दिवाळी अंक २०१६

तोकोनामा - जपानच्या अंतरंगाची सैर

संकीर्ण

तोकोनामा - जपानच्या अंतरंगाची सैर

लेखक - ppkya

विशेषांक प्रकार: 

तऱ्हेवाईक नातेवाईक

संकल्पनाविषयक

तऱ्हेवाईक नातेवाईक

लेखक - .शुचि

Families are like fudge, mostly sweet with a few nuts.

काळीजमाया

ललित

काळीजमाया

लेखक - सन्जोप राव

विशेषांक प्रकार: 

दोन आज्या आणि मी

संकल्पनाविषयक

दोन आज्या आणि मी

लेखक - गौरी दाभोळकर

विशेषांक प्रकार: 

अर्थ काय बेंबीचा

संकल्पना

अर्थ काय बेंबीचा

- मुग्धा कर्णिक

विशेषांक प्रकार: 

एक कविता तीन टिंबं...

कथा

एक कविता तीन टिंबं...

- प्राजक्ता पाडगावकर

एक एक थेंब, गार, गरम, गार...
पाऊस पडू लागला. अवनी रडू लागली.

काळ्याकभिन्न ढगात कित्तीतरी मोठे नाट्य घडत होते, तो पहिला टप्पोरा थेंब खाली पडायच्या आधी.

विशेषांक प्रकार: 

आधुनिक कविता अवघड का असते?

कविता

आधुनिक कविता अवघड का असते?

लेखक - मिलिन्द

विशेषांक प्रकार: 

पुस्तक वाचन आणि मी

संकल्पनाविषयक

पुस्तक वाचन आणि मी

लेखक - शशिकांत सावंत

धनुष्यातून सुटलेला बाण

कथा

धनुष्यातून सुटलेला बाण

लेखक - झंपुराव तंबुवाले

विशेषांक प्रकार: 

चुका (केल्यावर) होतच राहणार!

लेख

चुका (केल्यावर) होतच राहणार!

लेखक - प्रभाकर नानावटी

To err is human

"

विशेषांक प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - दिवाळी अंक २०१६