बागकामप्रेमी ऐसीकर : २०१६ धागा - ३

ठाण्याजवळच्या लोकांनी कोपरी पुलाजवळ सर्विस रोड कडून प्रवेश असणाय्रा दत्ताजी साळवी उद्यानास भेट द्यावी.सार्वजनिक बाग किती चांगली असू शकते याचे उदाहरण.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

अचरटबाबा - अनंताच्या झाडाबद्दल प्रश्न आहे. माझ्या कडे कुंडीत अनंताचे झाड आहे आणि कुंडीत असुन सुद्धा ठीकठाक वाढतय. कळ्या भरपुर येतात, चांगल्या दिड-दोन इंच लांब आणि भरलेल्या पण असतात. पण नंतर त्या कळ्यांच्या मुळाशी काहीतरी बुरशी/कीडीचा स्त्राव असे दिसायला लागते आणि आठवड्यात ती कळी संपुन जाते. कधीकधी पुर्ण कळी काळी पण पडते.
आत्ता पर्यंत २ च फुले फुलली आहेत पण ५० तरी कळ्या मेल्या असतील.

काय करावे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनंताला शुभ्र सुवासिक फुले असतात का? आई मुंबईला माझ्या कॉलेजमध्ये यायच्या तेव्हा माळ्याला थोडे पैसे देऊन, गोड बोलून एखादं रोप उपटायच्या (= मिळवायच्या, साध्य करायच्या). मला आठवतं त्याप्रमाणे ते अनंताचेच रोप होते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पांढर्‍या गुलाबासारखी पण सुवासिक, थोडी ओबडधोबड असतात, गुलाबासारखी नाजुक नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद. फोटो मिळाला नेटवरती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उन भरपूर मिळतंय असं धरून चालतो.पाणी कुंडीत (प्लास्टिकची नसेलच)साठतंय का?एका ट्रेत माती पसरून त्यावर कुंडी ठेवा.ती माती पाणी खेचून घेईल.जमत असल्यास ते झाड प्लास्टिक पिशवीत घालून ती मातीवर ठेवा.विणलेल्या प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवल्यास मुळांना हवा मिळेल.पानांच्यावरून हात फिरवल्यास मलूलपणा जाणवल्यास पाण्याचा निचरा होत नाही हे कारण असते.झाड बाहेर काढून दुसय्रा कुंडीत बदली करताना पांढरी मुळे थोडीतरी दिसायला हवीत.नुसताच काळा झुपका असेल तर कुजताहेत.
एवढं पाहा बुरशी कमी होईल.एकदा पानं आणि शेंडे छाटूनही बुरशी नष्ट करता येईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उन भरपुर नाही पण मिळतय बर्‍यापैकी.
पाणी साठुन देत नाहीये.
पानं एकदम टवटवीत, आणि झाड वाढतय पण चांगले. कधीही त्यावर १०-१२ कळ्या असतात आणि सगळ्या मरतात. कळ्या/शेंडे पोखरणारी आळी असेल म्हणुन ४ महिन्यापूर्वी सर्व कळ्या आणि सर्व पाने काढुन टाकली. झाड पुन्हा तरारले पण कळ्या मरणे चालुच आहे. काही औषध आहे का? इतक्या कळ्या येतायत की टाकवत नाहीये.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बुंध्याजवळची माती उकरून बदलून पाहा.उन हवेच.त्याने बुरशी वाढत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मोगरा रोप

साधारण दोन महिन्यांपूर्वी मोगऱ्याचा एक बहर येऊन गेल्यावर छाटणी करताना थोडी जास्त कापाकापी केली. साधारण तीन पानांच्या जोड्या असतील अशी छाटणी केली. सगळ्यात खालची पानं काढून टाकली आणि ती मातीत खोचली. तीनांपैकी दोन रोपं लागली आणि दोन्हींना नवीन फुटवे येत आहेत. आता ह्या मोगऱ्यांसाठी घर शोधायला हवं.

