ऐशा रसां ऐसे रसिक...

ऐसी अक्षरेचे सदस्य जे जे उत्तम त्याचा आस्वाद घेत असतात आणि त्या माहितीची देवाण-घेवाण ते इथे करत असतातः


ही बातमी समजली का?

छायाचित्रण आव्हान

उदरभरण नोहे!

सध्या काय वाचताय?

अलीकडे काय पाह्यलंत?

सध्या काय ऐकताय?

छोटेमोठे प्रश्न

संसद सत्र

दिनविशेष

स्मरण : बस्टर कीटन (मृत्यू : १ फेब्रुवारी १९६६)


'सेफ्टी लास्ट ' (१९२३)
दिग्दर्शक : हॅरॉल्ड लॉइड
अभिनेता : बस्टर कीटन (मृत्यू : १ फेब्रुवारी १९६६)

त्या वर्षी या महिन्यात

व्हॅलेन्टाईन्स डेची कहाणी

आटपाट नगर होतं. तिथं एक गरीब मध्यमवर्गीय दांपत्य रहात असे. एकुलता एक मुलगा परदेशी शिकायला गेल्यापासून ते अतिशय कंटाळवाणे आयुष्य कंठत असत. बायको दिवसभर मराठी मालिका पाही आणि नवरा दिवसाभर मराठी बातम्या वाचे. संध्याकाळी नवरा इंग्रजी/हिंदी बातम्या पाही, बायको हिंदी मालिका पाही आणि दोघे जेवून झोपी जात. त्यांच्या प्रेमरथाची गती तिशीनंतर मंद होता होता आता अगदी ठप्प होऊन गेली होती. बायको अगदी विटून गेली होती. शेजारचे मध्यमवयीन दांपत्य मात्र हातात हात घेऊन फिरायला जात, सिनेमाला जात, मधूनमधून सुट्टीवर जात आणि एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवलेले प्रेमळ फोटो फेसबुकावर लावत.

दिवाळी अंक २०१५ - नव्वदोत्तरी विशेषांक