सध्या काय वाचताय? - भाग १३

बऱ्याचदा एखादे पुस्तक आवडते, वाचता वाचता त्याबद्दल थोडेफार सांगावेसे वाटते, पण सविस्तर समीक्षक लेख लिहायचा उत्साह किंवा वेळ नसतो. तरीही, अशा चर्चेने नवीन पुस्तकांची ओळख होते, दुसऱ्यांना ती शोधून काढावीशी वाटतात, आणि कोणी वाचून त्याबद्दल सविस्तर मत मांडल्यास नवीन चर्चेचा धागाही निघू शकतो. धागा जिवंत राहिला की प्रत्येक दोन-तीन दिवसांनी डोकावून नवीन प्रतिसाद वाचायला मजा येते. स्थळाच्या नियमांप्रमाणे चर्चेत भाग घेणाऱ्यांनी फक्त शीर्षक एवढेच न देता, पुस्तक-लेखाबद्दल एक-दोन का होईना ओळी लिहाव्यात अशी अपेक्षा आहे.
=========

सुट्टीत मनमुराद वाचन केलं. त्याबद्दल हळूहळू लिहीनच.

तूर्तास "अंधारवारी" हा हृषिकेश गुप्ते यांच्या कथासंग्रहाबद्दल. भयकथा लिहिणं अवघड काम असावं. ज्याला लेखक "भय" म्हणू पहातो आहे ते वाचकांनाही भयप्रद वाटलं तरच त्यात मजा. दुसरं असं की भयकथा (किंबहुना फँटसी हे जॉनरच) लेखकाने बांधलेल्या कल्पनाविश्वात उभं असतं. त्या कल्पनाविश्वाचं स्वतःचं असं काही लॉजिक असतं. लेखक त्याचं अति-निरूपण करायला गेला की कथा पसरट, कंटाळवाणी होते.

गुप्तेंनी हा समतोल नीट साधलेला आहे.

"गानू आजींची अंगाई" ही सर्वांत जमलेली कथा आहे. हिडीस, हिंस्त्र अंगाई म्हणणार्‍या गानू आजींच्या वर्णनाने पोटात खरीखुरी पाकपूक झाली. संग्रहातली शेवटची कथा "गोष्ट अजून संपली नाही" ही त्याखालोखाल आवडलेली, पण रूढार्थाने भयकथा नव्हे. या दोन्ही कथांवर कादंबर्‍या होऊ शकतील, इतकी वातावरणनिर्मिती झक्क झाली आहे.

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

अजेय झणकर लिखीत ' द्रोहपर्व

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

नेमाडेंना ज्ञानपीठ जाहीर

लोकसत्तेतील बातमीचा दुवा!

"करां"तून सुटून नेमाड्यांच्या

"करां"तून सुटून नेमाड्यांच्या करांत पडला हे एक छान झालं...

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

करमुक्त

कोटी* आदूबाळांकडून आल्याने ह्या पुरस्काराची रक्कम करमुक्त आहे की कसे, असा प्रश्न पडला.
(*भाषिक कोटी. कोटींतली रक्कम नव्हे.)

वा... नेमाड्यांचे अभिनंदन.

वा... नेमाड्यांचे अभिनंदन. आदूबाळाची कोटीही झकास! खांडेकर, शिरवाडकर आणि करंदीकर. आणि तिघांचीही नावे 'व'पासून सुरू होणारी आहेत की.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

आजपासून माझं नाव वि.ग. असं

आजपासून माझं नाव वि.ग. असं वाचावं.

तुम्हाला ऐसीपीठ पुरस्कार देऊ

तुम्हाला ऐसीपीठ पुरस्कार देऊ की गवि. त्याच्यासाठी नाव कशाला बदलयाय?

पण तुमचं आडनाव 'कर'करीत कुठे

(लोळून हसत)

पण तुमचं आडनाव 'कर'करीत कुठे आहे!

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

+११११११११११११११

इंडीड.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

वि-क पॉईंट

सांगवीकरांस विसरू नये. शिवाय पांडुरंग काय आणि विठ्ठल काय - एकच!

नेमाडे ब्राह्मण नाहीत? अरेरे,

नेमाडे ब्राह्मण नाहीत? अरेरे, आता पुन्हा देव पाण्यात बुडविणे आले.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

तुम्ही चुकीचा अर्थ घेताहात.

तुम्ही चुकीचा अर्थ घेताहात. नेमाड्यांच्या जातीवर काही भाष्य करायचं नव्हतं.

शिरवाडकर, खांडेकर आणि करंदीकर या करांना आतापर्यंत पुरस्कार मिळाला ही योगायोगाची बाब आहे. तो योगायोग मोडून काढत करान्त आडनाव नसलेल्या नेमाड्यांना पुरस्कार मिळाला आहे, यावर [गरीब] विनोद करायचा प्रयत्न होता.

असो.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

प्रतिसाद इथे पण आपणांस

प्रतिसाद इथे पण आपणांस उद्देशून अजिबात नाही.
----------------------
केवळ करांनाच का साहित्यिक पुरस्कार मिळतात अशी रड याच स्थळावर वाचलेली त्याची आठवण आली. नेमाडे कोण आहेत हे मला नाही आणि माहितही नै करून घ्यायचं.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

वॉ.पो. This is crazy: Nestle

मला हे फारच गोंधळात टाकणारे

मला हे फारच गोंधळात टाकणारे वाटतय आणि शक्य तरी का आहे ते कळत नाही.
जर व्याजाचा दर -१०% असेल ( समजा ), तर मी नेस्ले ला आज १०० रुपये कर्जाऊ दिले तर नेस्ले मला वर्षानी ९० रुपये परत देणार. मी समजु शकते की उण्या इंफ्लेशन नी एक वर्षाचे ९० रुपये मला आत्ताच्या १०० रुपया इतके बेनीफिट देऊ शकतात.

पण त्यापेक्षा मी जर १०० रुपये माझ्या जवळच ठेवले तर उण्या इंफ्लेशन नी माझी क्रयश्क्ती वाढणार नाही का? कोणी नेस्लेला का कर्ज देइल?

पैसे

मोठी रक्कम ... पैसे ठेवणार कुठे ?
ब्यांकेत ?
ब्यांक -१५% (उणे पंधरा टक्के) देणार असेल(पैसे सांभाळायचे चार्जेस म्हणून) तर -१०% (उणे दहा ) टक्क्यानी इतर कोणत्याही कंपनीला देणं परवडणारच ना.
(ती लिंक माझ्या इथून उघडत नाही. न वाचताच फक्त अंदाजाने सांगतो आहे.)

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

ब्यांक -१५% (उणे पंधरा टक्के)

ब्यांक -१५% (उणे पंधरा टक्के) देणार असेल(पैसे सांभाळायचे चार्जेस म्हणून) तर -१०% (उणे दहा ) टक्क्यानी इतर कोणत्याही कंपनीला देणं परवडणारच ना.

हे लॉजिक पटतय.

म्हणजे अशी परिस्थिती आपल्यासारख्या सामान्यलोकांना उपयुक्त आहे, जे पैसे कॅश घरात ठेवु शकतील.
कंपन्या वगैरेंना फार ऑप्शन नाही.

ह्यात काहीतरी अंतर्गत कॉन्ट्रडिक्शन असावे म्हणुन ही परीस्थिती नॉर्मली कधीच येत नाही.

म्हणजे अशी परिस्थिती

म्हणजे अशी परिस्थिती आपल्यासारख्या सामान्यलोकांना उपयुक्त आहे, जे पैसे कॅश घरात ठेवु शकतील.

इतकं सोपं नाहीय ते. बँकेत तेव्हढी कॅश नसते फक्त लोन आणि डिपॉझिट्सच्या एन्ट्रीज असतात. सगळे कॅश काढायला गेले तर त्याला बँक रन म्हणतात.

