ही बातमी समजली का? - भाग १४६

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.

आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.

field_vote: 
0
No votes yet

Iran warns will hit militant 'safe havens' inside Pakistan

Ten Iranian border guards were killed by militants last month. Iran said Jaish al Adl, a Sunni militant group, had shot the guards with long-range guns, fired from inside Pakistan.

आत्ता ख‌रं ल‌ग्न‌ लाग‌ल्यासार‌खं वाटाय‌ला लाग‌लंय !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्यांना फ‌क्त शियांची काळ‌जी आहे. काश्मीर‌व‌र ह‌ल्ले क‌र‌णारे अतिरेकी त्यांच्या र‌डार‌व‌र न‌स‌तील‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

ज्या रेटने बातम्या या धाग्यात पोस्टल्या जात आहेत ते पाहता. किमान 250 प्रतिसाद झाल्या शिवाय तरी नविन धागा काढला जाऊ नये असं वाटतं. एकतर पहिल्या पानावरच तीन-तीन चार चार बातम्यांचेच धागे. दुसरं म्हणजे, पंधरा मिनीटांपूर्वी वाचलेली बातमी 150 मध्ये वाचली का 160 मध्ये वाचली ते कळायचा पत्ता नाही, कारण सगळेच धडाधड अपडेट होत आहेत.

तस्मात, बातम्य पेस्टणार्‍यांना जरा धागे लांबवले तरी हरकत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ख‌रंय. म‌ला वाट‌तं की १०० च्या म‌र्यादेपेक्षा प्र‌त्येक आठ‌व‌ड्यासाठी एक धागा काढावा.

( त्यापेक्षा ग‌ब्ब‌र, तूच क‌मी बात‌म्या पोस्ट केल्यास त‌र ब‌रं होईल ... नैका ? तू पोस्ट केल्या नाहीस त‌र आम्हाला त्या स‌म‌ज‌णार नाहीत असे नाही. आम्ही बात‌म्या वाच‌तोच की. )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

It’s time to deal with loan defaulters sternly, says Supreme Court

Concerned over increasing number of corporate houses and private institutions not paying back loans taken from banks and public bodies, the Supreme Court said on Monday that the defaulters must be sternly dealt with and strict action taken against them. "The increase of non-performing assets in banks is one of the offshoots of such murky deals. It is shocking that despite having means, earning profits, they are not interested in making payment. Time has come when they have to be dealt with sternly and with an iron hand so as to make them pay public dues," a bench of Justices Arun Mishra and S Abdul Nazeer said. The apex court slammed Maharaji Educational Trust, which runs several medical colleges, dental college and hospitals, for not repaying Rs 480 crore to Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO). The trust, allegedly possessing properties worth of Rs 1,200 crore, had taken a loan of Rs 75 crore in 1995 but it had swelled to Rs 480 crore with interest. The trust failed to refund the amount in the last 22 years.

न‌फा झाला त‌र क‌र्ज फेडाय‌चं आणि तोटा झाला की क‌र्ज‌ फेडाय‌चं नाही असं स‌र्वोच्च‌ न्यायाल‌य म्ह‌ण‌तंय असं म‌ला म्ह‌णाय‌चं नाही.

प‌ण हे वाक्य् ल‌क्ष‌णीय आहे.

गेल्या व‌र्षी अन्न‌धान्याचं विक्र‌मी उत्प‌न्न झालेलं होतं. म्ह‌ंजे शेत‌क‌ऱ्यांक‌डे "मीन्स्" आहेत‌च की ... क‌र्ज‌ फेड‌ण्यासाठी. म‌ग ?? क‌र्ज‌माफी का माग‌ताय ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>तोटा झाला की क‌र्ज‌ फेडाय‌चं नाही

(अकाउंटिंग‌नुसार‌) क‌र्ज‌ फेड‌ल्याव‌र‌* (प‌क्षी - क‌र्जाचा ह‌प्ता भ‌र‌ल्याव‌र‌) न‌फा झाला की तोटा हे ठ‌र‌ते.

क‌र्जाच्या ह‌प्त्यापूर्वीच‌ (अबाव्ह‌ द‌ लाइन‌) तोटा दिस‌त‌ असेल‌ त‌र‌ ऑप‌रेटिंग‌ एक्स्पेन्स‌सुद्धा रिक‌व्ह‌र‌ होत‌ नाहीयेत‌ अस‌ं स‌म‌जून‌ क्ष‌णाचाही विल‌ंब‌ न‌ लाव‌ता ध‌ंदा ब‌ंद‌ क‌राय‌ला पाहिजे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

याला ब‌ळ‌क‌ट अप‌वाद आहे : एल्बीओ

( माझी उत‌र‌ली की म‌ग त‌प‌शीलात लिहीन्. )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

फार उत्त‌म मुलाख‌त.. प्र‌त्येक वाक्य म‌न‌निय‌..

With the Web today, we have so much good content available on every subject. From subjects like religion, how to make wine, to Physics, Chemistry, Math, health... How do you take content and curate it properly? And then offer it to students so that they begin to learn not from a lecture given by a professor, but through a content deliverer on the Internet and they become the self-learners? How you motivate people to learn on their own is a big challenge today. Technology is there but we still use it for the traditional class room.

या क्षेत्रात विक‌सित देशात काही चांग‌ले काम होते आहे का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

SC also barred the media from publishing or reporting the orders passed by Karnan

स‌र्वोच्च‌ न्यायाल‌याचा हा निर्ण‌य.

असा निर्ण‌य द्याय‌चा स‌र्वोच्च न्यायाल‌यास अधिकार आहे ? हा प्र‌श्न विचार‌णे हे कोर्टाचा अव‌मान क‌र‌णारे अस‌ल्यास प्र‌तिसाद अव‌श्य उड‌वावा.

=====

Baahubali's technical finesse is a vehicle for regressive socio-political values

It is, of course, likely that film-makers, in setting up a fictional universe, had no socio-political intentions whatsoever. But given the influence of cinema, particularly films as wildly successful as the Baahubali franchise, it is important to locate them in the larger discourse of our times. Not even the most cursory analysis of mainstream Hindi cinema can ignore the relationship between Raj Kapoor’s work and the Nehruvian enterprise in the first decades after Independence, Amar Akbar Anthony and the unity in diversity motif or even the karva chauth modernity of Karan Johar and post-liberalisation India. At a theatre in a south Delhi mall, Baahubali: The Conclusion was met with the standing ovation it deserves. But the film was also greeted with chants of “Bharat Mata ki Jai” and “Vande Mataram”.

स‌ंपूर्ण लेख हा म‌जेशीर वाक्यांनी भ‌र‌लेला आहे.

अजो, ब्याट्या तुम‌ची म‌तं ह‌वीत‌च म‌ला याव‌र्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ग‌ब्ब‌र‌भौ, मी हाच लेख‌ टाक‌णार होतो इथे.. एक नंब‌र‌चा भिकार लेख..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

लेख‌काला उल‌टा टांगून खालून मिर‌ची ची धुरी दिली पाय‌जे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्याव‌र म‌त एक‌च‍ - डोक्याव‌र न‌क्की किती अॅंग‌ल‌ने प‌ड‌ल्याव‌र आणि मेंदू न‌क्की किती ट‌क्के स‌ड‌का अस‌ल्याव‌र अशी मुक्ताफ‌ळे बाहेर प‌ड‌तात ते पाह‌णे रोच‌क ठ‌रावे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

काय म‌त देणार ग‌ब्ब‌र भाऊ? ईथून पुढे नीट सेक्यूल‌र सिनेमे काढू असं व‌च‌न द्यावं अजून काय्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

ग‌ब्ब‌र‌भौ, हा लेख‌प‌ण वाचा हो!
वैट्ट‌ वैट्ट‌ दु दु बाहुब‌ली

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

ग‌ब्ब‌र‌भौ, हा लेख‌प‌ण वाचा हो!
वैट्ट‌ वैट्ट‌ दु दु बाहुब‌ली

हा लेख वाच‌ल्याव‌र त्या लेख‌कास एखादा किताब द्यावासा वाट‌ला. उदा. उपेक्षित‌हृद‌य‌स‌म्राट, र‌ंगाराजा (र‌ंज‌ल्यागांज‌लेल्यां चा राजा) व‌गैरे.

लेख‌क स‌ंप‌थ‌राव हे फुर्रोगामी अहेत असं माझं गृहित‌क्.

--

Some may argue that the religious and caste identity of the warrior hero in Baahubali are incidental to the story. Not really. His character and world view are defined by the Kshatriya ethic.

