दिवाळी अंक २०१६

बेरंग

कथा

बेरंग

लेखक - अनंत ढवळे

विशेषांक प्रकार: 

कुलुंगी कुत्र्याला मारहाण होते त्याची गोष्ट

कथा

कुलुंगी कुत्र्याला मारहाण होते त्याची गोष्ट

- आदूबाळ

एक

विशेषांक प्रकार: 

नात्यांचा जनुकीय पाया

ललित

नात्यांचा जनुकीय पाया

- राजेश घासकडवी

"मी माझ्या दोन सख्ख्या भावंडांचा जीव वाचवण्यासाठी किंवा आठ चुलतभावंडांचा जीव वाचवण्यासाठी स्वतःचा जीव द्यायला तयार आहे" - जे. बी. एस. हाल्डेन, जनुकशास्त्रज्ञ

संपादकीय

संपादकीय

संपादकीय

- ऐसीअक्षरे

माय म्हनता म्हनता, ओठ ओठालागी भिडे,
आत्या म्हनता म्हनता, केव्हडं अंतर पडे ,
ताता म्हनता म्हनता, दातामधी जीभ अडे ,
जीजी म्हनता म्हनता, झाला जिभेला निवारा ,
सासू म्हनता म्हनता, गेला तोंडातून वारा
-बहिणाबाई

विशेषांक प्रकार: 

ऋणनिर्देश

संपादकीय

ऋणनिर्देश

- ऐसीअक्षरे

विशेषांक प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - दिवाळी अंक २०१६