Hope is NOT a plan!

मंदी

ह्या स्थितीस मंदी म्ह्णतात. ही स्थिती येणे म्हणजेच अधिकाधिक लोकांचे जॉब, उत्पनाचे साधन गेलेले असणे.
बाजारात नैराश्य असणे. बाजारातील पैशाची तरलता आटलेली असणे.(पैसा खेळता/वाहता न राहणे)
त्यामुळे अशा वेळी तुमच्याकडे नकद्/रोख पैसे असतील, तर मजा आहे.(सगळीकडे प्रचंड स्वस्ताइ आल्यासारखी होइल.)
(खरोखरची कॅश असणे महत्वाचे. इतर संपत्ती -- म्हणजे जमीन जुमला, शेअर्स ह्यांची त्याकाळात वाईट लागलेली असते.
त्यांचे मूल्य नगण्य होते. पण सोने वगैरे चालून जावे. सोने ही एक प्रकारची रोख कॅशच होय.)
पण अशावेळी बहुतांश लोकांकडे पैसे असण्याची शक्यता फार फार अल्प असणार.
तसा मी अर्थशास्त्रातही निरक्षरच आहे. ही ऐकिव माहिती देतो आहे.
२००९च्या मध्याच्या आसपास पुणे वगैरे शहरांत जागतिक स्लोडाउनमुळे म्हणा किंवा आय टी सेक्टरने आपटी खाल्ल्याने म्हणा,
एकाएकी रिअल इस्टेटचे भाव सपाटून पडले.त्यावेळी ज्यांच्याकडे पैसे होते, त्यांची चांदी झाली.
२००८च्या सुरुवातीला पन्नास लाखास विकले गेलेल्या फ्लॅट्सच्या शेजारीच लोकांनी तीस्-पस्तीस लाखांत घरे घेतली.
पण असे स्वस्तात घेणारे किती लोक होते ?
प्रॉब्लेम हा होता की मोठ्या प्रमाणात लोकांचे जॉब गेले होते.
त्यामुळे जॉबच नसल्याने घर स्वस्त असले तरी घेता येइनात.
पुढील वर्षभरात स्थिती जशी जशी पूर्वपदास आली,तसेतसे फ्लॅट्सचे भाव पुन्हा पूर्वस्थितीवर आले.
तस्मात् , त्याकाळात ज्यांच्याकडे कॅश होती, जे आयटीवाले ऑनसाइटहून नुकतेच आले होते;
पण ज्यांची कॅश भरपूर शिल्लक होती, तत्सम लोक मजा करते झाले.
पण कोणत्याही मंदीच्या काळात असे लोक संख्येने अगदि थोडे असणार.
.
.
नेस्लेच्या उदाहरणात एकप्रकारे चलनाची शॉर्ट्-सेलिंग केली जात आहे, असे म्हणता यावे.
फ्लॅटच्या बाबतीतही असेच झाले. काहिंनी एक एक लाख देउन पन्नास लाखाचे फ्लॅट बुक केले.
बुक केल्यावर प्रत्यक्ष अ‍ॅग्रीमंट होइस्तोवर किमती धडाधड पडल्या.
पन्नास लाखाच्याच रेंजचा फ्लॅट आता शेजारच्याच बिल्डरच्या स्किममध्ये चाळीसेक लाखात मिळू शकत होता.
मग लोकांनी आपल्या भरलेल्या एक लाखावर -- बुकिंग अमाउंटवर पाणी सोडले.
आणि चाळिस लाखात फ्लॅट बुक केला. एक लाख बुडाले, तरी एकूणात फायदा किमान नऊ लाखाचा तरी झालाच.
.
.
वरील उदाहरणांमधील आकडे हे निव्वळ उदाहरण म्हणून घेतले आहेत. ते काटेकोर नाहित.
मी अर्थशास्त्रातही ढ, ढोकळा आहे. फक्त अंदाजाने आणि ऐकिव माहितीवर प्रतिसाद देत आहे.
.
.
अशी परिस्थिती नॉर्मली येत नाही, कारण ती येणे कोणालाच नको असते.( उत्पन्न खड्ड्यात जायची रिस्क कोण घेणार ?)
विशेषतः सरकारांना ही परिस्थिती फारच अप्रिय असते. कारण लोकांना कामधंदे नसले की ते फावल्या वेळात सरकार उलथवून टाकतात.
म्हणून सरकार दरवेळी असे काही आले की फुगा फुटू देत नाही.
दाबू पाहते. पण फुग्यातली हवा एका ठिकाणहून ढकलली तर तो फुगा दुसर्‍या बाजूने फुगतो ; तसेच इथेही होते.
बबल आज ना उद्या फुटतोच; खरं तर आधीच फुटू दिला असता तर जित्का फुटला असता; त्यापेक्षा अधिक मोठ्ठा होउन फुटतो.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

अश्या बाँड्स चे प्रायसिंग कसे

अश्या बाँड्स चे प्रायसिंग कसे करायचे?

या बाँड चे प्रायसिंग उपलब्ध

या बाँड चे प्रायसिंग उपलब्ध असेलच. आय मिन बाँड ची प्राईस मार्केट डेटा मधून मिळवायची. त्याच्या बेसिस वरच (इम्प्लाईड) YTM कॅल्क्युलेट केलेले आहे ना !!! व ते निगेटिव्ह आले.

फॉर्म्युला इथे आहे. Please refer to the example in this link.

बेटर यट - इथे बाँड चे वायटीएम कॅल्क्युलेट करण्याचे कॅल्क्युलेटर आहे - Price/Yield Calculator

गब्बर, तुम्ही दिलेल्या कॅल्क

गब्बर, तुम्ही दिलेल्या कॅल्क मधे उणा कुपन रेट टाकायची सोय आहे का?

बेसिक माहीती आहेच म्हणुन तर प्रश्न पडला. जिथे मुळातच मला काही माहीती नाहीये तिथे मी प्रश्न विचारत नाही.

जी जालावर सहज रीत्या उपलब्ध आहे त्या माहीती साठी इथे कशाला विचारला असता. माझा प्रश्न विचारायचा उद्देश इन्साईट मिळवणे हा असतो, जी फक्त माहीती वाचुन मिळवायला बराच वेळ आणि कष्ट पडतात.

निगेटीव्ह यिल्ड म्हणजे

निगेटीव्ह यिल्ड म्हणजे निगेटीव्ह कुपन रेट असेलच असे नाही. असो.

Hope is NOT a plan!

ननि साहेब मी असे कुठे म्हणले

ननि साहेब मी असे कुठे म्हणले आहे की "निगेटीव्ह यिल्ड म्हणजे निगेटीव्ह कुपन रेट".
गब्बर नि दिलेल्या कॅल्क मधे निगेटीव्ह कुपन रेट टाकता येत का? असा साधा आणि सरळ प्रश्न होता.

निगेटीव्ह कुपन रेट म्हणजे

निगेटीव्ह कुपन रेट म्हणजे बाँडधारक कंपनीला दर सहा महिन्यांनी पैसे नेऊन देणार का? (स्माईल)

Hope is NOT a plan!

कशाला? मुदलातून काटायचे

कशाला? मुदलातून काटायचे ना.
--------------------------------

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

म्हणजे तो झिरो कुपन बाँड

म्हणजे तो झिरो कुपन बाँड झाला.

Hope is NOT a plan!

व्हय की जी. पण कुपन रेट

व्हय की जी.

पण कुपन रेट निगिटिव्ह नसतो असे कन्व्हेन्शन आहे. व नेस्ले च्या त्या बाँड चे सुद्धा कूपन निगेट्व्ह नाही अशी माझी समजूत आहे. त्या बाँड चे वायटीएम उणे आहे.

स्वगत : आता पुन्हा "फिक्स्ड इन्कम सिक्युरिटिज" च्या क्लास नोट्स शोधणे व उघडणे आले.