वरच्या फोटोत, उजव्या बाजूला खाली नवा फुटवा आहे. काडी-खोडाच्या वरच्या बाजूला फुलं गळल्यावर उरलेला वाळका भागही दिसतोय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मोगय्राची झाडे लावलेली.त्याची फुलं पाहून मंगळुरकडच्या लोकांनी नाक मुरडून म्हटले "हे तर गुंडु ( जाडा )मल्लिगे( मोगरा )!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गच्च मोगराच मस्त असतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हाडं टोचत नाहीत!!! Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लोल.. ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हार करायला अडचण येते गुंडुंची.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मोगर्‍याचा हार? गजरा ओ गजरा. मोगरा देवावरती (अधिभौतिक) वेस्ट करण्याची चीज नाय Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाल्कनीतील चमेली
1)

2)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आह्हा! सुंदरच.
___
ही जाई आहे ना च्रटजी? जाई-जुई त फरक काय कोण जाणे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे सर्व jasmin या नावाखाली असले तरी फोटोत दिलेली फुलं आपल्याकडे चमेली म्हणतात.जर्मनीच्या आसपास याच्या फुलांतून जझ्मिन ओइल (खरं तेल)काढतात.हंगाम ओगस्ट ते ओक्टोबरचा पहिला आठवडा.पंधरा लाख फुलांतून एक किलो तेल निघते.
तीन पाने बेलासारखी येतात ती जाई( सायली .)छोटी गोल गोल अथवा टोकदार पानांची(पानांना देठ असा फारसा नसतो) आणि छोट्या फुलांची जुई.यातलाच एक प्रकार बंगळुरुहून मुंबईत येतो.मोगय्रात बरेच प्रकार आहेत लांब कळीचा मदनबाण.बटण,दुहेरी गुंडु मल्लिगे वगैरे.झुडुप आणि वेल मोगरा हे झाडाच्या ठेवणीवरून प्रकार.
सांगली भागात जाई,बेळगावात गुंडु मल्लिगे,कोइमतुर ला जुई,आंध्र मदुराई गुलाबी चमेली,कारवारात मल्लिगे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही जुई.. बरोबर ना?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मस्तं !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना |
ऐसे मनमौजीको मुश्कील हैं समझाना | है ना?

होहो जुईच.पानं डहाळीलगत असतात देठ नसतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कुंदा म्हणजेच जुई का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रानजाई आणि सोनजाई Angel

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सुंदर फोटो आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना |
ऐसे मनमौजीको मुश्कील हैं समझाना | है ना?

आज सकाळी सकाळी पावसात न्हालेली फुले पाहून अक्षरक्षः धन्य वाटले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आजचा फोटो -
मालामाल

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओह सो क्युट. कसले ताजे दिसतायत सगळे. थांब आईनी लावलेल्या रोपांचा मीही फोटो टाकते. गवती चहा वेडा झालाय नुसता. इतका भरभरुन फुटलाय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझ्याकडेही गवती चहा चिकार वाढला आहे. मी चहा पीत नाही त्यामुळे त्याचा खपही नाही. एका मैत्रिणीने कंद दिला म्हणून मी लावला आणि आमच्याकडे फारच चांगला वाढतोय. उद्याच तो खणून, त्याला मोठी कुंडी देणार आहे; आणखी कंद फुटले असतील तर ते सुद्धा मैत्रमंडळात वाटून टाकण्याचा इरादा आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

माझ्याकडेही गवती चहा चिकार वाढला आहे. मी चहा पीत नाही त्यामुळे त्याचा खपही नाही.

गवती चहाचा चहाशी/चहा पिण्या-न पिण्याशी नेमका काय संबंध?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

का नाही संबंध? पाती चहा, चहात उकळवुनच पीतो ना? काय मस्त लागतो पातीचा चहा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

म्हणजे, तुमच्यात गवती चहा हा चहाच्या पुडीबरोबर उकळतात? नुसताच पाण्यात नाही उकळत?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नाही नाही. आधी पाण्यातच उकळून मग चहापूड टाकतात.
पण हा पाण्यात उकळवलेला काढा पीत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गवती चहाचा चहाशी/चहा पिण्या-न पिण्याशी नेमका काय संबंध?