(१) भाग एक म‌धे बाहुब‌ली आप‌ल्या नोक‌रागुलामाच्या ब‌रोब‌रीस जाऊन ब‌स‌तो व त्याच्याब‌रोब‌र, त्याचे खाद्य खातो. हे लेख‌कास दिस‌ले न‌सेल‌च.

(२) भाग एक म‌धे - "देवी मां को अर्प‌ण क‌र‌ने के लिये निर्ब‌ल की ब‌ली क्यो ? मेरा उम्ह‌ड‌ता हुआ र‌क्त् स‌म‌र्पित आहे" - हे फ‌क्त् कावीळ‌युक्त डोळेच दुर्ल‌क्षीत क‌रू श‌क‌तात.

(३) भाग दोन म‌धे माता शिव‌गामी देवी ही दोन्ही मुलांना हे प‌ढ‌व‌ते की ख‌रा ध‌र्म हा की "दिलेल्या व‌च‌नासाठी प्र‌स‌ंगी प‌र‌मात्म्याशी सुद्धा विद्रोह‌ क‌रावा लाग‌ला त‌री ते योग्य आहे. व हाच ध‌र्म आहे." स‌ंप‌थ‌रावांनी लेख‌ लिहिताना याक‌डे सोयिस्क‌र दुर्ल‌क्ष केले. व‌च‌न‌पूर्तीसाठी क‌टिब‌द्ध‌ अस‌णे याला इंटेग्रिटी असं म्ह‌ण‌तात. इंटेग्रिटी हे उच्च‌ मूल्य‌ आहे. प‌ण ते क‌सं दिसेल ??

(४) भाग १ व २ म‌धे - एक स्त्री ही राज्य‌प‌दाव‌र ब‌स‌लेली दाख‌व‌लेली आहे व तिच्या नेतृत्वाखाली काल‌केयाव‌र विज‌य मिळालेला दाख‌व‌लेला आहे.

(५) भाग २ म‌धे - स‌त्ताधीशाच्या हातून घोड‌चुका झालेल्या दाख‌व‌लेल्या आहेत्. स्त्री व पुरुष स‌त्ताधीश. म्ह‌ंजे स‌त्ताधीश हे प‌र‌फेक्ट न‌स‌तात हे सुद्धा दाख‌व‌लेले आहे.

(६) भाग २ म‌धे स्त्री ला तिचा प‌ति निव‌ड‌ण्याच्या अधिकाराची अभिव्य‌क्ती क‌र‌णारी बाजू प्रोटॅगनिस्ट दाख‌व‌लेली आहे.

(७) भाग २ म‌धे एक नोक‌र स‌र‌ळ, थेट राणीला (स‌त्ताधीशास्) सांग‌तो की "तुम‌ने ग‌ल‌त किया. तुम अप‌ने बेटे का ष‌ड्य‌ंत्र देख न स‌की". क्वेश्च‌नींग द अथॉरिटि (ज्याब‌द्द‌ल फुर्रोगामी अग‌दी ह‌ळ‌वे अस‌तात.).

(८) स्त्रीयांना ज‌ब‌र‌द‌स्तीने वास‌नापिसाट स्प‌र्श क‌र‌णाऱ्या स‌र‌कारी अधिकाऱ्याला शिक्षा झालेली दाख‌व‌लेली नैय्ये का ? ती शिक्षा सुद्धा एक स्त्री क‌र‌ते हे सुद्धा दाख‌व‌लेले आहे.

(९) सेप‌रेश‌न ऑफ पॉव‌र्स प‌ण दाख‌व‌लेले आहे. ब‌ल‌प्र‌योग् क‌र‌ण्यात ध‌न्य‌ता मान‌णारी मान‌सिक‌ता अस‌णाऱ्या भ‌ल्लाल‌देव‌ला सेनाप‌ति व "ब‌चानेवाला, तार‌ण‌हार, ज‌न‌ताभिमुख" बाहुब‌ली हा राजा. व ही "सुझ‌बूझ" एका स्त्रीला (शिव‌गामी) अस‌ते हे दाख‌व‌लेले आहे.

१०) स‌ंप‌थ‌रावांची ख‌री स‌म‌स्या ही आहे की काल‌केय हा अबोरिजिन‌ल, short on acumen व श्यामव‌र्णीय दाख‌व‌लेला आहे. व त्याहीपेक्षा जास्त डाच‌णारी गोष्ट म्ह‌ंजे काल‌केयाचा प‌राज‌य झालेला दाख‌व‌लेला आहे. स‌म‌स्या ही आहे की काल‌केयाचा विज‌य झालेला दाख‌व‌णे हे योग्य झाले अस‌ते का ? काल‌केयाचा प‌राज‌य व तो सुद्धा (बाहुब‌ली ने) अॅक्युमेन वाप‌रून केलेला हा इत‌का डाच‌णारा का आहे ? अबोरिजिन‌ल्स ना आक्र‌म‌ण न क‌र‌ता शांत‌ता प्र‌स्थापित क‌र‌ण्याचा व पीस‌फुली- कोएक्झिस्ट प‌र्याय दिलेला न‌व्ह‌ता का ? शांत‌ता प्र‌स्थापित क‌र‌ण्यासाठी य‌त्न क‌र‌णे हे इष्ट नाही ? म‌ग पुरोगाम्यांना पाकिस्तान‌ ची का चाटाय‌ची अस‌ते ?? (हे म्ह‌ंजे कृष्ण‌शिष्टाई च्या बाव‌जूद्... दुर्योध‌नाची बाजूच क‌शी योग्य होती व युधिष्ठिराची बाजू क‌शी अयोग्य होती असं दाख‌वाय‌चा य‌त्न आहे. म्ह‌णे "जेते लोक हिस्टरी ट्विस्ट क‌र‌तात्".)

==

Let us unpack the cultural content of this Indian superhero. First of all, he is, quite categorically, a Hindu.

फुर्रोगाम्यांची भाषा पाहिली की सॉवेल चा खालील क्वोट आठ‌व‌तो. तो अमेरिकेतील फुर्रोगाम्यांबाब‌त आहे. प‌ण इथे "Western culture" च्या जागी "भार‌तीय स‌ंस्कृती" किंवा "हिंदु स‌ंस्कृती" हा श‌ब्द घाला म्ह‌ंजे क‌ळेल.

What 'multiculturalism' boils down to is that you can praise any culture in the world except Western culture - and you cannot blame any culture in the world except Western culture. ______ Thomas Sowell

=======

If a Hindutva advocate had wanted a propaganda film showcasing the splendours of ancient India, he could not have asked for anything better. But this is not to impute such a motive to the producers, who may well have been unconscious of their project’s subtext.

A is equal to B, however A is not equal to B.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण2
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ग‌ब्ब‌र‌चा ष‌ट्कार‌. काय लिव‌लंय‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ज‌ब‌र‌द‌स्त‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

http://www.cnbc.com/2017/05/08/ibms-watson-is-a-joke-says-social-capital...
IBM's Watson 'is a joke

मै तो ये ब‌हुन प‌हिलेसे क‌ह‌ र‌ही थी. हे प‌ण एक‌द‌म अॅप्ट आहे.

I think what IBM is excellent at is using their sales and marketing infrastructure to convince people who have asymmetrically less knowledge to pay for something

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>using their sales and marketing infrastructure to convince people who have asymmetrically less knowledge to pay for something<<

ज‌र‌ हे ख‌र‌ं असेल, त‌र‌ ग‌ब्ब‌र‌च्या म‌ते ब‌हुधा आय‌बीएम‌ म‌हाहुशार असेल आणि स्तुतीला पात्र‌ असेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आय‌बीएम हुशार आहेच, प‌ण बाकीचे क‌मी हुशार आहेत असे त्या माण‌साला म्ह‌णाय‌चे आहे.

दुस‌रे म्ह‌ण‌जे न‌को ते आर्थिक संबंध‌ गुंत‌लेले अस‌तात्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज‌र‌ हे ख‌र‌ं असेल, त‌र‌ ग‌ब्ब‌र‌च्या म‌ते ब‌हुधा आय‌बीएम‌ म‌हाहुशार असेल आणि स्तुतीला पात्र‌ असेल.

साम्य‌वादी स‌र्वात हुशार्. प‌र‌मेश्व‌रापेक्षाही जास्त हुशार ज‌र कोण असेल त‌र ते म्ह‌ंजे साम्य‌वादी लोक्स.

ज‌गात‌ल्या स‌र्वात मोठ्या ज‌न‌स‌मुदायाला (विदाऊट/अॅक्रॉस् बॉर्ड‌र्स्) गेली अनेक द‌श‌क‌ं उल्लु ब‌न‌व‌ण्यात य‌श‌स्वी झालेले आहेत ते. ल‌क्षाव‌धी लोकांना अक्ष‌र‌श्: मारून सुद्धा टाक‌लं त्यांनी. प‌ण त‌रीही लोकांना स‌मान‌तेची जी काही भुरळ‌ प‌ड‌लिये या लोकांनी पाड‌लिये ती अतुल्य आहे.

