ऐशा रसां ऐसे रसिक...

ऐसी अक्षरेचे सदस्य जे जे उत्तम त्याचा आस्वाद घेत असतात आणि त्या माहितीची देवाण-घेवाण ते इथे करत असतातः


ही बातमी समजली का?

छायाचित्रण आव्हान

उदरभरण नोहे!

सध्या काय वाचताय?

अलीकडे काय पाह्यलंत?

सध्या काय ऐकताय?

छोटेमोठे प्रश्न

संसद सत्र

दिनविशेष

स्मरण : आनंद मोडक (मृत्यू : २३ मे २०१४)


एकाच एकाच वेळे
काव्य : आरती प्रभू
संगीत : आनंद मोडक (मृत्यू : २३ मे २०१४)
गायक : अरुण आपटे, रंजना पेठे

एदुआर माने - पेअर फळांची जोडी (१८६४)

पेअर फळांची जोडी

चित्रकार : एदुआर माने (मृत्यू : ३० एप्रिल १८८३)

या महिन्यात त्या वर्षी

अस्ताद नावाचे वस्ताद

गावात वस्ताद असायचे. गल्लीत समोर दिसले की दिसले की दरारा वाटायचा. जवळ आले की परत भेटावेसे वाटायचे. एखाद्या घटनेवर त्यांचे भाष्य मोठ्यांना पाह्यजे असायचे. लहानग्यांना त्यांचे ह्ळुवार शब्द हवे असायचे. ज्ञान आणि आस्था यांचा सुरेख संगम म्हणुन मला वस्ताद आज आठवतात. वस्तादांना कुणी ’पंडित’ हे बिरुद नाही लावायचे. बरं झालं. ते इतके जवळचे नसते वाटले. आज आठवण्याचे आणखी एक कारण म्हंजे समकालीन नर्तक आणि नृत्यकार अस्ताद देबू य़ांचे भवताली असणे. साठीतला हा कलाकार नेहमीच मला वस्ताद नावाच्या समृध्द आणि खुल्या ज्ञान परंपरेची याद करुन देतो.