त्या बाँड चे वायटीएम उणे

त्या बाँड चे वायटीएम उणे आहे.

ह्याचा Indirect अर्थ कुपन रेट निगेटीव्ह आहे असा होत नाही का? ( हा प्रश्न चुकीचा आहे हे मान्य आहे )

नेस्ले च्या त्या बाँड चे सुद्धा कूपन निगेट्व्ह नाही अशी माझी समजूत आहे

तसे असेल तर बातमीचे हे टायटल "Nestle is getting paid to borrow mone" चुक नाही का?

आणि माझा मुळ प्रश्न असा होता की उणे यिल्ड असेल तर कोणी तो बाँड का घेइल, त्या पेक्षा कॅश ( Or equivalent ) मधेच पैसा ठेवणार नाही का?

बातमीचे शीर्षक दिशाभूल करणारे

बातमीचे शीर्षक दिशाभूल करणारे आहे असे म्हणायचा मोह होतोय. पण १००% खात्री नाही.

प्रोफेसरला इमेल करून विचारतोच. काय भानगड आहे ही ... ते.

---

आणि माझा मुळ प्रश्न असा होता की उणे यिल्ड असेल तर कोणी तो बाँड का घेइल, त्या पेक्षा कॅश ( Or equivalent ) मधेच पैसा ठेवणार नाही का?

नेस्ले चे ते बाँड्स २०१६ मधे मॅच्युअर होतायत.

उणे यिल्ड चा परिणाम स्वरूप २०१६ मधे जी रक्कम मिळणार असेल तिची परचेसिंग पॉवर, कॅश तशीच ठेवून जी रक्कम २०१६ मधे राहील तिच्या परचेसिंग पॉवर पेक्षा जास्त असेल तर ?

व याचा दुसर्‍या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास आत्ता इन्व्हेस्ट करून सहा महिन्यानंतर विकुन फायदा होईल असे ही काहींना वाटत असेल (फॉर व्हॉटेव्हर रॅशनेल).

जेव्हा मार्केटमध्ये अत्यंत

जेव्हा मार्केटमध्ये अत्यंत अनिश्चितता असते तेव्हा सगळे लोक सेफ-हॅवनमध्ये पैसे ठेवायला पाहतात त्यामुळे सहसा अशा परिस्थितीत अमेरिकन वा जर्मन ट्रेजरी बाँड्सच्या किंमती मागणी खूप वाढल्याने वाढतात व त्यामुळे यिल्ड निगेटीव्ह जातो (२००९ वगैरे क्रायसिसच्या काळात). यात कुपनचा काहीही संबंध नाही.
आता या नेसलेच्या बाँडचा निगेटीव्ह यिल्ड जाण्याइतकं काय खास आहे ते काही मला कळलं नाही. क्रायसिस येणार आणि नेसलेला यावेळी बेलाऊट मिळणार असं लोकांना वाटतंय की काय? (डोळा मारत)

Hope is NOT a plan!

यही तो मै कह रहा हूं !!!

यही तो मै कह रहा हूं !!!

वायटीएम हे ट्रायल अँड एरर ने क्याल्क्युलेट केले जाते किंवा क्यालक्युलेटर वापरून तीच ट्रायल अँड एरर ही पटकन सोडवून ....

कारण कर्जदात्याचा चलनापेक्षा

कारण कर्जदात्याचा चलनापेक्षा नेस्लेवर जास्त विश्वास आहे. कर्जदात्याला भीती आहे, की वर्षभरात रु.१०० च्या नोटेची किंमत रु. ९० पेक्षा कमी होईल. त्यापेक्षा नेस्लेच्या कॉर्पोरेट बाँडमध्ये नुस्कान कमी आहे.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

कर्जदात्याला भीती आहे, की

कर्जदात्याला भीती आहे, की वर्षभरात रु.१०० च्या नोटेची किंमत

हे समझा नही. १०० रुपयाच्या नोटेची किंमत कमी होणार असेल तर त्याला इन्फ्लेश्न म्ह्णतील ना.

दुसरे म्हणजे, १०० रुपयाच्या नोटेची किंमत कमी होणार असेल तर नेसले जे वर्षानी ९० रुपये परत करणार आहे त्याची किंमत पण तशीच अजुन कमी होइल.

हे: That brings us to the

हे:

That brings us to the obvious question: Why would you ever pay Nestlé, or anyone else for that matter, to borrow money from you? Well, because there's not enough inflation and not enough bonds. This makes more sense if you look at what currency Nestlé is borrowing in: the euro. Prices are falling 0.6 percent in the eurozone right now, so a euro will be worth more tomorrow than today. And that means it can make sense to lend money for nothing or even negative amounts. That's because the euros you'll get paid back with will be worth more than the euros you're paying with right now. So you can lose money but still make money, as long as its value is going up.

मूल्य सांभाळण्यासाठी कर्जदात्याचा चलनापेक्षा नेस्लेवर जास्त विश्वास आहे. असं म्हणायचं होतं.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

नेस्ले पैसे परत करणार ते

नेस्ले पैसे परत करणार ते त्याच चलनात ना. म्हणजे युरो घेउन युरोच परत करणार. मग नेस्ले मुल्य कुठे सांभाळतीय.

नेस्ले एक वर्षानी पैश्याच्या बदल्यात चॉकलेट वगैरे देणार असेल तर गोष्ट वेगळी (जीभ दाखवत)

जागर हे कुरुंदकरांचे पुस्तक

जागर हे कुरुंदकरांचे पुस्तक परत एकदा वाचतो आहे.
त्यातील 'सेक्युलरिझम आणि इस्लाम' हा लेख सध्याच्या संविधान प्रस्तावनेच्या वादाच्या निमित्ताने नमूद करावासा वाटतो.
सेक्युलरीझम कडे बघण्याचा कुरुंदकरांचा दृष्टीकोन हा पूर्णपणे वेगळा आहे. लेखाची सुरुवात करतानाच धर्मातीत, निधर्मी, अधर्मी किंवा इहलोकवादी या कुठल्याच शब्दांनी त्या सेक्युलरिझम चा मूळ अर्थ स्पष्ट होत नाही असे ते सांगतात. सेक्युलरिझम म्हणजे 'समाजजीवनाच्या सार्वजनिक कक्षेतून धर्म बाजूला सारणे आणि तो केवळ पारलौकिक बाबींसाठी मर्यादित करणे' असे ते मानतात.
आपल्याकडे अल्पसंख्यांकांच्या दृष्टीने सेक्युलरिझम विचार होतो हे त्यांना योग्य वाटत नाही. त्यांच्यामते सेक्युलरिझम हा कायम बहुसंख्येच्या हितासाठी असतो हेच आपण विसरून चाललो आहोत.१९५० साली सेक्युलरिझम हा शब्द संविधानामध्ये का नव्हता याचेही उत्तर कुरुंदकर आपल्या पुस्तकात देतात.

असो.पुर्ण लेख मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
हे पुस्तकच डोक्याला खाद्य आहे. अजूनही एखाद्या गोष्टीवर नवा दृष्टीकोन कुरुंदकर देऊन जातात.

+ कुरूंदकरांचे अनेक विचार

+
कुरूंदकरांचे अनेक विचार मुळातूनच विचार करायला भाग पाडतात.
त्यांचा समान नागरी कायद्यावरचा लेखही अत्यंत मननीय आहे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

गो सेट अ वॉचमन - हार्पर ली चं

गो सेट अ वॉचमन - हार्पर ली चं नवीन पुस्तक! तब्बल अर्धशतकानंतर!

http://www.nytimes.com/2015/02/04/books/harper-lee-author-of-to-kill-a-m...