केवढा हा पातिव्रात्यपणा!*

(*संदर्भः 'केवढे हे क्रौर्य!"- रेव्ह. ना.वा.टिळक)

१. बरेच काही ऑफ-स्टंपबाहेरचे

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

समोशाच्या पाती वातड निघाल्या तर त्याला पातीव्रात्य असे म्हणतात.
बाकी नवी आणि नंदन या थोरल्या/धाकट्या पात्यांनी एकमेकांवर दादागिरी करणे रोचक आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पाने कापून एक इंचाचे तुकडे करून पंख्याखाली दोन दिवस वाळवून बिस्किटांना येते तसल्या अॅल्युमिनियम पिशवीत ठेवली आहेत.त्याचा स्वाद टिकतो आणि कधीही वापरता येतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अरे वा ! तुमची बाग चांगली फळतीय आणि फुलतीय की ...
शुभ्रं फुले खूप छान दिसतायत.
आणि या वेळी दुप्पट पीक .. दोन भेंड्या दिसतायत . Tongue

या वांग्यांची भजी सुद्धा चांगली लागतात .

गवती चहा उकळताना त्यात थोडी काळी मीरी आणि लवंग घातले तर चांगला स्वाद येतो. आणि गवती चहा औषधी पण आहे. अधुनमधुन प्यायला काहीच हरकत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना |
ऐसे मनमौजीको मुश्कील हैं समझाना | है ना?

भेंडीवांगी मोगरा टमाटे हेवा वाटणारे आहेत.वांग्याचे कोणते प्रकार करता?
यांचे आमच्याकडे डाळवांगं होतं ( आमटीतली.)घेवडा,फरसबी,चवळीही लावा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता भरभरून चेरी टोमॅटो यायला सुरुवात झाली आहे. एका स्नॅकची सोय सुटेल इतके टोमॅटो एकाच झाडाला आहेत.

पण वांग्याच्याच काय, कोणत्याही पाककृती मला विचारू नका. आणि घेवडा, फरसबी, चवळी वगैरे लावायला सांगू नका. घेवडा खाण्यापेक्षा मी सुरमईचं झाड लावून सुरमई खाईन. चवळी दोन वर्षांपूर्वी लावली होती, पण त्याचा पाला पहिल्यांदा खुडला तो छान लागला, नंतर फार चोथट लागला. त्यामुळे चवळी बंद केली. ज्या भाज्या खात नाही, खायला किंवा करायला आवडत नाहीत त्या लावणं फुकट जाईल.

कालच शेजारची भारतीय बाई भेटली होती. ती मागच्या वेळेस भेटली होती तेव्हा तिला आणि तिच्या धाकट्या मुलाला सगळ्या भाज्या दाखवून झाल्या होत्या. टोमॅटोचं एक आणि भेंडीचं एक झाड घराच्या पुढच्या बाजूला आहे. काल ती म्हणाली की, तिची दोन्ही पोरं जातायेता बाहेरच्या बाजूच्या झाडाला टोमॅटो लागले आहेत का, आणि फुलं कोणती फुलली आहेत हे बघत जातात. एकंदरच घरासमोरून जाणारे-येणारे फुलझाडं बघत जातात असं दिसतं. त्यामुळे पुढच्या बाजूचा गवताचा एक भाग ताब्यात घेऊन तिथे समोर फुलझाडं आणि मागच्या बाजूला भाज्या लावायचा इरादा आहे. घरातला तोच एक भाग आहे जिथे दिवसभर ऊन येतं. त्यामुळे येत्या हिवाळ्यात त्या भागातलं गवत काढणं, तिथे चांगली माती, कंपोस्ट आणून टाकणं आणि पानं/खोडांचं आच्छादन लावणं असं काम असणार आहे.

एरवी हात खराब करण्याची संधी मिळाली तरी हौस नसते. बागकाम हा अपवाद. हा किडा डोक्यात सोडण्याबद्दल रोचनाचे आणि फोनवर बोलून प्रोत्साहन देणाऱ्या रुचीचे अनंत आभार. हां, येत्या वसंत ऋतूत अनंताचं झाड लावण्याचाही इरादा आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

घेवडा खाण्यापेक्षा मी सुरमईचं झाड लावून सुरमई खाईन.

