तीन विरंगुळ्या

सध्या दूरदर्शनवर
जाहिराती भारंभार -
सिरीयल बघतांना
भाजी करपते फार !

आता नव्या नवरीचे
लक्ष फेसबुकावर -
मित्र जमती पाच हजार
पोळ्या जमेनात चार !

पडूनिया खाटेवर
वाचते चारोळ्या चार -
कित्ती अरसिक नवरा
जांभयांनी करि बेजार !

field_vote: 
0
No votes yet