मे महिन्यात अमिताव घोषच्या आयबिस ट्रिलॉजीमधलं शेवटचं पुस्तक, आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरात मॉकिंगबर्डचं प्रीक्वेल. आता रोलिंगबैंनी कारमोरन स्ट्राईकच्या नव्या पुस्तकाची तारीख जाहीर केली की २०१५ ला तीन चांद तर लागतीलच.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

मिपावरचा हा लेख वाचनीय

मिपावरचा हा लेख वाचनीय आहे.
http://www.misalpav.com/node/30207

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

जबरदस्त

मी ह्या किल्ल्यावर मागच्या बाजूने (नळीने) अत्यंत सुरक्षित मार्गाने एकदा गेलो होतो. कोकणकडा चढणे हे केवळ ऑसम आहे. मी कल्पनाही केली नव्हती की असं काही करणारे लोक असतील. अत्यंत थरारक वर्णन.

झपाटल्यासारखा वाचून

झपाटल्यासारखा वाचून काढला.
इथे आवर्जून दिल्याबद्दल आभार!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

वॉव, वाचनीय असेलच,

वॉव, वाचनीय असेलच, प्रेक्षणीयही आहे.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

सिल्व्हिआ प्लाथ यांच्या

मेरी ऑलिव्हर यांच्या कवितांचे पुस्तक वाचते आहे. ना आलंकारीक भाषा, पण सुंदर सुंदर उपमा अन संकल्पना लक्कन चमकून जातात, अन मोहीत व्हायला होते.
____
रीटा डव्ह यांनी संकलीत केलेली अँथॉलॉजी परत एकदा वाचावयास घेतली आहे.
____
रीटा डव्ह, ऑलिव्हर व मुख्य म्हणजे शॅरन ओल्ड्स या कवयित्री अत्यंत आवडतात. पण परवा बार्न्स & नोबल्स मध्ये शॅरन ओल्ड्स यांचे एकही पुस्तक मिळाले नाही Sad
I am positively burning to read Olds, specially after reading her many poems, one of them being "I cannot forget the woman in mirror"

she looked at me so directly, her eyes all
dark, her stare said to me I
belong here, this is mine, I am living out my
true life on this earth.

उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...

वाचला. दोनदा. Not impressed.

वाचला. दोनदा.

Not impressed.

सहमत. अजीबातच विशेष वाटला

सहमत. अजीबातच विशेष वाटला नाही. काहीकाही वाक्य तर भाबडी वाटली.

मला वाटते कि हा पूर्ण लेख

मला वाटते कि हा पूर्ण लेख नाही. त्यामुळे त्याचा जो एक परिणाम व्हायला पाहिजे तो होत नाही.
मीही पूर्ण लेखाच्या शोधात आहे. परंतु आणीबाणीच्या काळात त्यांचे इसापनीती वरील भाषण खूपच गाजले होते असे ऐकून नक्कीच आहे.

The Monogram Murders (The new

The Monogram Murders (The new Hercule Poirot mystery) - Sophie Hannah

मूळ लेखकाच्या मृत्यूनंतर तीच पात्रं घेऊन नव्या लेखकांनी लिहिणं इंग्रजीत नवीन नाही. एका अर्थी हे फॅनफिक नव्हे - फॅनफिकमध्ये "हौशी लेखकांनी पैशाची हौस न बाळगता केलेलं लिखाण" असं काहिसं अभिप्रेत असतं. पण या प्रकारात मात्र मूळ लेखकाच्या उत्तराधिकार्यांची रीतसर परवानगी घेऊन नवी कादंबरी रचली जाते. नुकतीच या प्रकारातली Jeeves and the wedding bells ही प्रतिवुडहाउस कादंबरीही वाचली होती.

या हानाबै स्वतः पाचपंचवीस सायकॉलॉजीकल थ्रिलर्स लिहून बसलेल्या लेखिका आहेत. त्यामुळे प्लॉट चांगलाच पक्का आहे. पायरोकथांतली अनेक टिपिकल वैशिष्टयं त्यांनी चपखल वापरली आहेत. उदा. माठ सहकारी, गुंतागुंतीचे नातेसंबंध, नैतिक पेच, शेवटी पात्रांचा दरबार भरवून केलेली उकल.

आवडलेली गोष्ट म्हणजे पायरो कथा घडतात १९२९च्या विक्टोरियन काळात. त्याकाळचे काही संकेत आज इंग्लंडमध्ये काय, भारतातही बालिश वाटतील असे आहेत. आज त्या काळातली कथा लिहिताना २०१५चे संकेत त्या काळाला चिकटवण्याचा मोह होणे अपरिहार्य आहे. (होम्स fanfic मध्ये हे फार बघायला मिळतं.) एखाद्या पात्राला गे दाखवणे, वगैरे. लेखिकेने हे जाणीवपूर्वक टाळलं आहे.

मूळ पायरोकथांचा लुत्फ़ देणारं वाचनीय पुस्तक.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

बर्‍याच दिसांनी ब्लॉगांवर

बर्‍याच दिसांनी ब्लॉगांवर चक्कर मारली आणि हा हास्यमणी हाती लागला. यन्जॉय!

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

हाहाहा मस्त दुवा दिलास मेघना.

हाहाहा मस्त दुवा दिलास मेघना. हहपुवा झाली (दात काढत)

राफा उर्फ आयशॉट याचे निबंध

राफा उर्फ आयशॉट याचे निबंध लिहिणारे हेच ते सद्ग्रुहस्थ ना?

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

होय, तेच हे.

होय, तेच हे.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

Life Prayers : From Around

Life Prayers : From Around the World : 365 Prayers, Blessings, and Affirmations to Celebrate the Human Journey"
अतिशय सुंदर पुस्तक वाचून संपविले आहे. अनेक प्रार्थना, अ‍ॅफर्मेशन्स आहेत. मूड "even out" करण्याकरता मला तरी अतिशय उपयोगी पडतय.

उदारणादाखल ही "Alistair maclean" यांची कविता (पूर्ण दिलेली नाही.) -

Many a times I wish I were other than I am.
I weary of solemn tide;
of the little fields;
of the brooding isle.

I long to be rid of the weight of duty
and to have my part in ampler life
.
.
.
Help me to find my happiness
in the acceptance of what is my purpose;
in friendly eyes,
in quietness born of trust,
and most of all,
in the awareness of your presence
in my spirit.
____________

शॅरन ओल्डस यांची ही कविता पूर्वीही वाचली होती, परत या पुस्तकात वाचावयास मिळाली. अत्यंत आवडती आहे -

Brushing out our daughter's brown
silken hair before the mirror
I see the grey gleaming on my head,
the silver-haired servant behind her. Why is it
just as we begin to go
they begin to arrive, the fold in my neck
clarifying as the fine bones of her
hips sharpen? As my skin shows
its dry pitting, she opens like a moist
precise flower on the tip of a cactus;
as my last chances to bear a child
are falling through my body, the duds among them,
her full purse of eggs, round and
firm as hard-boiled yolks, is about
to snap its clasp. I brush her tangled
fragrant hair at bedtime. It's an old
story—the oldest we have on our planet—
the story of replacement.

माझा प्रवास

पेण नजीकच्या वरसई गावाचे भटजी विष्णुपंत गोडसे हे सन 1857 च्या सुमारास ग्वाल्हेरला यज्ञ करण्यासाठी गेले . त्यावेळी घडलेल्या घटना त्यांनी लिहून ठेवल्या ,ज्यात 1857 चे स्वातंत्र्ययुद्ध देखील आहे . ती दैनंदिनी सध्या वाचत आहे. अतिशय उत्तम बखर असून त्यावेळच्या सामाजिक /आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव चित्र डोळ्यासमोर उभे राहते .

http://www.new.dli.ernet.in/scripts/FullindexDefault.htm?path1=%2Fdata_c...