लाल स‌लाम.

( आता मी म‌राय‌ला मोक‌ळा असं कोण‌कोण म्ह‌ण‌णार आहे ? )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Markets end all time high: Nifty above 9,400-mark

हो ....प‌ण .... फ‌क्त मूठभ‌र‌च लोकांची प्र‌ग‌ती होत्ये .... ब‌हुतांश स‌माज मागेच राहिला आहे == असा आर‌डाओर‌डा क‌साकाय सुरु झाला नाही अजून ??

---------

Venezuela's infant mortality, maternal mortality and malaria cases soar

Venezuela’s infant mortality rose 30% last year, maternal mortality shot up 65% and cases of malaria jumped 76%, according to government data, sharp increases reflecting how the country’s deep economic crisis has hammered at citizens’ health.

The statistics, issued on an official website after nearly two years of data silence from President Nicolás Maduro’s leftist government, also showed a jump in illnesses such as diphtheria and Zika. It was not immediately clear when the ministry had posted the data, although local media reported on the statistics on Tuesday.

‘Like doctors in a war’: inside Venezuela’s healthcare crisis

Recession and currency controls in the oil-exporting South American country have slashed both local production and imports of foreign goods, and Venezuelans are facing shortages of everything from rice to vaccines. The opposition has organized weeks of protests against Maduro, accusing him of dictatorial rule and calling for elections.

In the health sector, doctors have emigrated in droves, pharmacy shelves are empty, and patients have to settle for second-rate treatment or none at all. A leading pharmaceutical association has said roughly 85% of medicines are running short.

स‌माज‌वादाचा विज‌य असो.

------------

demonetisation - Six months later, it is clear that it achieved next to nothing, and inflicted a large cost on the poor and the informal sector.

Finally, demonetisation was touted as a method of “digitalisation”, a move to a cashless society. There is no denying that the world will eventually be fully digitalised. But in today’s world, where even the most advanced nations have not got there, to expect India to leapfrog to a digitalised economy is fantasy. The move was devastating for the poor and those in the informal sector, since about half of India’s adult population does not have bank accounts and lives by cash. In brief, the benefits of demonetisation have been close to zero and the brunt of its pain has been shouldered by the poor and the lower-middle class. There are indirect indicators of this such as the fact that following demonetisation, passenger car sales did not fall, but there was a marked decline in the sales of two-wheelers.

ब‌होत अच्छे. आय‌म हॅप्पी. 

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ठळ‌क‌ ठ‌शात‌ल्या दुस‌ऱ्या भागाब‌द्द‌ल‌ तुम्ही खूश‌ अस‌णार‌ हे ठाऊक‌ आहे. प‌हिल्या भागाब‌द्द‌ल‌ काय‌? त्याब‌द्द‌ल‌ही खूशच‌ असाल‌से वाट‌ते. सेंट्र‌ली डिक्टेटेड‌ गोष्ट फेल‌ गेली म्ह‌णून‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्र‌श्न‌च नाही.

इन ज‌न‌र‌ल मॉनेट‌री पॉलिसी ही सेंट्र‌ल प्लॅनिंग च अस‌ते. म्ह‌णून‌च आर‌बीआय (किंवा Federal Reserve) म‌ध‌ल्या अर्थ‌शास्त्र्यांना सेंट्र‌ल बॅंक‌र्स म्ह‌ण‌तात.

म‌ला मोदी आव‌ड‌तात त्याचे हे एक कार‌ण आहे. ते ग‌रिबांना थोब‌ड‌व‌तात.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

What Democrats Won't Admit About Voters and Health Care

A meme I’ve seen going around on Twitter put it this way: Health-care expenditures are about 1/6 of GDP, but no American wants to spend 1/6 of income on health care. Unfortunately, we cannot avoid these costs, so we have taken refuge in the traditional American pastime of trying to hide them as much as possible.

अनेक म‌हिन्यांन‌ंतर हेल्थ‌केअर व‌र एक स‌त्य‌निष्ठ लेख वाचाय‌ला मिळाला.

डेमोक्रॅट्स ना व्ह‌ल्न‌रेब‌ल लोकांची काळ‌जी अस‌ते. ज‌रा जास्त‌च. प‌ण ब‌हुतांश लोक जे व्ह‌ल्न‌रेब‌ल लोक्स म्ह‌ण‌व‌ले जातात ते बुल‌डोझ‌र खाली चिर‌ड‌ण्याच्या लाय‌की चे अस‌तात.

============

कोंबड्या, शेळ्यांसह कुटुंबाचे उपोषण : इंदापूर शिवारातील गट नंबर ४३ मधील गायरान जमीन नावावर करण्यासाठी यशवंत लक्ष्मण भालेराव यांनी पत्नी निर्मला, मुलगा आकाश, मुलगी आरती, पाच कोंबड्या, सात शेळ्या व एका कुत्र्यासह तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

डेमोक्रॅट्स ना व्ह‌ल्न‌रेब‌ल लोकांची काळ‌जी अस‌ते. ज‌रा जास्त‌च.

चुकीची धार‌णा. ते वाक्य असे पाहिजे.

डेमोक्रॅट्स ना व्ह‌ल्न‌रेब‌ल लोकांची काळ‌जी अस‌ते असे ते दाख‌व‌तात्.. ज‌रा जास्त‌च दाख‌व‌तात्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

डेमोक्रॅट्स ना व्ह‌ल्न‌रेब‌ल लोकांची काळ‌जी अस‌ते असे ते दाख‌व‌तात्.. ज‌रा जास्त‌च दाख‌व‌तात्.

हे ह‌स्तिद‌ंति म‌नोऱ्यात‌ले विचार‌ध‌न आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Deputy chief minister Manish Sisodia on Saturday attacked sacked Delhi minister Kapil Mishra saying his indefinite fast was "sponsored" by the BJP.

प‌ण म‌ला हे स‌म‌ज‌त नैय्ये की उपास क‌र‌ण्याम‌धे असा कोण‌ता ख‌र्च अस‌तो जो भाज‌पा उच‌लू श‌क‌तो ??

======================
Professor Laura Kipnis: Feminism Is Teaching Women to Become Vulnerable, Not Empowered

-----------------------------------

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स्टील‌च्या ग्लास‌तून‌ स‌र‌ब‌त‌ व‌गैरे.....

ज्योक्स‌ अपार्ट‌..... मीडिया मॅनेज‌ क‌र‌णे; उपोष‌णाचे अप‌डेट्स‍ - उपोषण‌क‌र्त्याचे वज‌न‌ किती क‌मी झाले, र‌क्तात‌ली साख‌र‌ किती, किटोन्स‌ची लेव्ह‌ल‌ किती याच्या तासातासाला त‌पास‌ण्या क‌र‌ण्यासाठी डॉक्ट‌र्स‌ची फौज‌ पुर‌व‌णे, त्या त‌पास‌ण्यांचे अप‌डेट्स‌ माध्य‌मांना देणे व‌गैरे. लै ख‌र्च‌ अस‌तो फाइव्ह‌ स्टार‌ उपोषण‌ क‌र‌ण्याचा

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

थत्ते , वा वा , झकास !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तसेच , समोरील गर्दी टिकवणे , त्यांच्या पाणी जेवणाची सोय करणे , आंदोलनाच्या चवीनुसार सेलिब्रिटीज आणणे सगळंच खर्चिक काम . अण्णांचं आंदोलन आठवतंय ना ? यादवबाबा देवळात राहणाऱ्या अण्णांच्या कुवतीच्या पलीकडची व्यवस्था आणि खर्च होता. तेव्हा या अण्णा स्वामींच्या पाठीशी कुठले समर्थ आयोजक आणि खर्चक उभे होते ते फार इंटरेस्टिंग होतं. उपोषण सोहळा ही खर्चिक असू शकतो .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह्म्म्म.