आग्गो माझ्ये भटणी!! तुझ्ये सगळे पूर्वज कळवळले ना बघ परलोकांत!!!!
Smile

हा किडा डोक्यात सोडण्याबद्दल रोचनाचे आणि फोनवर बोलून प्रोत्साहन देणाऱ्या रुचीचे अनंत आभार.

तरी मोठे लोकं सांगून गेलेत की संगत चांगली ठेवा! पण ऐकायचं नाही!! आता लागलं की नाही हे व्यसन?
आता तुमचा सगळा अलाऔन्स बागकामात खर्च झालेला पहाण्यास उत्सुक! (मिझरी लव्ह्ज कंपॅनियनशिप!!)
Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आग्गो माझ्ये भटणी!! तुझ्ये सगळे पूर्वज कळवळले ना बघ परलोकांत!!!!

बरोब्बर नेम लागला! Tongue

आता तुमचा सगळा अलाऔन्स बागकामात खर्च झालेला पहाण्यास उत्सुक! (मिझरी लव्ह्ज कंपॅनियनशिप!!)

आत्ता कुठे उन्हाळा थोडा कमी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. थंडीतल्या सगळ्या सुट्ट्या बहुदा खड्डे खणणं, माती बदलणं, वाफा बनवणं ह्यातच खर्च होणार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बरोब्बर नेम लागला!

माझ्या पूर्वजांना (आणि वंशजांना) सुरमई कुठून येते ते म्हायती आहे!!!
Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज्यांच्याकडे खूप थंडी पडते त्यांनी केशर लावून पाहा ना.
#घेवडा ,सोयाबिन,चवळी (दाणे)या सर्वांचा पाला चांगलं खत असते/होते.शिवाय मातीचा कस कमी नाही करत.सॅगोच्या झाडांवर केरळात हे वेल वाढवतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

केशराचे कांदे कुठे मिळतात? आमच्याकडच्या उन्हाळ्यात ते टिकणार नाहीत ह्याची खात्री आहे, पण भोचकपणाची सवय सुटत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

काश्मिरात ओकटोबरात लावतात, फुले येऊन गेल्यावर मार्चनंतर काढून ठेवतात.उन्हाळ्याचा नो प्राब्लेम.इराण,स्पेनलाही होते पण काश्मिरचं चांगलं.विकिचं मोठं पान सॅफ्रन चांगलं आहे.पिडांकडे सफरचंद होतात म्हणजे केशर होईलच.प्रयोग करायला काय हरकत आहे?इकडे नाशकातही कोणाकडे रुद्राक्ष येतात भरमसाठ!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पिडांकडे सफरचंद होतात म्हणजे केशर होईलच.प्रयोग करायला काय हरकत आहे?

हे मस्त आहे.
मी काय मराठी साहित्य वाचावं हे गेले काही वर्षे नंदन ठरवतो (आणि त्यानुसार पुरवठा करतो.)
आता मी काय लावावं ते तुम्ही दोघं ठरवा.
म्हणजे मग मी विपश्यना करायला मोकळा!!!
Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अरेरे किती ते परावलंबन।
घराघरात मिरचा वांगी टमाटे येतात तसे केशर पिकेल तर?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

घराघरात मिरचा वांगी टमाटे येतात तसे केशर पिकेल तर?

असे ना?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

विपश्यना! Biggrin

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

घरचं केशर झाल्यावर एक गाय पाळा. घरच्या गाईच्या दुधापासून श्रीखंड, घरचेच केशर असा मस्त जामानिमा होईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पाहुण्यांची रीघ लागेल.बॅटमॅनकडे नुसते केशरही उपयोगी असेल - बिर्याणित.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सव्वाल!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

#सॅगो : ज्या रताळ्यांसारख्या मुळांपासून साबुदाणा करतात ते झाड.थोडंसं एरंडासारखं असतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

टॅपियोका?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

होय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अचरट बाबा - माझ्या अनताचे एक फुल भृण अवस्थेतच न मरता, चक्क फुलले. पूर्ण ७ महिन्यानी ५०+ कळ्या येउन त्या मेल्यावर शेवटी एका कळीचे फुल झाले. मी ते झाड टाकुन दिले नाही ह्याचा आनंद झाला.