Mandar Katre

एज ऑफ कन्टेक्स्ट

रॉबर्ट स्कोबल आणि शेल इस्रायल यांचं 'एज ऑफ कन्टेक्स्ट' हे पुस्तक वाचायला घेतलंय. (http://www.amazon.com/Age-Context-Mobile-Sensors-Privacy/dp/1492348430)

साधारणपणे डेटा प्रायवसी आणि संगणकाच्या वापरासंबंधीच्या पारंपरिक कल्पना या ब्राऊजरमधल्या कुकीज किंवा फार तर मोबाईल फोन (टेक्स्ट-कॉल्स ट्रॅकिंग) वगैरेपुरत्या आहेत. आता नव्या युगात सर्वच उपकरणे स्मार्ट होतील तेव्हा कशा उलथापालथी होऊ घातल्यात याची साधारण चुणूक या पुस्तकातून मिळते.

रॉबर्ट स्कोबल यांचं एक भाषण मला ऐकता आलं होतं. त्यात त्यांनी नव्या युगातल्या मार्केटिंगचं एक उदाहरण दिलं होतं. हल्लीच्या स्मार्टफोन्समध्ये अनेक सेन्सर्स असतात. बीकन (http://en.wikipedia.org/wiki/IBeacon) हा त्यातलाच एक प्रकार. समजा ग्रोसरी मार्केटमध्ये असताना तुम्ही डेझऱ्ट सेक्शनच्या आसपास घुटमळत आहात आणि आईस्क्रीमच्या डब्यांना उचलून वगैरे पाहिले. तर तुमचा हा डेझर्टमधला इंटरेस्ट रजिस्टर करुन हे सेन्सर्स तुमच्या डिसिझनची वाट पाहू लागतात. समजा तुम्ही डेझर्ट न घेता चेकआऊट काऊंटरजवळ आलात तर तुम्हाला डेझर्टवर 'स्पेशल डिस्काऊंट' देत आहोत असा मेसेज पाठवला जातो. थोडक्यात 'इन पर्सन सेल्समनशिपसारखाच' फंडा इथं लावलाय. अर्थात हे खूपच साधं उदाहरण झालं. अशा असंख्य यूजकेसेस आहेत. विशेषतः नवीन वेअरेबल टेक्नॉलॉजीमध्ये टारगेटेड मार्केटिंग करता येत असल्याने हेल्थ इन्शुरन्स कंपन्या, रिेटेल कंपन्यांना प्रचंड रस आहे. हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीच्या एका ट्रायल प्रोग्रॅममध्ये स्वतः स्कोबल ब्लड प्रेशर मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर असे अनेक वेअरेबल्स घालून हिंडतात.

ज्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची आवड आहे त्यांनी अवश्य वाचावे.

अल्बेर्टो मॅन्ग्युएल जयपूरमध्ये

'द लायब्ररी अ‍ॅट नाइट' पुस्तकामुळे परिचित झालेला लेखक अल्बेर्टो मॅन्ग्युएल जयपूर लिटररी फेस्टिव्हलमध्ये बोलला त्याविषयीची बातमी.

A personal library offers a portrait of a person, he joked. “If I go into someone’s house and see more Plato than Aristotle I see a friend. If I see the works of Paulo Coelho I have great trouble regarding [my host] as a friend.”

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अजून काही.

त्यातलं

“Amazon suggested that the books that will be remembered will be those of Coelho, so buy books from independent bookstores.”

हे वाक्य पटलं खरं पण अशी स्वतंत्र पुस्तकांची दुकाने राहीली कोठे आहेत? निदान उत्तर अमेरिकेततरी फार कमी राहिली आहेत. ऑनलाईन विकत घेताना पूर्वी बुक डिपॉझिटरीवर घेत असे आता तेही अ‍ॅमेझॉनने विकत घेतलंय. विशेषतः मुलांसाठी पुस्तके विकत घ्यायची असतील तर साखळी पुस्तकांच्या दुकानांची पायरीही चढू नये असं वाटायला लागलंय, मुलांना मठ्ठ बनवायसाठीच बहुसंख्य पुस्तके लिहिली आणि विकली जात असावीत की काय अशी शंका यायला लागली आहे.

पब्लिशर्सची गरज काय?

मुळात लेखकांना पब्लिशर्सची गरजच काय, हेच मला कळत नाही. स्वतःच पब्लिश करायचं आणि ग्राहकाला थेट विकायचं ना.

Indeed, “Amazon suggested

Indeed, “Amazon suggested that the books that will be remembered will be those of Coelho, so buy books from independent bookstores.”

म्हंजे काय? अमेझॉनवर का बुवा राग?

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

थोडक्यात.

मोठ्या व्यवसायांची नफ्याची गणिते मोठ्या प्रमाणातल्या विक्रीवर अवलंबून असतात, त्यामुळे कमी खपणारे पण दर्जेदार उत्पादन हळूहळू बाजारांतून नामशेष होत जाईल ही भिती त्यामागे आहे. जे विकलं जातंय त्यांनीच बाजारपेठा भरून टाकायच्या हे त्यांचं तत्व असतं, जे असायलाही हरकत नाही पण त्यांच्याकडे असलेल्या आर्थिक बळावर ते इतर व्यवसायिक गणिते असलेले छोटे उद्योजक मारून टाकतायत आणि त्या मोनॉपॉलीमुळे ग्राहकांकडे असलेलं निवडीचं स्वातंत्र्य संपतंय अशी भिती आहे. हा एक लेख वाचण्यासारखा वाटला.

Vivienne Wells यांचा हा

Vivienne Wells यांचा हा प्रतिसाद आवडला -
Amazon can sell books so cheaply ONLY because publishers give them large discounts. Publishers were persuaded to do this in the beginning because they were fixed on the ‘higher print run/lower unit cost/more profit’ model. They believed the promise that Amazon would sell more copies therefore make them more money, completely missing the point that Amazon’s low prices would make it almost impossible to sell at their usual prices elsewhere, and their own sales would die. I know of a sales director from a reputable publisher who once told one of his bestselling authors that amazon was his biggest customer but he made no profit on his business with them. It was always an unsustainable business model, and doomed to lead the publishing industry into disaster.

________
Amy Wallen यांचाही प्रतिसाद आवडला-
Amazon is a monster. I realize that I won’t even make a dent in their profits with my tiny boycott, but I don’t see why we can’t avoid them more than we do. They don’t really make life that much easier. And I would rather chat with my bookstore locals about a book before buying than reading a bunch of crazy reader reviews on Amazon that the author either had her friends put on or a bunch of amateurs wrote. Still, I’m boycotting to maintain my own personal integrity.
____________
जेव्हा स्वतंत्र, लहान पुस्तकांच्या दुकानात मी पुस्तक चाळते, अन नंतर अ‍ॅमेझॉनवरुन खरेदी करते (१-२ दा केले आहे) तेव्हा जाम गिल्टी वाटतं.

जास्त करुन त्या लहान दुकानातच विकतच घेते तिथल्या तिथे , कारण मोह होतो. पण मग जास्त पैसे देऊन, impulsive shopping केल्याची (पुस्तक खरेदी केल्याची नाही, impulsive shopping केल्याची) गिल्ट येते Sad

वाचकांच्या बदलत्या

वाचकांच्या बदलत्या आवडीनिवडींचं खापर अ‍ॅमेझॉनवर फोडलं जातंय असं मला वाटतं.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

A personal library offers a

A personal library offers a portrait of a person

ह्म्म!! रोचक आहे.
Never trust a man who's television is bigger than his bookshelf

काहीच्या काही !

अहो, २५ डॉलर्समध्ये ७ फूट बाय ३ फूट बूकशेल्फ मिळतं. ५० इंची टीव्ही घ्यायला किमान ५०० डॉलर्स द्यावे लागतात. काय तुलना तरी हाय का?