(१) मेडिक‌ल अप‌डेट्स साठी एक डॉक्ट‌र किंवा एक डिएम‌एल्टी झालेला पुरेल की. एका माण्साची मेडिक‌ल अप‌डेट्स पुर‌वाय‌ची आहेत्. डॉक्ट‌र्स ची फौज क‌शाला ह‌वी ?
(२) मिडिया मॅनेज क‌र‌णे - हे मात्र ब‌ऱ्यापैकी सॉलिड वाट‌ते.
(३) क‌पिल मिश्रांच्या मातोश्री भाज‌पा च्या राज‌कार‌णी आहेत असे ऐक‌ले.
(४) सोमि व‌र प्र‌च‌ंड चालू आहे की खुद्द् केज‌रीवाल हे भाज‌पा चे पिट्टू आहेत असा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

म‌ला वाट‌तं, उपोष‌णाच्या काळात‌ म‌ंड‌पात निवासी राह‌णाऱ्या टोण‌ग्यांच्या जेव‌ण‌खानाला स‌ग‌ळ्यात जास्त ख‌र्च होत असेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

जुन्या विंडोज संगणकांवर हल्ला -Largest global ransomware attack spreads to India, Andhra cops' systems hit lubk:http://www.asianage.com/technology/in-other-news/130517/andhra-police-co...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे पैसे ओनलाइन घेण्याइतके पाठबळ त्या देशातून आहे हे विशेष.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Sofa, AC installed for Yogi Adityanath’s visit to martyr’s family, removed after he left

===
Where have all the insects gone?

Beyond the striking drop in overall insect biomass, the data point to losses in overlooked groups for which almost no one has kept records. In the Krefeld data, hover flies—important pollinators often mistaken for bees—show a particularly steep decline. In 1989, the group's traps in one reserve collected 17,291 hover flies from 143 species. In 2014, at the same locations, they found only 2737 individuals from 104 species.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

मनुस्मृतीचा मेकओव्हरः दलित बहुजनांच्या गुलामगिरीची गीता

(टायपो 'न'वी बाजूंच्या कृपेनं सुधारली आहे.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

'महात्म्य' नव्हे. 'माहात्म्य'.

बाकी (१) लेख रोचक, (२) चालू द्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अरे पण मेकोव्हरचां काय?

नक्की काय करायचा प्रस्ताव आहे हे सगळा लेख वाचूनही समजलं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

ते तुमि क‌र‌नार त‌र तूमाला म्हाईत न‌को?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

'मेकोव्हर' कोण करणारेत हे मलाही नीटसं समजलं नाही. पण २५ डिसेंबरचं दिनमाहात्म्य समजलं. (मला मुहुर्तांबद्दल प्रेम नाही, हे निराळं.) पण (देशीवादी) महिला दिन म्हणून २५ डिसेंबरला मान्यता देण्याची मागणी अधूनमधून वाचनात येते. त्याचा थोडा इतिहास/माहिती समजली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

या दिवशी एक महात्मा जन्माला आला. (आणि योगायोगाने ९/११ला मेला.) मुहंमदअली जीना.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माग‌च्या वेळेसार‌खं याद‌वी होईल‌सं दिस‌तंय...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

२००५ ते २००७ च्या कालात "इस्लाम चा श‌ब्द‌श्: अर्थ न घेता ... आज‌च्या कालासाठी त्याला रि-इंट‌र‌प्रीट क‌र‌णे ग‌र‌जेचे आहे" (म्ह‌ंजे थोड‌क्यात् इस्लाम ला sale-able क‌र‌णे ग‌र‌जेचे आहे) व‌गैरे च‌क्र‌म‌प‌णा चाल‌ला होता. त्याचेच दुस‌रे रूप हे. आरेसेस ही आय‌डिऑलॉज च्या द्व‌ंद्वात सार‌खी का घुस‌त अस‌ते त्याचे ग‌म्य प्र‌त्य‌क्ष‌ प‌र‌मात्म्याला त‌री माहीती असेल की नाही श‌ंका आहे. च्याय‌ला तुम‌च्याक‌डे आय‌डीऑलॉजीज ची क‌म‌त‌र‌ता आहे का ? स‌ंघ‌वाल्यांनो, तुम‌च्या ऑफिशिय‌ल २ आय‌डीऑलॉजीज आहेत. (त्या Fucked up आहेत हा भाग निराळा) आण‌खी एक आय‌डीऑलॉजी क‌शाला पाय‌जे तुम्हाला ??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Stents sold in Europe for less than Indian prices

Multinational stent companies claim that the ceiling price fixed by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) is commercially unviable, but they are selling at far lower prices in much richer countries with smaller markets than India such as Germany, the UK, Italy and many other European countries. A look at the prices of stent brands in these countries shows that people in India have been defrauded of crores of rupees over years in the absence of any price control or law. Before price control, patients in India paid among the highest prices for stents globally even higher than in the US. In the US, the price of a drug eluting stent (DES) ranges from Rs 62,000 ($950) to Rs 78,000 ($1,200). In India, hospitals were charging almost double with DES prices typically ranging from Rs 65,000 to Rs 1.7 lakh. In the case of the bioabsorbable stents, which have come under a cloud for their safety and efficacy, the US paid about $100 to $200 (Rs 6,500 to Rs 13,000) over the price of the most expensive DES, or roughly $1,200 to $1,500. In India, patients were charged Rs 1.9 lakh (over $2,900) for Abbot's bioabsorbable stent.

ड‌ंपिंग चे क्लासिक उदाह‌र‌ण ?

.

"Why did the government, which knew such overpricing was going on, allow firms and hospitals to collude to loot patients for so many years? After all, the health ministry knew what was happening, which is why they capped stent prices for patients under the Central Government Health Scheme (CGHS) at Rs 24,000 in April 2014," wondered a senior cardiologist, who had worked abroad before coming to India.

कोल्युज‌न ??

=============

आज की ताजा ख‌ब‌र -

AFTER the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) in February ordered a cap on the prices of coronary stents and directed hospitals to issue separate bills specifying their cost, the drug pricing watchdog has started receiving consumer complaints against hospitals which are allegedly hiking the prices of the non-stent components in their bills.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

१९१७ मध्ये तीन गरीब मुलांना {व्ह०} मेरीने दृष्टान्त दिला म्हणून त्या मुलांना पोपकडून संतपद परवा दिलं. हे संतपद प्रकरण मजेदार वाटतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बोले तो, 'संत' म्हणून गणले जाण्याअगोदर एखादा चमत्कार नावावर रजिष्टर असावा लागतो. (जसे, भिंत चालविणे, रेड्याकडून वेद वदविणे वगैरे? पण मग भिंत तर आम्हीसुद्धा चालविली होती. मग होतकरू संतां(बंतां)च्या यादीत आमचीसुद्धा वर्णी लागणार काय?)

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नेसेस‌री ब‌ट नॉट‌ स‌फिशिअंट‌ क‌ंडिश‌न‌ फॉर‌ सेण्टेन्सिंग‌ सेण्ट‌हूड‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

आपलं... सेण्टेन्सिंग इज़ रैट्ट.

आणि हो, त्याअगोदर मरावंसुद्धा लागतं, या दुसऱ्या नेसेसरी बट नॉट सफीशियण्ट कण्डीशनचीही कल्पना आहे. (जसे: ज्ञानेश्वरांनी समाधी घेतली. च्यामारी, संतपदासाठी कायकाय करतील लोक!) म्हणून तर होतकरू संतांत वर्णी लावून घेतली. बोले तो, मरणोत्तर, जेव्हा केव्हा मरू तेव्हा. च्यामारी इथे कोणाला मरायची घाई झाली आहे?

..........

पुन्हा ज्ञानेश्वरांचेच उदाहरण! फॉर्द्याट्म्याटर, तुकारामांनीसुद्धा संतपदाअगोदर वह्या पाण्यातून कोरड्या काढण्याचा चमत्कार केला होता आणि विमानातून सदेह स्वर्गारोहणाचा चमत्कार-केला-होता-कम-मेले-होते, तेही उदाहरण खरे तर देता आले असते. पण काय आहे, तुकारामांबद्दल काही बोलले, तर हल्ली ठोकून काढतात. भटसंत त्यामानाने काहीबाही लिहिण्यासाठी सोयिस्कर. तेव्हा ज्ञानेश्वरच बरे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

http://www.hindustantimes.com/india-news/cbi-raids-former-union-minister...

चिदंबरमच्या घरावर धाड! तिकडे सो.गा/रा.गांना ट्याक्स नोटिस.

===

अर्थात या धाडीत काय मिळणार कोणास ठाऊक. घरी कोण पुरावे ठेवेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

screw is being tightened. प‌र‌ंतु टार्गेट तिस‌रंच कोणीत‌री असेल. किंवा नुस‌तीच ह‌वा केली जाईल असे ही ....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसी वर वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमुळे दबावाखाली येऊन अखेर कारवाई

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एका स्टार्टपवाल्याचं जालीय स्टॉकिंग. अब्बास-मस्तानच्या एका सिनेमाची गोष्ट होऊ शकेल ही!

http://www.huffingtonpost.in/2017/05/11/when-vijay-nair-unmasked-his-vic...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ज‌ब‌र‌द‌स्त‌!