आता बघु पुढे कसे काय होतय ते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनंत ,जास्वंद इ झाडं फारच रोगट वाटल्यास नवीन आणणे/करणे सोपे पडते.कशात लावले होते?प्लास्टिक/मातीच्या कुंडीत?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्लॅस्टीक च्या कुंडीत. कुंडीसकट नर्सरीतुन आणल्यामुळे तसेच ठेवले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उफ.अनंत मोठे वाढणारे झाड आहे.त्याला खाली सतत पाणी मिळायला हवे आहे.प्लास्टिकच्या काळ्या पिशवीत लावून ती पिशवी माती भरलेल्या ट्रेत ठेवा.मुळं खाली बाहेर येऊन ट्रेतल्या मातीत पसरतील.हवा मिळेल फरक पडेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मी तिन महिन्यापुर्वी हॅगींग कुंड्यांमधे चिनीगुलाबाची रोपं लावली. दोन्ही रोपं एकाच जातीची आहेत (असं नर्सरीवालातरी म्हणाला आणि आणली तेव्हा त्याला फुलं होती ती ही सारखीच होती). पण एवढ्यात एकाच कुंडीतल्या चिनीगुलाबाला फुलं येताहेत. दुसरं रोप फक्त फोफावतं आहे आणि दणकून कळ्यायेताहेत पण फुलं काही येत नाहीत. कळ्या कळेपणातच मरतात्,सुकतात आणि झडून जाताहेत. माती बदलून पाहिली, खतं घातली पण अहं. काय कारण असेल?

तसंच दुसर्‍या दोन रोपांबद्दल आहे (नाव माहित नाही पण शोभेचीच आहेत, अगदी बारीक लव्हेंडर रंगाची फुलं येतात त्याला आणि हरबर्‍याच्या पाल्यासारखी पानं आहेत). ही दुसरी दोन्ही रोपं फुलं देताहेत पण एका रोपाची पानं झडुन त्याला नवीन जी पालवी आली आहे त्याला मस्त टवटवीत आणि जरा मोठी पानं येताहेत. पण दुसर्‍यारोपाची नवीन पालवी देखील आधीसारखी बारीक आहे आणि विशेष टवटवीत दिसत नाही. पण फुलं येताहेत त्यामुळे प्रॉब्लेम नाही Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

चिनी गुलाब म्हणतो त्यात ओफिस टाइम आणि पोर्चुलका हे दोन प्रकार आहेत.ती बारा ताससुद्धा कडकडीत मिळाले तर उत्तम असे उन्हाचे झाड आहे.कीतीही खत टाकले तरी उन्हाची कमतरता भागवू शकत नाही.खरंतर उन हेच त्याचे खत आहे.झाडांस उन मिळाले की हाताला तडतडीत लागतील.ही खूण आहे.नसल्यास विशविशीत नेभळट असतील.थोडक्यात उन्हात ठेवा.
लवेंडर बरीक फुलं हरभय्राच्या पाल्यासारखी पानं व्हर्बिना असेल.त्याला उन नसले तरी चालेल. बय्राचदा हँगिग कुंड्यात असणारी झाडं म्हणजे कमी उन्हाची असं प्रचलित असलं तरी पहिली दोन तडक्याची आहेत.थंडीत मरगळतात.फोटो टाका.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अय्यो. उन्ह अजिबातच नाही येत बाल्कनीत (म्हणजे आधी इतकं यायचं की वाळत घातलेले कपडे विटायचे, म्हणून अता छ्प्पर केलंय.) आणि हो तुम्ही म्हणताय तसं ते एक चिनीगुलाबाचं रोप नेभळट दिसतंय - पानांचा रंग पण उडाल्यासारखा पोपटी दिसतो - बघतो उन्हात ठेऊन.
व्हर्बिना गुगलून पाहिला, थोडं तसंच आहे पण अगदी तसं नाही पण पोटजात वगैरे असावी त्याचीच. मी फोटो टाकेनच.
धन्यावाद माहितीबद्दल. (त्या नर्शरीवाल्याचा मुडदा बशिवला - म्हणे बारा महिने फुलतात चिनीगुलाब- उन-वारा काय लागत नै - हलकट!)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे?
चिनी गुलाब
१)