नाईल तुम्हाला कळलं नाही

नाईल तुम्हाला कळलं नाही म्हणजे तुलना नाही असे होत नसते (डोळा मारत)
___
स्पष्टीकरण देते - मारे मोठ्ठा टी व्ही आहे पण पुस्तकांचे "वाचन" शून्य किंवा संग्रहच शून्य म्हणा ना - त्या व्यक्तीवर विश्वास ठेऊ नका याचा मतीतार्थ हाच की वाचनाची सवय रुजवा.
दिल (quotation चा अर्थ) को देखो चेहरा (presentation) ना देखो (डोळा मारत)

सुधारा

सुधारा ते वाक्य! पुस्तकं उभीआडवी रचून जर टीव्हीपेक्षा मोठी होत नसतील असं म्हणा मग. १२-१३ डॉलर अ‍ॅव्हरेज पकडलं तर टीव्ही स्वस्त पडेल कदाचित (३० इंचाच्या पुढे).

अहो ते ॠडर्स डायजेस्ट मध्ये

अहो ते रीडर्स डायजेस्ट मध्ये वाचलेले वाक्य आहे. मी कशी सुधारु. तसच म्हटलय ते.

Never trust a man who's

Never trust a man who's television is bigger than his bookshelf

डिजिटल रीडिंगचा फ्यॅन असेल तरी असंच म्हणणार का?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

ह्म्म रोचक प्रश्न आहे

ह्म्म रोचक प्रश्न आहे (स्माईल)

'मार्ग' कॉमिक्स विशेषांक

'मार्ग' ह्या कलाविषयक मासिकाचा ताजा (डिसेंबर २०१४) अंक कॉमिक्सविषयी आहे. भारतीय कॉमिक्स आणि ग्राफिक्स नॉव्हेल्समध्ये रस असलेल्यांसाठी संदर्भमूल्य असलेला देखणा अंक आहे. ज्यांचा भारतीय कॉमिक्समधल्या वैविध्याशी परिचय नाही अशांसाठीही अंक वाचनीय आहे. अंक हवा असेल तर इथून मागवता येईल किंवा काळ्या घोड्यावरच्या 'मार्ग'च्या कार्यालयात मिळू शकेल.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

थोडक्यात ओळख

"स्कॅण्लडस हाऊसवाईव्हस"
लेखिका-माधुरी बॅनर्जी.
18 ते 45 या वयोगटातील स्त्रिया आणी त्यांना समजुन घेऊ इच्छित प्रत्येक पुरुषासाठी हे पुस्तक वाचनीय आहे. काल्पनीक कांदबरीचा काल्पनीक शेवट आवडला नाही

The Curious Incident of the

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
लेखकः Mark Haddon

मानसिक विकार असलेल्यांचं चित्रण (उदा. जयवंत दळवी, लंपूचा "हवळ पेंटर") बर्‍याचदा सापडतं. पण मानसिक विकार असलेल्यांच्या नजरेतून जगाचं चित्रण असलेल्या मोजक्या साहित्यकृतींपैकी ही एक. मानसिक विकार असलेल्या लोकांना जग वेगळं "दिसतं". ते जग वेगळं म्हणजे नेमकं कसं दिसतं याची जिज्ञासा वाटते.

क्रिस्तोफर बून या किशोरवयीन मुलाला "अ‍ॅस्पर्जर सिंड्रोम" आहे. त्याची आई गेलेली आहे (स्पॉयलरः असं आपल्याला वाटतं), तो वडिलांबरोबर रहातो. तो गणितात आणि फिजिक्समध्ये अव्वल आहे, पण त्याला इतर लोकांचं वागणं आणि स्वभाव समजत नाहीत. लोक जे गोल-गुळमुळीत, नेमकेपणाचा अभाव असलेलं बोलतात तेही त्याला समजत नाही. डिडक्टिव रीझनिंग वापरून गुन्हे सोडवणारा शेरलॉक होम्स त्याचा आदर्श आहे. वडील, स्पेशल मुलांच्या शाळेतली त्याची आवडती शिक्षिका, पाळीव उंदीर हे त्याच्या भावविश्वातले लोक.

एका रात्री त्याच्या शेजारणीच्या कुत्र्याचा कोणीतरी खून करतो. क्रिस्तोफर स्वतः शेरलॉक होम्ससारखा त्या कुत्र्याच्या खुनी शोधायचं ठरवतो. दरम्यान शाळेत लेखनाचा तास येतो. क्रिस्तोफरला काय लिहायचं ते समजत नाही, कारण त्याचं डोकं अल्जिब्राइक समीकरणांत आणि फिजिक्सच्या नियमांत रमणारं. फिक्शन त्याला लुटुपुटीची आणि खोटीखोटी वाटते. (ओळखीचं वाटतंय का काही? (डोळा मारत) ) त्याची शिक्षिका त्याला सुचवते, की तू करत असलेल्या डिटेक्टिवगिरीवर लिही. तो लिहायला लागतो - आणि तेच हे पुस्तक.

यथावकाश त्याला कुत्र्याचा खुनी सापडतो. आपल्या आईवडिलांबद्दलचं सत्यही समजतं. त्याच्या अ‍ॅस्पर्जरमय डोक्याने त्या घटनाक्रमाचा लावलेला अर्थ, आणि त्यामुळे झालेली त्याची फरड ही मुळातूनच वाचण्यासारखी आहे!

विषय गंभीर असला तरी कुठेही ही हे पुस्तक तोंड पाडून बसत नाही. पुस्तकात चित्रं, आकृत्या वगैरे आहेत - अर्थातच क्रिस्तोफरने काढलेल्या/पाहिलेल्या. परिशिष्ट म्हणून चक्क एका गणिती प्रमेयाचं प्रूफ आहे!

"द गार्डियन" ने या पुस्तकाबद्दल लिहिलं आहे - "मला हे पुस्तक खूपच आवडलं. अ‍ॅस्पर्जर असलेल्या खर्‍याखुर्‍या वाचकाला हे कसं वाटेल याची मला उत्सुकता आहे."

हे पुस्तक चिल्ड्रन/यंग अ‍ॅडल्ट फिक्शनमध्ये येतं, हे ऐकून मी थंड पडलो! हे आणि गतवर्षी वाचलेलं "कोड नेम व्हेरिटी" यामुळे इंग्रजी यंग अ‍ॅडल्ट फिक्शनबद्दल आदर चांगलाच वाढला आहे.

मेहतांच्या अनुवाद-फ्याक्टरीचं लक्ष याकडे अजून कसं गेलं नाही?

___________
उगाचच चॅनेल बदलताना "संथ वाहते कृष्णामाई" हा सिनेमा एका वाहिनीवर नुकताच सुरु होताना पाहिला. त्यातल्या कलादिग्दर्शकाचं नाव "हवळ"च आहे! या सिनेमाचं चित्रीकरण कोल्हापुरात झालं आहे, आणि त्याच काळातल्या लंपन-कथा बेळगावात घडतात. या योगायोगाचं जबर आश्चर्य वाटलं.

त्यामुळेच मानसिक विकार असलेल्यांचं थेट देवाकडे कनेक्शन असतं वगैरे समज प्रचलित आहेत.

मराठीत कधी अशी पुस्तकं येणार वगैरे कुरकूर करण्यात अर्थ नाही.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

The Curious Incident of the

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time आवडले.
कोड नेम व्हेरीटीदेखील मस्तच आहे.

Amazing Amy

अतिजबर्दस्त रोचक.

