संकल्पनाविषयक

कादंबरी विरोध आणि द्वेषावर उभी राहते.

जी के ऐनापुरे कादंबरी विषयी नव्वदोत्तरी

कादंबरी विरोध आणि द्वेषावर उभी राहते.

लेखक - जी. के. ऐनापुरे

नव्वदोत्तरी शब्दप्रयोगाचा फार कंटाळा आला.

संवाद नव्वदोत्तरी

नव्वदोत्तरी शब्दप्रयोगाचा फार कंटाळा आला.

सलील वाघयांच्याशी संवाद

शार्लीचं काय करायचं?

संकल्पनाविषयक

शार्लीचं काय करायचं?

लेखक - राजीव नाईक

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

ओळख

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

लेखिका - अमृता प्रधान

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

कामाच्या निमित्ताने मला बऱ्याचदा बाहेरगावी आणि त्यातही निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात फिरावं लागतं. असे दौरे हा नेहमीच एक वास्तवाचं भान आणणारा आणि समृद्ध करणारा अनुभव असतो.

बदलती भाषा - कुठून आणि कुठे?

संकल्पनाविषयक भाषा

बदलती भाषा - कुठून आणि कुठे?

लेखक - हेमंत कर्णिक

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

संवाद नव्वदोत्तरी

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

हृषिकेश आर्वीकर यांच्याशी संवाद


वॉकमन

संकल्पनाविषयक वॉकमन

वॉकमन

लेखक - सचिन कुंडलकर

'प्लेबॉय'चे साहित्यिक गोमटेपण

संकीर्ण नव्वदोत्तरी प्लेबॉय

'प्लेबॉय'चे साहित्यिक गोमटेपण

लेखक - पंकज भोसले

बहात्तरच्या दुष्काळानंतरची ग्रामीण खाद्यसंस्कृती

संकल्पनाविषयक अन्नसंस्कृती शाहू पाटोळे

बाहत्तरच्या दुष्काळानंतरची ग्रामीण खाद्यसंस्कृती

लेखक - शाहू पाटोळे

पाने

Subscribe to RSS - संकल्पनाविषयक