तो हिमांशू रॉय‌ एसेमेस‌ वाचून‌च‌ म‌ला श‌ंका आली होती. ज‌र‌ रॉय‌ गीताचा 'क‌झिन‌' असेल‌, त‌र‌ 'भाव‌ना रिमेंब‌र्स‌ यू फॉण्ड‌ली' असं क‌शाला लिहील‌?

Geeta conceded. It was indeed her boss, TVF founder Arunabh Kumar, who had made her do all of this, she told the police.

बा **ला! प‌र‌त‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

बा **ला! प‌र‌त‌!

हा हा हा! खरं! तो माणुस ऑलरेडी लैँगिक हरासमेँटच्या केसिस्मध्ये अडकला आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

प‌ण या केस‌म‌ध्ये त‌र पोलिसांना कै साप‌ड‌लं नाही म्ह‌ण‌ताय‌त‌ की ते. त‌स्मात अरुणाभ कुमार याइथे सेफ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

हो त‌स‌ं म्ह‌ण‌ताय‌त‌ ख‌र‌ं, प‌ण पोलिटिक‌ली सेफ‌ प‌द्ध‌तीने सार‌व‌ल्यासार‌खं दिस‌त‌ंय‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

मेबी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ख‌त‌र‌नाक्...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सीर्य‌स‌ली, पिच्च‌र‌ची ज‌ब‌ऱ्या क‌था होऊ श‌केल ही. एक नंब‌र‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

उर्मिला मातोंडकर गीताचं काम बेष्ट करेल. तो पोलिस दरवाज्याखाली खालून कागद टाकायचा प्रयत्न करत असताना "नहीं जा रहा है ना" हे वाचताना माझ्या डोळ्यासमोर उर्मिला मातोँडकरच आली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

देशात‌ल्या राज्यांचा क‌र्ज‌बाजारीप‌णा वाढ‌त चाल‌लेला आहे

But an explosion in the net amounts borrowed by states over the past decade (see chart), from 154bn rupees in 2006 ($3.5bn then) to an estimated 3.9trn in the fiscal year just ended ($60.4bn now), means they now require nearly as much funding as the centre.

Some states are running deficits because of sagging revenues. A handful plan to copy Bihar’s prohibition, although booze brings in over a quarter of some states’ income. The sudden “demonetisation” of the economy in November stalled construction, and so stamp-duty receipts. Increased central-government transfers have made up only part of the shortfall.

===========

The curious rise of the ‘white left’ as a Chinese internet insult

आप‌ल्याक‌डे याला काय म्ह‌ण‌त असावेत ??  अजो, ब्याट्या, अनु राव ??

The question has received more than 400 answers from Zhihu users, which include some of the most representative perceptions of the 'white left'. Although the emphasis varies, baizuo is used generally to describe those who “only care about topics such as immigration, minorities, LGBT and the environment” and “have no sense of real problems in the real world”; they are hypocritical humanitarians who advocate for peace and equality only to “satisfy their own feeling of moral superiority”; they are “obsessed with political correctness” to the extent that they “tolerate backwards Islamic values for the sake of multiculturalism”; they believe in the welfare state that “benefits only the idle and the free riders”; they are the “ignorant and arrogant westerners” who “pity the rest of the world and think they are saviours”.     

------

RSS worker killing in Kannur: Everything that has happened so far

क‌म्युनिस्टांचे एन्काऊंट‌र्स केले पाहिजेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

they are hypocritical humanitarians who advocate for peace and equality only to “satisfy their own feeling of moral superiority”

चीन‌ म‌धे त्यांना फ‌ट‌के त‌री माराय‌ची सोय असावी. इथे तेच फ‌ट‌के मार‌तात दुस‌ऱ्यांना.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूगल.कॉमवरून हा दुवा सापडला -
The women missing from the silver screen and the technology used to find them

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नोट्बंदीतुन 23000 कोटी काळे धन बाहेर.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/23-thousand-crore-black-money-g...

हे चिल्लर आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

ढेरे सरकार
आणि ९१ लाख नवे प्राप्तिकर दाते ...
याचा इम्पॅक्ट काय येईल असे वाटते ?

... हे चिल्लर आहे....
दुसरी काही अपेक्षा होती का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नोटबंदिच्या सुरवातीला 1 लाख कोटी यायला हवे असे अंदाज लोकांनी व्यक्त केले होते. त्यामानाने हे खूप कमी आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

बॅंकांत माघारी न‌ आलेले आणि हे मिळून एक लाख‌ कोटी झाले अस‌तील त‌र ठीक‌च म्ह‌णावे लाग‌तील‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

नोटबंदिच्या सुरवातीला 1 लाख कोटी यायला हवे असे अंदाज लोकांनी व्यक्त केले होते. त्यामानाने हे खूप कमी आहेत.

प‌ण काही लोकांनी ब‌दनामीच्या व शिक्षेच्या भ‌यास्त‌व पैसे ब‌द‌लून घेत‌लेच न‌स‌तील त‌र ? त्यांचे ते पैसे फुक‌ट गेले. त्यांना व त्यांच्यासार‌ख्या अनेकांना हा डिस-इन्सेंटिव्ह नाही का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त‌से न‌स‌णार‌ नाहीत‌र‌ स‌र‌कार‌ने ते छ‌प‌राव‌रून‌ ओर‌डून‌ सांगित‌ले अस‌ते. अडीच‌ लाख‌ कोटी रुप‌ये प‌र‌त‌ येणार‌ नाहीत‌ असा स्टेट‌बॅंकेने ऑफिशिअल‌ अंदाज‌ केला होता. स‌र‌कार‌ अळीमिळी गुप‌चिळी क‌रून‌ ब‌स‌ले आहे त्या अर्थी त‌सा काहीच‌ पैसा र‌द्द‌ झालेला नाही.

मीन‌व्हाइल‌ द‌ह‌श‌त‌वाद‌ आणि न‌क्ष‌ल‌वाद‌सुद्धा पूर्व‌प‌दाव‌र‌ आलेले दिस‌तात‌. Sad

[अवांत‌र: फेमिनिस्ट‌ लोक‌ म‌हिलांना सेम‌ कामाचे क‌मी पैसे मिळ‌तात‌ असे सांग‌तात‌. त‌र‌ नोट‌ब‌दीने द‌ह‌श‌त‌वाद्यांना पैसा क‌मी प‌ड‌त‌ अस‌ल्याने क‌दाचित‌ क‌मी मोब‌द‌ल्याव‌र‌ मुलांऐव‌जी मुली द‌ग‌ड‌फेकीला येत‌ अस‌तील‌ का?]

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

दहशतवाद्यांमध्येही दगड फेकणं हे ग्लॅमरस काम आहे; दगड फेकणाऱ्यांची नावं, फोटो छापून येतात; त्यांच्या सहानुभूतीदारांमध्ये हुतात्मा ठरता येतं. बायकांनी दगडफेक करायला जाणाऱ्यांना शिधा पुरवायचा; नावही होत नाही आणि पोलिसांचा ससेमिराही मागे लागतो.

दहशतवादातही बायकांनाही म्हारक्याच कराव्या लागत असणार; डाव्या चळवळींमध्ये सिमोन दी बोव्हारला काही निराळं दिसलं नाही, तर दहशतवाद्यांकडून अपेक्षाच नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

दहशतवादातही बायकांनाही म्हारक्याच कराव्या लागत असणार

जातीवाच‌क आक्षेपार्ह‌ श‌ब्द वाप‌रू न‌येत‌ हे ऐसीच्या ध्येय‌धोर‌णात नाहीये का?

(आता कुणाला क‌शाचं छाप क‌मेंटी पाडून म‌नोरंज‌न होईल‌च प‌ण त्याआधी हा सिन्सिअर प्र‌श्न‌.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

त‌से न‌स‌णार‌ नाहीत‌र‌ स‌र‌कार‌ने ते छ‌प‌राव‌रून‌ ओर‌डून‌ सांगित‌ले अस‌ते. अडीच‌ लाख‌ कोटी रुप‌ये प‌र‌त‌ येणार‌ नाहीत‌ असा स्टेट‌बॅंकेने ऑफिशिअल‌ अंदाज‌ केला होता. स‌र‌कार‌ अळीमिळी गुप‌चिळी क‌रून‌ ब‌स‌ले आहे त्या अर्थी त‌सा काहीच‌ पैसा र‌द्द‌ झालेला नाही.

(१) जो पैसा स‌र्क्युलेश‌न म‌धे होता तो
(२) व‌रील (१) पैकी जो वाप‌स आला तो
(३) व‌रील (१) पैकी जो वाप‌स आला नाही तो

जो पैसा वाप‌स आला नाही तो "wealth destruction" म्ह‌णावे किंवा क‌से ?