अतिजबर्दस्त रोचक.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

हारूकी मुराकामी यांचे १Q८४ हे

हारूकी मुराकामी यांचे १Q८४ हे पुस्तक वाचून संपवले. माझा इंग्रजी पुस्तक वाचनाचा वेग अतिशय कमी. तरीही या पुस्तकाने असे काही गुंतवून ठेवले कि ५-६ दिवसात हे पुस्तक संपून गेले. अर्थातच पुस्तक आवडले. लेखनाची शैली, प्रत्येक पात्राचे व्यक्तिमत्व तयार करायची पद्धत, ते करताना युरोपिअन संगीतकार आणि लेखक यांचा केलेला वापर आवडून गेला. सखलिन बेटावरील एंटोन चेकॉवचे प्रवासवर्णनातील उताऱ्यांचा वापर अतिशय आवडला. बऱ्याच लोकांना या पुस्तकातील एकाच घटनेचे वारंवार वर्णन केलेले कदाचित आवडणार नाही पण मला त्या गोष्टीची मदतच झाली.
याआधी मुराकामी यांचे काहीच वाचले नव्हते. पण आता त्यांचे इतर लेखन वाचायची इच्छा आहे. त्यांच्या पुस्तकाची शीर्षकेही उत्सुकता वाढवणारी असतात.
आता 'काफ्का ऑन शोअर' हे पुस्तक वाचावे म्हणतो.

हा मुराकामी म्हणजे कुणी अगोदर

हा मुराकामी म्हणजे कुणी अगोदर मरण पावलेला पण अलीकडे फेमस झालेला प्राणी आहे अशी आमची (अर्थातच अज्ञानमूलक) समजूत होती. पण वरील पुस्तक २००८-०९ मध्ये आल्याचे पाहून अंमळ आश्चर्य वाटले. (पुन्हा अज्ञानमूलक) त्यामुळे उत्सुकता वाढली आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

१Q८४ बद्दल "फार छान" आणि "फार

१Q८४ बद्दल "फार छान" आणि "फार दलिंदर" अशा दोन टोकांच्या प्रतिक्रिया मिळतात. कधी धाडस करावं म्हणतोय.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

तसे होऊ शकते. लोकांना

तसे होऊ शकते. लोकांना बऱ्याचशा गोष्टी नाहीत आवडणार. मी मुराकामी यांचे याआधी काहीच वाचले नव्हते त्यामुळे त्यांचे लिखाण नेहेमी याच शैलीत असते का हे कळण्यास मार्ग नाही. पण कदाचित पहिल्यांदाच वाचत असाल तर 'खूप आवडले' आणि 'आवडलेच नाही' अश्या दोन्ही प्रतिक्रिया उमटू शकतात.
उदाहरण मी वरती दिलेच आहे. एकाच घटनेचा वारंवार केलेला उल्लेख हे एक लोकांच्या न आवडण्याचे कारण असू शकते. पण मला या वारंवारितेचा उपयोगच झाला.

मी मुराकामी यांचे याआधी काहीच

मी मुराकामी यांचे याआधी काहीच वाचले नव्हते त्यामुळे त्यांचे लिखाण नेहेमी याच शैलीत असते का हे कळण्यास मार्ग नाही. पण कदाचित पहिल्यांदाच वाचत असाल तर 'खूप आवडले' आणि 'आवडलेच नाही' अश्या दोन्ही प्रतिक्रिया उमटू शकतात.

http://www.aisiakshare.com/node/2850?page=1 - या धाग्यात या कादंबरीवर २ शब्द आहेत.

या दोन शब्दांशी मी सहमत आहे.

या दोन शब्दांशी मी सहमत आहे. पण मी आवडली असे जेव्हा म्हणालो ते त्याच्या गुंतवून ठेवणाऱ्या शैलीमुळे.

वारंवारितेची हरकत नसेल तर

वारंवारितेची हरकत नसेल तर तुम्हाला गतवर्षी बुकर मिळालेलं "द लुमिनरीज" ही आवडेल.

अतिउत्तम रिव्ह्यूजमुळे माझ्या यादीत आहे. बुकर-प्राप्त पुस्तकाला इतके चांगले रिव्ह्यूज म्हणजे कादंबरीत नक्की दम असावा.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

ओके. धन्यवाद.

ओके. धन्यवाद.

द बुक थीफ. आत्ताच सुरूवात

द बुक थीफ.
आत्ताच सुरूवात केलीय वाचायला पण खूप आवडेल असं वाटतय.

Amazing Amy

गानू आजीची अंगाई

+१
मराठीतल्या उत्तम भयकथांपैकी एक.
वातावरणनिर्मिती उत्तम.
आणि (स्पॉइलर अ‍ॅलर्ट) 'बाळा गाइ गाइ, तुझी आजी तुला खाई' खासच.

अबब एवढेच म्हणतो आता कविता

अबब एवढेच म्हणतो आता कविता महाजन यांनी मागच्या वर्षी वाचलेल्या पुस्तकांना/यादीला.

२०१४ साली वाचलेली पुस्तकं

२०१४ साली वाचलेल्या पुस्तकांची यादी देतेय.
२०१४ सालचं वाचन सुरू झालं ते एका दमदार पुस्तकानं. मुग्धा कर्णिकने केलेला आयन रॅड या लेखिकेच्या 'अ‍ॅटलस श्रग्ड' या कादंबरीचा अनुवाद. घसघशीत पुस्तक. दीड महिना वाचलं सलग. मग तिचाच दुसरा अनुवाद लागोपाठ 'फाउण्टन हेड'. आणि एक पिल्लू पुस्तक अनुवादाचंच लोककथांचं... मालाकाइटची मंजुषा. या तीन अनुवादित पुस्तकांनंतर चौथंही पुस्तक अनुवादाचंच होतं. गणेश विसपुते या मित्राचं 'माय नेम इज रेड' हा विलक्षण अनुवाद. खिळवून ठेवणारा,
मालगुडी डेज हा मधुकर धर्मापूरकर यांचा अनुवादही वाचला.
या पाच अनुवादांनंतर ...
६. खिडक्या अर्ध्या उघड्या - गणेश मतकरी
७. वेडी सुमित्रा - डॉ. अरुण गद्रे
८. मी मलाच माहीत नाही - राजन खान
९. रिबोट -जी. के. ऐनापुरे
१०. मार्क इंग्लीस - संदीप श्रोत्री
ही पुस्तकं वाचली.
नंतर एका बालसाहित्यपुरस्कारासाठी परीक्षक होते तर ती ३१ पुस्तकं वाचली.
एका निवडीसाठी कवितासंग्रह आले होते, ते २४ कवितासंग्रह वाचले. ही एकूण ६५ पुस्तकं झाली.

भारतीय लेखिका मालिकेतली मी संपादित करीत असलेली पुस्तकं येताहेत, ते अनुवाद अनेकवेळा वाचावे-तपासावे लागतात. त्यातली महत्त्वाची वाचलेली ही :
६६. दुहेरी शाप ( दलित स्त्री आत्मचरित्र ) अनुवाद : उमा दादेगावकर
६७. अन्या ते अनन्या ( एका उद्योजक व लेखक असलेल्या स्त्रीचे आत्मचरित्र ) अनुवाद ळ अनिता जोशी.
६८. आगीशी खेळताना ( स्त्री -कार्यकर्त्यांनी मिळून लिहिलेली डायरी. ) प्रस्तावना : प्रा. श्रुती तांबे
६९. मध्यरात्रीनंतरचे तास ( जबरदस्त तमिळ कादंबरी ) ले. सलमा, अनुवाद सोनाली नवांगुळ
७०. जन्मसिद्ध अधिकार ( वादग्रस्त विषयावरची निराळी कादंबरी) ले. वासंती. अनु. सुनंदा भोसेकर
७१. फलानी ( आसामी कादंबरी.) अनुवाद : मेघना ढोके
७२. ती ग्रह आहे एक ( काल्पनिका कथासंग्रह. ) अनुवाद : सुमती जोशी
७३. जनरेशन १४ ( विज्ञान कादंबरी ) अनुवाद सुनेत्रा जोग
७४. जबदस्त मातृसत्ता ( कादंबरी ) ललिता गादगे
७५. परवेझ (हिंदुमुस्लीम दंगलींकडे पारशी पत्रकार स्त्रीच्या नजरेतून पाहून लिहिलेली कादंबरी ) अनुवाद : सुनंदा महाजन
काशीर प्रश्नाशी निगडित दोन पुस्तकं या मालिकेत आहेत :
७६. कैदी नं. १००; ( हे एका राजकीय कार्यकर्तीचे तिहार तुरुंगातील अनुभव)
आणि दुसरे :
७७. हे तो शांततेचे बोलणे;( उर्वशी बुटालिया यांनी संपादित केलेल्या काश्मिरी स्त्रियांच्या अनुभवांचा दस्तावेज ); अनुवाद : बिपिन कार्यकर्ते

