संवाद

यवन असलेला काफ़िर - हमीद दलवाईंची दिलीप चित्रेंनी घेतलेली मुलाखत

संकल्पना

यवन असलेला काफ़िर -
हमीद दलवाईंची दिलीप चित्रेंनी घेतलेली मुलाखत

- ऐसीअक्षरे

समकालीन : एक मुलाखत-मकरंद साठे

संवाद नव्वदोत्तरी समकालीन

समकालीन : एक मुलाखत

लेखक - मकरंद साठे

विशेषांक प्रकार: 

नव्वदोत्तरी शब्दप्रयोगाचा फार कंटाळा आला.

संवाद नव्वदोत्तरी

नव्वदोत्तरी शब्दप्रयोगाचा फार कंटाळा आला.

सलील वाघयांच्याशी संवाद

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

संवाद नव्वदोत्तरी

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

हृषिकेश आर्वीकर यांच्याशी संवाद


Subscribe to RSS - संवाद