-----

फेमिनिस्ट‌ लोक‌ म‌हिलांना सेम‌ कामाचे क‌मी पैसे मिळ‌तात‌ असे सांग‌तात‌. त‌र‌ नोट‌ब‌दीने द‌ह‌श‌त‌वाद्यांना पैसा क‌मी प‌ड‌त‌ अस‌ल्याने क‌दाचित‌ क‌मी मोब‌द‌ल्याव‌र‌ मुलांऐव‌जी मुली द‌ग‌ड‌फेकीला येत‌ अस‌तील‌ का?

Feminists are communists without the firepower.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वाप‌स‌ आला नाही असा पैसा निग्लिजिब‌ल‌ आहे.

त्या वाप‌स‌ न‌ आलेल्या पैशाने वेल्थ डिस्ट्र‌क्श‌न‌ होणार‌ नाही. इट वॉज‌ अर्न्ड‌ बाय‌ प्रोव्हाय‌डिंग‌ व्हॅल्यू (वेद‌र‌ लीग‌ल‌ ऑर‌ अद‌र‌वाइज‍ - उदा कुणाचा त‌री खून‌ क‌र‌ण्याब‌द्द‌ल‌). ती व्हॅल्यू सिस्टिम‌म‌ध्ये शिल्ल‌क‌ आहेच‌ (ती व्य‌क्ती मेलेली आहेच‌). ज्याच्याक‌डे तो पैसा होता त्याची वेल्थ‌ मात्र‌ क‌मी झाली.
In his books it was an asset that had to be written off. On the other hand the liabilliy of RBI will reduce. In the system as a whole there is no change. Net worth of the system does not change.

Was thinking on this for quite some time. आदुबाळ‌ यांच्या क‌न्फ‌र्मेश‌न‌च्या प्र‌तीक्षेत‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ज्याच्याक‌डे तो पैसा होता त्याची वेल्थ‌ मात्र‌ क‌मी झाली.
In his books it was an asset that had to be written off.

(१) तुम्ही माझा मुद्दा मांड‌त आहात का ?

(२) ज्यांनी पैसे वाप‌स केले नाहीत त्यांचे पैसे फुक‌ट गेले. म्ह‌ंजे त्यांना डिस‍इन्सेंटिव्ह (शिक्षा) नाही का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अशीच‌ शास‌नाची क‌ल्प‌ना होती. प‌ण‌ त‌से काही झालेले न‌सावे. ऑल‌मोस्ट‌ स‌र्व‌ पैसा प‌र‌त‌ आला आहे. आणि त्या ब‌द‌ल्यात‌ स‌र‌कार‌च्या हाती फार‌ काही लाग‌लेले नाही. जे हाती लाग‌ल‌ंय‌ ते ढेरेशास्त्री म्ह‌ण‌तात‌ त‌स‌ं चिल्ल‌र‌ आहे. आणि कॉस्ट‌ मात्र‌ भ‌र‌पूर‌ आहे. न‌वीन‌ नोटा पुर‌व‌ण्याचे लॉजिस्टिक्स‌, बॅंकांचा वेळ इन अॅडिश‌न टु कॉस्ट‌ ऑफ‌ नोट्स‌.

शिवाय‌ गेले साडेचार‌ म‌हिने रिझ‌र्व‌ बॅंक‌ प‌र‌त‌ आलेल्या नोटा मोज‌त‌ आहे. त्याची कॉस्ट‌ किती ते क‌धीच‌ क‌ळ‌णार‌ नाही. कार‌ण‌ ब‌हुधा त्या नोटा मोजून‌ क‌धीच‌ पूर्ण‌ होणार‌ नाहीत‌. Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

>>ज्यांनी पैसे वाप‌स केले नाहीत त्यांचे पैसे फुक‌ट गेले. म्ह‌ंजे त्यांना डिस‍इन्सेंटिव्ह (शिक्षा) नाही का ?

याचा दुस‌रा भाग‌ आहे. मुळात‌ तो पैसा मिळ‌व‌ला त्या ट्रान्झॅक्श‌न‌ला दोन‌ बाजू होत्या. खून‌ क‌र‌णाऱ्याने पैसा क‌म‌व‌ला आणि क‌र‌व‌णाऱ्याने खून‌ झाल्यामुळे होणारा फाय‌दा उप‌भोग‌ला. डीमोनेटाय‌झेश‌न‌सार‌ख्या उपायाने खून‌ क‌र‌णाऱ्याचे नुक‌सान‌ होते (तो पैसा अजून‌ त्याच्याच‌क‌डे असेल‌ त‌र‌ आणि तो त्याला फिर‌व‌ता आला नाही त‌र‌) प‌ण‌ खुनाचा फाय‌दा ज्याने उप‌भोग‌ला त्याला काहीच‌ शिक्षा होत‌ नाही.

खुनाऐव‌जी रेग्युलेट‌र‌ने निय‌म‌ वाक‌वून‌ प‌र‌वान‌गी देणे किंवा आव‌श्य‌क‌ अस‌ताना कार‌वाई न‌ क‌र‌णे घेत‌ले त‌री तोच‌ प‌रिणाम‌ आहे.

या दृष्ह्टीने डीमोनेटाय‌झेश‌न‌ हा मॉर‌ल‌ हॅझार्ड‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

खुनाऐव‌जी रेग्युलेट‌र‌ने निय‌म‌ वाक‌वून‌ प‌र‌वान‌गी देणे किंवा आव‌श्य‌क‌ अस‌ताना कार‌वाई न‌ क‌र‌णे घेत‌ले त‌री तोच‌ प‌रिणाम‌ आहे.
या दृष्ह्टीने डीमोनेटाय‌झेश‌न‌ हा मॉर‌ल‌ हॅझार्ड‌ आहे.

Let's see if this can be taken to next stage.

(१) खुनाची सुपारी देणारा
(२) खून क‌र‌णारा
(३) ज्याचा खून झाला तो

(२) च्या बाब‌तीत तुम‌चे म्ह‌ण‌णे प‌ट‌ले.

(१) च्या बाब‌तीत - खुनाचा फाय‌दा ज्याने उप‌भोग‌ला तो (१). जेव‌ढ्या र‌क‌मेची सुपारी त्याने दिली तेव‌ढी र‌क्क‌म् (डीमॉनेटाय‌झेश‌ च्या वेळी) त्याच्याक‌डे न‌व्ह‌तीच - कार‌ण ती त्याने (२) ला आधीच दिलेली होती. प‌ण बाकीची र‌क्क‌म होतीच (किंवा असेल‌च की) की त्याच्याक‌डे. आणि ती ज‌र प‌र‌त दिली नाही त‌र त्याला शिक्षा आहेच की. And this applies to everyone who has already incurred the transaction. म‌ला अजून त‌री तुम‌चे म्ह‌ण‌णे प‌ट‌लेले नाही. क‌दाचित म‌ला पूर्ण् स‌म‌ज‌लेले नाही असेही असू श‌केल्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

If the murder has removed competition, the benefit of monopoly market is enjoyed by the giver of supari. The murderer looses money he received. But the hirer continues to enjoy monopoly and the money earned throuh this monopoly is even considered legitimate.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

Israel Provided Intelligence Trump Shared With Russia, Officials Say

The classified information that President Donald Trump shared last week with Russian officials had been gathered by Israeli intelligence, according to U.S. officials familiar with the matter, a disclosure that could have far-reaching consequences for U.S. national security.

The intelligence—concerning terrorist threats against airliners—was meant for U.S. eyes only and was provided as part of a longstanding sharing agreement that is predicated on mutual assurances of secrecy, these people said.

दुस‌ऱ्या एका बात‌मीम‌धून ...

Mr. Trump boasting about how great U.S. intelligence is and divulging the info on impulse to prove it

.
.
अनु राव यांचे व ट्र‌ंप ला म‌त‌दान क‌र‌णाऱ्यांचे अभिन‌ंद‌न्.
.
.
=================================
.
.
Loose Lips Sink Presidencies

Mr. Trump needs to appreciate how close he is to losing the Republicans he needs to pass the agenda that will determine if he is successful. Weeks of pointless melodrama and undisciplined comments have depleted public and Capitol Hill attention from health care and tax reform, and exhaustion is setting in. America holds elections every two years, and Mr. Trump’s policy allies in Congress will drift away if he looks like a liability.

Millions of Americans recognized Mr. Trump’s flaws but decided he was a risk worth taking. They assumed, or at least hoped, that he’d rise to the occasion and the demands of the job. If he cannot, he’ll betray their hopes as his Presidency sinks before his eyes.