याखेरीज काही नव्या-जुन्या कवींचे कवितासंग्रह वाचले :
७८. प्रणव सखदेव, ७९. वैभव जोशी, ८०. वैभव छाया, ८१. राधा भावे.
माझ्या मामांचा ( सुभाष वसेकर ) एक बालकवितासंग्रह आलाय तो वाचला... ८२. शंखशिंपले.
यानंतरच्या टप्प्यात पुढील पुस्तकं वाचली :
८३. गावगाडा, शतकानंतर; अनिल पाटील, मनोविकास प्रकाशन
८४. शिवकालीन स्त्रियांच्या अधिकारकक्षा; नीलिमा भावे, पॉप्युलर प्रकाशन
८५. स्त्रीमुक्तीचा आत्मस्वर : मराठी संत कवयित्रींची मुक्तिसंकल्पना आणि स्त्री-मुक्ती; तारा भवाळकर; लोकवाड्मयगृह
८६. महाराष्ट्रातील स्त्री चळवळीचा मागोवा; संपादक मेधा नानिवडेकर; प्रतिमा प्रकाशन
८७. / ८८./ ८९. म. सु. पाटील यांची तीन पुस्तकं : कवितेचा रूपशोध ( शब्दालय ), सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध ( मौज ), साहित्याचे सामाजिक व सांस्कृतिक अनुबंध ( शब्दालय )
९०. कवितेचा शोध; वसंत पाटणकर, मौज
९१. कवितेसमक्ष; चंद्रकांत पाटील, साकेत
९२. शततारका; ( गेल्या आठ दशकांमधील स्त्री लिखित काव्याचे संकलन ) संकलक गीतांजली जोशी, अपर्णा चितळे; प्रस्तावना : डॉ. सुधीर रसाळ; कमला नारायण प्रकाशन
९३. स्त्रियांचे नाते : जमीन आणि पाण्याशी; छाया दातार; प्रतिमा प्रकाशन
९४. महानुभाव साहित्य : शोधसंचार; डॉ. अविनाश आवलगावकर; प्रतिमा प्रकाशन
९५. स्त्रीप्रश्नाची वाटचाल : परिवर्तनाच्या दिशेने; डॉ. विद्युत भागवत; प्रतिमा प्रकाशन
९६. एक आझाद इसम; अमन सेठी; अनुवाद : अवधूत डोंगरे; समकालीन प्रकाशन
९७. शिक्षणाचे मराठी माध्यम : अनुभव आणि अस्वस्थ वर्तमान; मराठी अभ्यास केंद्र
९८. ९९. १००. संजय पवारची तीन नाटकं : आम्ही जातो आमुच्या गावा ( नीलकंठ प्रकाशन), ४७ ए.के.४७ ( सृजन प्रकाशन), गाईच्या शापानं (नीलकंठ प्रकाशन )
१०१. द सेकंड सेक्स; अनुवाद : करुणा गोखले; पद्मगंधा प्रकाशन
१०२. कोंडी आदिवासींची आणि नक्षलवाद्यांची; हेमंत कर्णिक; मनोविकास प्रकाशन
१०३. / १०४. अवधूत डोंगरे यांच्या दोन कादंबर्‍या : स्वतःला फालतू समजण्याची गोष्ट ( अक्षरमानव ), एका लेखकाचे तीन संदर्भ ( प्रफुल्लता प्रकाशन )
१०५. आपले वृक्ष ( भाग १ ); श्री. द. महाजन

याखेरीज संस्कृतिकोशाचे खंड ४ व ५ सलग पूर्ण वाचले. यांचे पुनर्मुद्रण झाले पाहिजे किंवा विश्वकोशाप्रमाणे ते जालावर तरी उपलब्ध करून दिले गेले पाहिजेत. आता बाकी खंडही मिळवले आहेत आणि येत्या वर्षात वाचायचे आहेत. जुन्या कोशांमधल्या नोंदी अकारविल्हे असल्याने विषयांतर होत वाचल्या जातात, त्यात वेगळीच गंमत वाटते. असो.

खेरीज काही हिंदी पुस्तकं वाचली. त्याबाबत नंतर सांगेन.

काय करू आता धरूनियां भीड
नि:शंक हे तोंड वाजविलें
नव्हे जगीं कोणी मुकियाचा जाण
सार्थक लाजोनि नव्हे हित

खेरीज काही हिंदी पुस्तकं

खेरीज काही हिंदी पुस्तकं वाचली. त्याबाबत नंतर सांगेन.

वाट पहात आहे...

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

ही काही पुस्तकं...

१. 'रागदरबारी' ( श्रीलाल शुक्ल ) ही जुनी कादंबरी पुन्हा एकदा वाचली. यातला उपरोध अवर्णनीय आहे.
२. 'रात पश्मीने की' हा गुलजार यांचा कवितासंग्रह.
३. 'नमक स्वादानुसार' ही निखिल सचन या लेखकाची बालपणाविषयीची कादंबरी वाचली. लहान आहे आकाराने. विशेष आवडली नाही. पण बेस्टसेलर आहे हिंदीतली, म्हणून वाचून पाहिली.
४. भीष्म सहानींची 'तमस' वाचायची राहिली होती. या कादंबरीवर पूर्वी एक मालिकाही झाली होती. ती फार प्रभावी होती. त्यामुळे वाचण्याची उत्सुकता होती. भारून टाकणारी भाषा आहे. वाचावंच असं हे पुस्तक.
५. 'क्याप' नावाची मनोहर श्याम जोशी यांची एक अफलातून कादंबरी आहे. ती अजून पूर्ण वाचून झालेली नाहीये, वाचन सुरू आहे.
६. राजेश जोशी नावाचे भोपाळचे एक कवी आहेत. त्यांचा 'दो पंक्तींयोंके बीच' हा कवितासंग्रह वाचला.
७ हिंदीतल्या काही वाड्मयीन मासिकांचं मी नियमित वाचन करते. 'जलसा'सारखी काही मासिकं पुस्तकाच्याच आकारात निघतात आणि संग्राह्यही असतात. 'वागर्थ' नावाचं एक मासिकही अत्यंत वाचनीय आहे. लेखनातले अनेक नवे फॉर्म इथं आढळतात, जे मराठीत नाहीत. किंवा फॉर्मलेस लेखनही बरंच असतं. एकही अंक अद्याप रद्दीत टाकावा वाटलेला नाहीये.

काय करू आता धरूनियां भीड
नि:शंक हे तोंड वाजविलें
नव्हे जगीं कोणी मुकियाचा जाण
सार्थक लाजोनि नव्हे हित

यातली राग दरबारी वाचली

यातली राग दरबारी वाचली आहे.
पण तीही एकाने 'खूप भारी आहे. वाचच' असं म्हणत भेट दिली तेव्हा वाचली. इन-जनरल हिंदी वाचायला फार बोर होतं. मराठी आणि इंग्रजीच्या तुलनेत वेळही जास्तं लागतो वाचायला. एकदा सूरज का सातवा घोडा हे वाचायला घेतलं होतं. पहिल्या पानावरच अमूमन, तरजीह, चस्पाँ असले शब्द पाहून नाद सोडून दिला. त्याऐवजी सिनेमा पाहिला.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.