२)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझ्याकडे पोर्च्युलाका आहे मग... दाट पाकळ्यांच्या समूह असलेला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

चीनी गुलाब हे बटन गुलाब असतात ना हो? गच्च, इवलेसे Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे आताचे मऊ लुसललुशित फुलंवाले चिनी गुलाब .पण अजून एक वेगळंच झाड आहे त्याला राणी कलर(लाल ब्राउन)ची कागदासारखी कुरकुरीत फुलं येतात त्यांना कधी सुपारीची फुलंही म्हणतात ती वेगळी

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ओह ओके. मी शोधते आहे नेटवर पण मी लहानपणी पाहीलेले लहानसे गच्च गुलाब काही सापडत नाहीत. मला काय सर्च द्यावे तेही कळत नाहीये म्हणा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझ्याकडे आहे फोटो त्या फुलाचा/झाडाचा.नावपण आहे .शोधू नका.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे व्हर्बिना यालाही उन हवेच
३)

४) हे खरे इनडॅार हे वाढेल हँगिंग पण याला फुले येत नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझ्याकडचं व्हर्बिना जरा वेगळा आहे. एक फोटो सापडला मोबाईल मधे, फार क्लिअर नाहिये पण कल्पना यावी इतपत बरा आहे.
verbina

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या हँगिंगला एक दोरी लावून थोडे खाली तीन फुटांवर जमिनीपासून केल्यास तिरपे उन लागेल.यामध्ये मनिप्लांट ठेवा तो लोंबकळत राहिल आणि छान दिसेल.माझा फोटो टाकतो नंतर.दाखवलेले झाड उन्हाचेच आहे॥तीन तास उन हवेच.वरच्या आताच्या टोपलीत मनी प्लांट आणि त्याच्याचखाली हे झाड असे करा डबलडेकर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भारीच... नक्की करेन असं. बहूत बहूत धनवाद अचरट साब Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मखमली/ Gomphrena
- Gomphrena globosa - Wikipedia, the free encyclopedia href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gomphrena_globosa

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अचरटराव तुम्ही सांगितलेला उपाय लागू पडला आणि आमच्या चिनीगुलाबाला फुलं यायला लागली :). तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे चिनीगुलाबाचं रोप उन्हं येतात त्या भागात ठेवलं आणि तिनच दिवसात कळ्या फुलल्या. आणि फुलंच नाही तर रोपाचा नेभळटपणा पण गळून पडला, रोप तरतरीत दिसतंय अता.
हा पहिल्या फुलाचा काढलेला फोटो- खास तुमच्यासाठी Smile
chinigulab

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

फोटो दिसत नाही. वर 'अचरट' यांचे फोटो पण दिसले नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ती साइट( tinypic dot com) ब्यान असेल तुमच्या ब्राउजरमध्ये ,त्यात पा्राइवट सेटिंग नाहीच तरी आता करेक्शन -फ्लिकरमधून देतो.
चिनी गुलाब
१)

२)चिनी गुलाब

3) हे खरे इनडॅार हे वाढेल हँगिंग पण याला फुले येत नाहीत.

वरच्या एक नंबरची पाने धनुच्या गुलाबापेक्षा वुगळी आहेत. . दोन नंबरची पाने सेम आहेतधनुसारखी पण फुले वेगळी आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

घनु, मला फोटो दिसत नाही! Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मलाही दिसत नाहीयेत Sad
- चिनी गुलाब पहाण्यास उत्सुक शुचि