===============

Criminal complaint against Arnab Goswami for theft of Times Now property

Goswami launched his new channel on May 6 by playing tapes of phone conversations between RJD chief Lalu Prasad and jailed former MP Mohammed Shahabuddin. Two days later, the channel broadcast tapes of phone conversations between Sridevi and Sunanda Pushkar - the since-deceased wife of Congress MP Shashi Tharoor - and their house-help Narayan.

डेसिबल लेव्ह‌ल वाढ‌णारे न‌क्की.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्हाला 'चित्रकार' बनायचं आहे का? गूगल सोय करतंय. दुवा

(बातमीतल्या अमेरिकी इंग्लिशला माफ करा ('फॉर फ्री' म्हणे!))
Google AutoDraw Turns Your Rough Scribbles Into Beautiful Icons For Free

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

रिमा लागुचे कार्डीआक अॅरेस्ट नी निध‌न्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

अनिल दवे गेले .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

National Security Council officials have strategically included Trump’s name in “as many paragraphs as we can because he keeps reading if he’s mentioned,” according to one source, who relayed conversations he had with NSC officials.

ट्र‌ंप हे मोदींच्या सूट चे उदाह‌र‌ण डोळ्यास‌मोर ठेवून चाल‌त आहेत असे दिस‌ते.

=====

Kulbushan Jadhav case: what is trending on Twitter
.
.
.
आण‌खी.
.
.
.
Pakistan does not accept the International Court of Justice's jurisdiction+ in matters related to national security, its Foreign Office said after the UN court stayed the execution of Indian national Kulbhushan Jadhav

पाकिस्तान चा हास्यास्प‌द दावा. - स्व‌त्:च्या अब्रूचे किती धिंड‌व‌डे काढून घ्यावेत त्याला काही लिमिट ??
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>पाकिस्तान चा हास्यास्प‌द दावा. - स्व‌त्:च्या अब्रूचे किती धिंड‌व‌डे काढून घ्यावेत त्याला काही लिमिट ??

पाकिस्तान‌ सार‌ख्या देशांना अब्रू व‌गैरे काही अस‌ते का? असे देश स्व‌त्:चे नाक कापून दुस‌ऱ्यांना अप‌श‌कून‌ क‌र‌णाऱ्यात‌ले अस‌तात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एयरबीएनबी, उबरसारख्या सुविधांमुळे माणसांवर, अर्थव्यवस्थेवर आणि एकंदरच व्यवस्था, त्यातून मूल्यांवर होणारे परिणाम -
Is the Gig Economy Working?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

गेल्या आठवड्यात दहा नवीन न्युक्लिअर प्लाँट्स बांधण्याचा निर्णया घेतला गेला. त्याबद्द्ल हे दोन लेख वाचनीय आहेत.

https://swarajyamag.com/technology/explained-why-india-is-betting-big-on...

आणि

http://www.thehindu.com/opinion/lead/ending-nuclear-dependency/article18...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

अणूऊर्जा ही अकारण बदनाम झालेली आहे, अण्वस्त्रांमुळे. नवीन प्रकल्प हाती घेतल्याबद्दल सरकारचं अभिनंदन.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

http://googleweblight.com/i?u=http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/S...
.
Swaminathan Aiyar says --
.Don’t go for pricey foreign N-power plants when solar’s going dirt-cheap

Forget the Bush-Manmohan Singh vision of a nuclear power renaissance. Recent developments — cheap solar power plus the bankruptcy of Westinghouse — call for a total overhaul of nuclear plans that now look obsolete, dangerous and ultra-costly.
I say this as one who solidly supported the Bush-Manmohan deal in 2005.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

किमतीचा मुद्दा बरोबर आहे. सौर ऊर्जा गेल्या काही वर्षांतच प्रचंड स्वस्त झालेली आहे. त्यामुळे अणुऊर्जा सुरक्षित असली तरीही सौरऊर्जेकडेच मुख्य स्रोत म्हणून पाहायला हवं. मात्र आत्ता ताबडतोब गुंतवणुक हवी असेल तर स्वस्तत आणि महाग, सर्वच मार्ग चोखाळायला हवे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स‌ध्या मोबाइल‌ बिलाव‌र‌ १४+०.५+०.५ ट‌क्के असा स‌र्व्हिस‌ टॅक्स‌ आहे. तो जीएस‌टी युगात‌ २८ टक्के होणार‌. ०.५ + ०.५ त‌सेच‌ चालू राह‌णार‌ आहे का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

Why ‘Net Neutrality’ Drives the Left Crazy

अमेरिकेत‌ल्या फेड‌र‌ल क‌म्युनिकेश‌न्स क‌मिश‌न चे अध्यक्ष श्री अजित पै यांची मुलाख‌त. श्री पै यांनी नेट न्युट्रॅलिटी ब‌र‌खास्त क‌र‌ण्याचा विडा उच‌ल‌लेला आहे.

Mr. Pai was born in Buffalo, N.Y., in 1973 to two physicians from the Konkani community of southwestern India who’d had an arranged marriage and moved to the U.S. “My dad was a resident urologist at a Bombay hospital,” he says, “and one of his patients was my mom’s aunt, who was the matchmaker.” From Buffalo they moved to Canada, and thence to Parsons, Kan., a town of 10,000 whose county hospital had vacancies for both a urologist and an anesthesiologist (his mother’s specialty). They’ve lived and practiced there since 1977.

In his speech at the Newseum, Mr. Pai noted that Title II regulation was weighing down investment in broadband. “Among our nation’s 12 largest internet service providers,” he told the audience, “domestic broadband capital expenditures decreased by 5.6%, or $3.6 billion, between 2014 and 2016.” I ask him to elaborate. “As I’ve seen it and heard it,” he says, “Title II regulations have stood in the way of investment. Just last week, for instance, we heard from 19 municipal broadband providers. These are small, government-owned ISPs who told us that ‘even though we lack a profit motive, Title II has affected the way we do business.’ ”

As an undergraduate at Harvard, Mr. Pai majored in social studies, immersing himself in Durkheim, Freud, Marx, and—his favorite—Tocqueville. It was in college that he got his first taste of economics. “I had the pleasure,” he says, “of studying under Martin Feldstein, who taught the basic economics course.” At the same time he decided he was a Republican: “Throughout high school, I was a fairly determined Democrat. But studying economics played a big part in my change. It seemed to me that the Republicans had the better of the argument on economic matters.”

==================

Naeem Khan: Hurriyat tapes are doctored, I'm not accountable to Indian media

हुरिय‌त नेते न‌ईम खान यांंच्या प्र‌क‌र‌णी इंडिया टूडे ने जे केलेय ते ब‌घित‌लं. "मिडिया बिकाऊ आहे" चा आर‌डाओर‌डा क‌र‌णाऱ्यांनी आता तोंड उघ‌डाय‌ला ह‌र‌क‌त न‌सावी. द‌र‌ वेळी आप‌ल्या गैर‌सोयीची बात‌मी दिस‌ली की (किंवा आप‌ल्याला ह‌वी ती बात‌मी अनेक दिव‌स दिस‌ली नाही की) मिडियाच्या नावाने क‌ंठ‌शोष क‌र‌णाऱ्यांनी आता तोंड उघ‌डाय‌ला ह‌र‌क‌त न‌सावी.
.
.
==================
.
.
Tavleen Singh : 3 Main Failures of Modi Govt.
.
.

The third red flag I want to raise on this third anniversary is that there are no signs yet of the economic boom that people like me believed would happen as soon as Modi became Prime Minister. Candidate Modi had mocked at poverty redistribution schemes like MNREGA and said clearly that India should work for prosperity and not just hope to alleviate poverty. But, somewhere along the way he seems to have changed his mind and become a Nehruvian socialist. He appears to have decided that there is no harm in the Government of India hanging onto its public sector companies despite them being bottomless pits. So although the Government of India could become flush with funds by selling off useless airlines and hotels, this has not happened. Nor has there been any attempt at making commercial use of the enormous tracts of urban land that the Ministries of Defence and Railways sit on. We have so far seen no signs either of the government cutting spending on itself by reducing the size of its offices and reducing the privileges of its officers. The result is that an atmosphere of stale socialism continues to permeate huge sections of the economy. And with the hunt for black money having been speeded up, some of the most corrupt officials in India now have more power than ever before.

.
.
थ‌त्ते, तुम्हाला हा लेख आव‌डेल. न‌क्की.
.
.
=============================
.
.'रजनीकांत हा आडाणी माणूस आहे. भारत आणि पाकिस्तानची राज्यघटना त्याच्यासमोर ठेवली तर कुठली राज्यघटना कुठल्या देशाची आहे, हेही त्याला सांगता येणार नाही,' असं सुब्र‌म‌ण्य‌म् स्वामी म्हणाले

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>थ‌त्ते, तुम्हाला हा लेख आव‌डेल. न‌क्की.

