कथा

सिलिकाच्या प्रदेशाकडे

ट्रेनमधून जाणारी ती मुलगी आनंदानं आपल्या नवऱ्याबरोबर जात होती, का तिला फसवून नेलं जात होतं; ट्रेनमध्ये आजूबाजूला काय होत होतं?

विशेषांक प्रकार: 

गेंझट

या कथेबद्दल काय ते तुम्हीच वाचून ठरवा.

विशेषांक प्रकार: 

'ती'

वरच्या मजल्यावरच्या बाईची किंकाळी तिला ऐकू येते. तिनं मुद्दाम चौकशी करावी का? तिनं त्या पुरुषाला जाब विचारायला हवा होता का? ती चित्रं कुणाची होती? वाचा अभिरूचीच्या कथेत.

विशेषांक प्रकार: 

वळीव!

ते मंदिर बाटगं असण्याबद्दल राणीला काय माहीत असतं, आणि ऋतुराजला काय समजतं? राणी ऋतुराजला काय काय सांगते? राणी आणि ऋतुराजच्या मनांत काय सुरू असतं?

विशेषांक प्रकार: 

परीक्षा

शर्मिष्ठा शम्सची परीक्षा घेत होती, का आपली शम्स ही ओळख नक्की काय आहे ते शोधत होती?

विशेषांक प्रकार: 

पिंपळपान

तो नक्की कोण होता? कुठे पोहोचला होता? ते पिंपळाचं पान त्याच्यापासून लांब का पळत होतं? त्याच्या तोंडावर असलेला मास्क खराच होता का?

घरटं

मनूला घरटं बांधणाऱ्या चिमण्या दिसतात, पण त्यांच्या घरट्याचं काय होतं? आणि मनूच्या बालपणाचं काय होतं?

विशेषांक प्रकार: 

डावलच्या स्वप्नांत पतंगी!

संकल्पनाविषयक

डावलच्या स्वप्नांत पतंगी!

लेखक - पंकज भोसले

विशेषांक प्रकार: 

अंतर

संकल्पनाविषयक

अंतर

- डॉ. गौतम पंगू, सदस्यनाम - भ्रमर

विशेषांक प्रकार: 

विकल्पतरू

विकल्पतरू

लेखक - धनंजय

---

एक वहिवाटीचे प्रेमप्रकरण

--------------------------------------

पाने

Subscribe to RSS - कथा