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अर्रेच्चा, खरंच की. कदाचित प्रायव्हेट अल्बम मधुन शेअर केल्याने दिसत नसावे. बर, पुन्हा देतो इथे - फोटो फार क्लिअर आला नाहीये, पण गोड मानुन घ्यावा Smile

chinigulab

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अगदी हाच असाच चिटुकला आणि (लहानच आहे ना? कारण फोटोत साइझ लक्षात येत नाही आहे) गेंदेदार चिनी गुलाब लहानपणी पाहीला होता.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हो हो लहानच आहे, साधारण लिली, झेंडू (तो तांबडा झेंडू) ह्या फुलांच्या आकाराचं फुल आहे हे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सावलीत वाढणाऱ्या, भरपूर उकाडा (निदान दोन महिने ३५ से च्या वर) आणि थोडी थंडी (वर्षातले काही दिवस शून्य से.च्या आसपास तापमान जातं) वेली कोणत्या? मला घराच्या प्रवेशद्वाराशी एखाद्या उंच मडक्यात अशी एखादी वेल वाढवायची आहे. वेल वाढली की ती मडक्यावरून खाली घसरणार.

मनी प्लांट सावलीत वाढतं का? थंडी सहन करेल का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

घराच्या प्रवेशद्वाराशी एखाद्या उंच मडक्यात...

घराच्या प्रवेशद्वारातच उंच मडकं टांगणार?
छान, चांगला शकुन आहे!!!
Smile

मनी प्लांट सावलीत वाढतं, थंडीचं माहिती नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

टांगणार नाही. मराठीत थोडा आचरटपणा करता आला म्हणून मडकं असा शब्द वापरला. urn म्हटलं की भारदस्त वाटेल का? (शिवाय नंदन काहीतरी कोटी करू शकेल.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आपल्याकडे माणूस मेल्यावर त्याला जाळून झाल्यावर ज्या अस्थी परत मिळतात त्या विसर्जन करण्यात येईपर्यंत मधल्या काळात घरात न ठेवता अशा घराबाहेर टांगून (मांजर-कुत्र्यांनी उस्कटू नये म्हणून) ठेवतात.
त्याला उद्देश्यून माझा प्रतिसाद होता...
आता परसू-आवार मिळालंय ना, लावा की तिथे काय ते! हे टांगाबिंगायचे उपद्व्याप कशाला?
बाकी इथे असं फ्रंट साईडला काही टांगाटांगी केली की प्रॉपर्टीची परसिव्ह्ड व्हॅल्यू कमी होते म्हणतात. तेंव्हा जरा विचार करून, नायतर तुमचा घोव भडकायचा!
Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नागवेल.

पानं फुटली की रत्ना यांची 300 जाफरानी पत्ती स्पॉन्सर केली जाईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

Biggrin

म्हणजे नागवेलच 'मनी प्लांट' बनेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

रत्ना यांची 300 जाफरानी पत्ती स्पॉन्सर केली जाईल.

त्यांनी व्हर्जिनिया तमाकू परसात लावलाय, म्हणे!
Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>मला घराच्या प्रवेशद्वाराशी एखाद्या उंच~~~~"
मॅार्निंग ग्लोरी(आइसक्रिमची फुलं इकडचं नाव) नावाची स्वस्त अन मस्त वेल लावून पाहा.बाकी फ्रॅास्टला सहन करणारी झाडं कमीच पण त्याला उपाय करता येईल.तो urn त्यात थेटच वेल न लावता वेलाची बादली त्यात ठेवायची.दोन महिने वेल छाटून थोडाच ठवून घरात उबदार जागी काचेच्या तावदानापाशी ठेवायची.urn विकत न आणता सिमेंटचा मोठा चौकोन करून त्याला बाहेरून मोझेइक टाइल्स तुकडे लावायचे.उन पावसाला टिकेल आणि सुंदरही दिसेल.आतल्या तळापासून दोन इंच उंचीवर पाणी जाण्यासाठी भोक ठेवा.होजने वरून पाणी घालता येईल आणि तुडुंब भरणारही नाही पावसात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तिकडच्या हवामानासाठी योग्य वेली मिळण्यासाठी "creepers for arbor and pergolas" सर्च करा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही अशी काही कल्पना डोक्यात आहे.
वेल

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कल्पना समजली. ही माझी झाडं.
१)

२)