या बै नाराज‌ आहेत‌ कार‌ण‌ मोदी मुस‌ल‌मानांना ठेच‌ण्यापेक्षा (यांच्या स्व‌प्नात‌ला) विकास‌ क‌र‌णार‌ आहेत‌ अशी त्यांची स‌म‌जूत्त‌ होती.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

या बै नाराज‌ आहेत‌ कार‌ण‌ मोदी मुस‌ल‌मानांना ठेच‌ण्यापेक्षा (यांच्या स्व‌प्नात‌ला) विकास‌ क‌र‌णार‌ आहेत‌ अशी त्यांची स‌म‌जूत्त‌ होती.

इकॉनॉमिक बूम ची अपेक्षा रास्त आहे.

(१) FDI inflows into India jump 18% to a record $46.4 bn in 2016 despite global fall.
(२) इन्फ्लेश‌न क‌मी आहे.

.

बाकी मुस‌ल‌मानांना ठेच‌णे हे काही फार वाईट उद्दिष्ट नाही. मुस‌ल‌मान इस्लाम साठी, इस्लाम‌च्या नावाव‌र मुस‌लमानांना व हिंदूंना बेध‌ड‌क मार‌तात की.
का प्र‌त्येक मुस्लिम् द‌ह‌श‌त‌वादी हा भ‌र‌क‌ट‌लेला, मिस्गाईडेड, बेरोज‌गार, निष्पाप, निराग‌स् युव‌क अस‌तो ?
आणि आरेसेस चा प्र‌त्येक माणूस हा जाणूनबुजून व विनाकार‌ण् इंतेहाप‌स‌ंद् अस‌तो ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

>>इकॉनॉमिक बूम ची अपेक्षा रास्त आहे.

अपेक्षा रास्त‌ आहे प‌ण‌ ते मोदी क‌र‌णार‌ आहेत‌ अशी त्यांची स‌म‌जूत‌ होती. (मोदी ते क‌र‌त‌ नैयेत‌ अस‌ं त्यांच‌ं म्ह‌ण‌ण‌ं आहे).

>> FDI inflows into India jump 18% to a record $46.4 bn in 2016 despite global fall.
हे डिस्पाइट‌ पेक्षा बिकॉज‌ ऑफ‌ नैये का? म्ह‌ण‌जे इत‌र‌त्र‌ इन्व्हेस्ट‌मेंट‌ स‌ंधी नाहीत‌ म्ह‌णून‌ भार‌त‌ !!!

.

या ग्राफ‌व‌रून‌ कुठ‌ला ट्रेंड‌ दिस‌त‌ नाही.
http://www.tradingeconomics.com/india/foreign-direct-investment

>>बाकी मुस‌ल‌मानांना ठेच‌णे हे काही फार वाईट उद्दिष्ट नाही. मुस‌ल‌मान इस्लाम साठी, इस्लाम‌च्या नावाव‌र मुस‌लमानांना व हिंदूंना बेध‌ड‌क मार‌तात की.
का प्र‌त्येक मुस्लिम् द‌ह‌श‌त‌वादी हा भ‌र‌क‌ट‌लेला, मिस्गाईडेड, बेरोज‌गार, निष्पाप, निराग‌स् युव‌क अस‌तो ?
आणि आरेसेस चा प्र‌त्येक माणूस हा जाणूनबुजून व विनाकार‌ण् इंतेहाप‌स‌ंद् अस‌तो ?

याव‌र‌ मी काही आत्ता वाद‌ क‌रू इच्छित‌ नाही. प‌ण‌ याच‌ कामासाठी मोदी निव‌डून‌ आले आहेत‌ असे मी म्ह‌ण‌त‌ आलो आहे. प‌ण‌ लोक‌ (या त‌व‌लीन‌सिंग‌ बै ध‌रून्) म्ह‌ण‌त अस‌त‌ की "छे !! मोदी आता याच्या ब‌रेच‌ पुढे आलेले आहेत‌. आणि ते विकासाव‌र‌ ल‌क्ष‌ केंद्रित‌ क‌र‌णार‌ आहेत‌". तीन‌ व‌र्षांनी का होईना त्यांना हे क‌ळ‌ल‌ं.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हे डिस्पाइट‌ पेक्षा बिकॉज‌ ऑफ‌ नैये का? म्ह‌ण‌जे इत‌र‌त्र‌ इन्व्हेस्ट‌मेंट‌ स‌ंधी नाहीत‌ म्ह‌णून‌ भार‌त‌ !!!

म‌ग हे २००७ ते २०१४ च्या द‌र‌म्यान सुद्धा का घ‌ड‌ले नाही ?

रेकॉर्ड एफ्डीआय याय‌ला ह‌वी होती त्यावेळी. अमेरिकेत व युरोपात म‌ंदीचे वाताव‌र‌ण होते त्यावेळी. नैका ? अमेरिका व युरोप ही गुंत‌व‌णूकीसाठी जास्त चांग‌ली (म्ह‌ंजे सेफ) डेस्टिनेश‌न्स् मान‌ली जातात. म‌ग तिक‌डे म‌ंदी होती म्ह‌ंजे तिक‌डे स‌ंधी न‌व्ह‌त्या असं म्ह‌ण‌ता येईल्. म‌ग इक‌डे का झाली नाही "रेकॉर्ड" गुंत‌व‌णूक त्यावेळी ?

त्यावेळी अतिस‌हिष्णू, सुप‌र‍सेक्युल‌र, उच्च‌ नैतिक अधिष्ठान अस‌लेले, अर्थ‌शास्त्री स‌त्तेत होते की.

--

प‌ण‌ याच‌ कामासाठी मोदी निव‌डून‌ आले आहेत‌ असे मी म्ह‌ण‌त‌ आलो आहे. प‌

हाहाहा.

पाकी प‌त्र‌कार (उदा. न‌ज‌म सेठी) सुद्धा असं म्ह‌ण‌त नाहीत ओ !!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शिफू सनकृती
First Published :20-May-2017

शिफूसारख्या गोष्टींना वेळीच आळा घातला नाही तर असे पंथ, त्याचे प्रवर्तक लोक त्यांची चिकित्सा करणाऱ्यांच्या बाबतीत कोणत्या टोकाला जाऊ शकतात हे डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येच्या निमित्ताने उभ्या महाराष्ट्राच्या पुढे आले आहे. अशा संस्था जर धर्माच्या नावाचा आणि हिंसेचा आधार घेऊ लागल्या तर त्यांची चिकित्सा करणे जवळ जवळ अशक्य होते. त्यामुळे अशा प्रवृत्तींवर वेळीच बंधन घालणे अत्यंत आवश्यक असते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे दिलेले आदेश स्वागतार्ह आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

उत्त‌म लेख‌. प‌ण प‌त्र‌कार या ज‌मातीक‌डुन इत‌क्या अपेक्षा ठेव‌णे 'कायच्च्या काई' वाट‌ते.

‘पत्रकार का एकही पक्ष होता है और वो है विपक्ष'

हे वाचाय‌ला ब‌रे वाट‌ते प‌ण ख‌रेच असे क‌राय‌ला लाग‌ले प‌त्र‌कार त‌र शेक‌ड्यात‌ल्या ९० लोकांच्या नोक‌ऱ्या जातील.
माझ्यापुर‌तं सांगाय‌चं झालं त‌र एक द हिंदू सोड‌ला त‌र दुस‌ऱ्या कुठ‌ल्याही वृत्त‌माध्यमाव‌र विश्वास नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

परेश रावल यांच्या ट्विटवरून वाद

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अभिव्य‌क्तिस्वातंत्र्याचा विज‌य असो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

प‌ण म‌ला हे स‌मज‌लेले नैय्ये की अरुंध‌ती रॉय‌ चा स‌ंब‌ंध काय ?

न‌ईम खान हा जास्त पात्र आहे. अरुंध‌ती ने असं काय केलं आहे की तिला ही शिक्षा द्यावी ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

विदाविज्ञानाची कुऱ्हाड -
Put away your Machine Learning hammer, criminality is not a nail

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

A storm has erupted in China over its hyper-competitive education system, after oversubscribed private schools in Shanghai sought to filter intake by conducting tests and checks not only on prospective pupils but also parents and grandparents.

स्प‌र्धेचे विराट‌रूप

Bewildered parents took to social media last week after being forced to take IQ tests before interviews at two Shanghai primary schools. They were also asked to complete questionnaires detailing their own educational and professional credentials, as well as those of the students’ grandparents. 

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0