दिवाळी अंक २०१५

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

ओळख

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

लेखिका - अमृता प्रधान

'ओळख' नावाचा बुडबुडा

कामाच्या निमित्ताने मला बऱ्याचदा बाहेरगावी आणि त्यातही निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात फिरावं लागतं. असे दौरे हा नेहमीच एक वास्तवाचं भान आणणारा आणि समृद्ध करणारा अनुभव असतो.

कालदंश

कथा नव्वदोत्तरी

कालदंश

लेखक - जुई

----

ती नाग चावून मेली. या चार शब्दांत गोष्ट संपली.

***

विशेषांक प्रकार: 

बदलती भाषा - कुठून आणि कुठे?

संकल्पनाविषयक भाषा

बदलती भाषा - कुठून आणि कुठे?

लेखक - हेमंत कर्णिक

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

संवाद नव्वदोत्तरी

कलांना माध्यमात संकुचित करण्यापासून थांबवता येईल काय?

हृषिकेश आर्वीकर यांच्याशी संवाद


परदेशातून मराठी नियतकालिक चालवताना...

मुलाखत विद्युल्लेखा अकलुजकर एकता नियतकालिक

परदेशातून मराठी नियतकालिक चालवताना... - विद्युल्लेखा अकलूजकर यांची मुलाखत

लेखक - जयदीप चिपलकट्टी

'एकता' त्रैमासिकाच्या सल्लागार संपादक विद्युल्लेखा अकलूजकर यांची मुलाखत

विशेषांक प्रकार: 

वॉकमन

संकल्पनाविषयक वॉकमन

वॉकमन

लेखक - सचिन कुंडलकर

'प्लेबॉय'चे साहित्यिक गोमटेपण

संकीर्ण नव्वदोत्तरी प्लेबॉय

'प्लेबॉय'चे साहित्यिक गोमटेपण

लेखक - पंकज भोसले

बहात्तरच्या दुष्काळानंतरची ग्रामीण खाद्यसंस्कृती

संकल्पनाविषयक अन्नसंस्कृती शाहू पाटोळे

बाहत्तरच्या दुष्काळानंतरची ग्रामीण खाद्यसंस्कृती

लेखक - शाहू पाटोळे

चाळ नावाची गचाळ वस्ती

ललित नव्वदोत्तरी

चाळ नावाची गचाळ वस्ती

लेखिका - मुग्धा कर्णिक

विशेषांक प्रकार: 

'कामसूत्रा'मधून दिसणारा वात्स्यायनकालीन भारतीय सुखवस्तु समाज

संकीर्ण कामसूत्र

'कामसूत्रा'मधून दिसणारा वात्स्यायनकालीन भारतीय सुखवस्तु समाज

लेखक - अरविंद कोल्हटकर

प्रस्तावना

विशेषांक प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - दिवाळी अंक २०१५