३)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अचरटजी इथे मी अशी हँगिंग रोपे पाहीलेली आहेत पण ती अतिव नाजूक पाना-फुलांची असतात म्हणजे इतकी की किंचित वार्‍याच्या झुळकीनेही डहुळतात. अशी चिमुकली फुले, पाने असलेली रोपे लावुन पहावीत असा (अनाहूत) सल्ला देते. तुम्हाला ग्रीन थंब असल्याने पहीली रोपे काढून (अन्यत्र लावुन) त्या जागी नाजूक रोपे लावणे व ती फुलविणे तुम्हाला शक्य आहे. आमच्या डाऊनटाऊनच्या रस्त्यावरील रोपांचे हे फोटो-

https://www.grouptour.com/wp-content/uploads/2016/01/Historic-Downtown-New-Ulm-200x300.jpeg
.
https://mnprairieroots.files.wordpress.com/2015/06/morehouse-park-hanging-flower-basket.jpg

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

निळ्या पांढऱ्या कुंडीत कसली झाडं आहेत? छान दिसत आहेत. असं एखादं झाड दरवाजाशी लावायला मला आवडेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मलाही नाव माहित नाही पण एका मित्राने ( तो बागकामाच्या कोर्सला जात होता ,नर्सरीला भेट असते तिथून आणले.)दिले.झाडे पाच फुट झालेली होती ती कापून कटिंग्ज लावली ती तीसही जगलेली पण कोणालाच नको होती.झाड दणकट आणि वाढवायललि सोपे आहे.ओक्टोबर पासून लाल तुरे येतील. फोटो आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तीसही जगलेली पण कोणालाच नको होती.झाड दणकट आणि वाढवायललि सोपे आहे.

होय कळतय ते दणकट आहे ते Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या झाडाचे नाव:::
Odontonema - Wikipedia, the free encyclopedia site https://en.m.wikipedia.org/wiki/Odontonema

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

करून बघतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खिडकीत कुंडीत तुळस लावलीये ती वाढत नाही. उन वगैरे व्यवस्थित आहे. कुंडी मातीची आहे. माती पाणी धरुन ठेवत नाही फारशी. कृपया तज्ञ मंडळींनी उपाय सुचवावा ही विनंती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एनपीके १९:१९:१९ किंवा १०:१०:१० जे काही मिळेल ते विरघळणारे खत आणा. अर्धा चमचा पाण्यात विरघळुन महिन्यात एकदा घाला. आत्ता घातलेत तर १५ दिवसात फरक दिसेल.
वाटल्यास अर्ध्या चमच्याचे पण २ भाग करा ( पाव चमचा ) आणि एक-एक आठवड्याच्या अंतरानी घाला पाण्यात विरघळवुन. तुळस असल्यामुळे स्प्रे करता येणार नाही.

थेट खोडावर हे खत घालु नका, खोडापासुन ५-६ सेंटीमिटर अंतर सोडुन मातीत घाला.

जमले तर नर्सरीतुन चांगली माती आणुन कुंडीत घालुन हलक्या हातानी दाबुन घ्या.

-----
कर्वेनगर मधे एक दुकान आहे तिथे तुम्हाला ही खते कमी क्वांटीटीत मिळतील. मिनरल्स पण मिळतात तिथे.
अलंकार पोलिस चॉकीजवळ समर्थ अ‍ॅग्रो नावाचे छोटे दुकान आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद, अनु राव.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

फक्त पानांसाठी झाडं वाढवणं सोपं असतं. त्यांना चार गोष्टी पुरतात; सूर्यप्रकाश, पाणी, मातीतले कार्बन आणि नत्र. त्यासाठी रासायनिक खतं वापरायची नसतील तर वापरलेली चहापूड-कॉफी, भाज्या-फळांचे उरलेले तुकडे ह्या गोष्टी थेट मातीतही मिसळता येतील; किंवा कंपोस्टचा थर कुंडीत घालता येईल.

कुंडी पुरेशी मोठी असेल तर ह्या चार गोष्टींमुळे तुळस टकाटक वाढेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आमची मेथड वेगळी आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Smile

म्हणुनच मी तुमच्या आधी प्रतिसाद देऊन घेतला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Smile ते हिंदी गाणं "मै तुलसी तेsssरे~~~" गाणं ऐकवायचं तुळशिला.
"गाऊ नका हो,येते मी तयार तरतरीत होऊन"

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

छान आहे ते गाणं Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0