आजचे दिनवैशिष्ट्य - १६

आधीच्या धाग्यात ~१०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा काढला आहे.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

बड्डे : 'पुसी रायट'मधली कार्यकर्ती येकातेरीना सामुत्सेविच (१९८२)

.
अतिसुमार लोकांचा उदोउदो कशासाठी, निर्णयन मंडल ?
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो, तुम्ही जर 'पीनस रायट' करत गाणी म्हटलीत आणि सध्याच्या जुलमी समाजवादी व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी काळ्या उंच टॊप हॆट घालून कोट्यवधी जनतेला रस्त्यावर आणून तुरुंगात वैग्रे गेलात तर तुमचाही करू की उदोउदो. हाकानाका!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो, तुम्ही जर 'पीनस रायट' करत गाणी म्हटलीत

त्याची गरज नाही.

आणि सध्याच्या जुलमी समाजवादी व्यवस्थेविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी काळ्या उंच टॊप हॆट घालून

त्याचीही आवश्यकता नाही.

कोट्यवधी जनतेला रस्त्यावर आणून

कशाला? काही नको.

तुरुंगात वैग्रे गेलात तर

बास्स्स... एवढे पुरेसे आहे.

तुमचाही करू की उदोउदो.

तर मग मी कदाचित (गब्बरला तुरुंगात टाकणाऱ्या) ट्रम्पसरकारचाही उदोउदो करू शकेन. (गब्बरचा करेन की नाही, ठाऊक नाही.)

(पण एवढे आमचे भाग्य कोठले? शेवटी ट्रम्पही त्यातलाच. तो कसला गब्बरला आत टाकतोय?)

हाकानाका!

'हाकानाका!'??? च्यामारी, गब्बरचा उदोउदो करायला 'ऐसीअक्षरे' इतके स्वस्त झाले आहे काय? (ऱ्हेटॉरिकल प्रश्न.)

(तरी मला बऱ्याच दिवसांपासून शंका आहे. की ('फडतूसांना मारून टाका', 'त्यांना जिवंत जाळा' वगैरे छापाचे प्रतिसाद लिहिण्यासाठी) 'ऐसी' व्यवस्थापनानेच गब्बरला खास ठेवून घेतले असावे म्हणून. बाकी काही नाही तरी टीआरपी वाढतो. फक्त अधूनमधून 'आपण त्यातले नाही' हे दाखवण्यासाठी 'हात् रे काऊ! आपण तुझे घर उन्हात बांधू, हं!' छापाची एखादी 'ताकीद' दिली, की काम भागते. मग दोन दिवस गप्प बसून गाडी पुन्हा जैसे थे-पदावर यायला मोकळी! किंवा मग 'हे भुसनळे आले'-छाप 'प्रतिवाद', नि त्यातून होणारे तितकेच भुसनळात्मक सवालजवाब! स्क्रिप्टेड असावेत अशी शंका यावी, इतके ठराविक! रोचक बिझनेस मॉडेल आहे एकंदरीत सगळे. असो चालायचेच!)

 • ‌मार्मिक5
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

न बा तुमची रेप्युटेशन धोक्यात !!! दोन दोन मार्मिक ( त्यातला एक माझा)
काहीतरी भडकाऊ लिहून जरा स्वतःला पुनर्प्रस्थापित कराल का ?( हलके घ्या हेवेसाजना)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कठीण आहे!

भडकाऊ लिहायला गेलो, तर लोक 'मार्मिक' देतात. (एक नव्हे. तीनतीन.)

मग आमच्यासारख्यांनी काय करायचे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

माहीत नाही , पण व्य नि ला उत्तर देणे (लोकांच्या, मी केला नाही कधी) हे करून बघू शकता .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण... 'न'वी बाजू हा आयडी व्यवस्थापक चालवतात असे इथेच खाली घासकडवी म्हणून गेलेत ना?

मग व्यवस्थापकांनाच देऊ देत की व्यनिंना उत्तरे. मी कशाबद्दल देऊ?

नाही तर मग व्यवस्थापकांचे काम काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

आता तुम्ही एवढं सगळं सांगितल्यावर मी इथे जाहीरच करून टाकतो - गब्बर सिंग, नवी बाजू, शहरी हत्ती, अजो123 हे आणि इतरही काही आयडी आम्ही व्यवस्थापक लोकंच चालवतो.

भनिष्यात टीआर्पी वाढवण्यासाठी त्या आयडींतर्फे संपादकांशी भांडणं, इतर सदस्यांशी शाब्दिक लढाया वगैरेही घडवून आणणार आहोत. मग त्यातल्या एखाद्या आयडीला तंब्या, दहा दिवस बंदी, मग पुढे काढूनच टाकणं, मग सदस्यांच्या विनंतीखातर परत घेणं वगैरे नाटकंदेखील करणार आहोत. मग बघा टीआर्पी कसा गगनाला भिडतो ते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

न बा, आपण हे ऐकून घेतलं नसतं
तुमची ( ऑफ ऑल द पीपल , तुमचा) आयडेंटिटी थेफ्ट !!!
न बा , यु नीड टू राईज अप टू द चॅलेंज !!!
न बा , आगे बढो हम तुम्हारे पिछे है !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

(तरी मला बऱ्याच दिवसांपासून शंका आहे. की ('फडतूसांना मारून टाका', 'त्यांना जिवंत जाळा' वगैरे छापाचे प्रतिसाद लिहिण्यासाठी) 'ऐसी' व्यवस्थापनानेच गब्बरला खास ठेवून घेतले असावे म्हणून. बाकी काही नाही तरी टीआरपी वाढतो. फक्त अधूनमधून 'आपण त्यातले नाही' हे दाखवण्यासाठी 'हात् रे काऊ! आपण तुझे घर उन्हात बांधू, हं!' छापाची एखादी 'ताकीद' दिली, की काम भागते. मग दोन दिवस गप्प बसून गाडी पुन्हा जैसे थे-पदावर यायला मोकळी! किंवा मग 'हे भुसनळे आले'-छाप 'प्रतिवाद', नि त्यातून होणारे तितकेच भुसनळात्मक सवालजवाब! स्क्रिप्टेड असावेत अशी शंका यावी, इतके ठराविक! रोचक बिझनेस मॉडेल आहे एकंदरीत सगळे. असो चालायचेच!)

.
ट्रंप युग आलं म्हणावं की अच्छे दिन आले म्हणावं तेच समजत नैय्ये.
.
खलनायकाचा नैष्ठिक निग्रह सुद्धा क्वेश्चनेबल झालाय आता ?? खलनायकाचा नैष्ठिक निग्रह सुद्धा टिकाकारांच्या टिकेच्या झोतात ??
.
होलोकास्ट डिनायर्स लोकांची सुगी सुरु झाली असं वाटतंय मला.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्ही लता मंगेशकरांची गाणी डकवता, तेव्हा निर्णयन मंडळातले कोणी विरोध करत नाही. उद्या प्राजक्ता शुक्रेची गाणी आणून डकवलीत तरीही विरोध करणार नाही. झाली की नाही फिट्टमफाट!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बड्डे : वैजयंतीमाला (जन्म : १३ ऑगस्ट १९३६)

.
वर एका प्रतिसादात महान स्त्री कलावती लताबाईंबद्दल काहीशी बेरूखी जाणवल्यामुळे (हे जाणवणे हा फक्त - मेरी नजरोंका कुसूर - असू शकतो) इथे आशाबाईंचं गाणं डकवतोय .....
.
बाकी निर्णयन मंडलाने जे गाणं बोर्डावर डकवलं ते झक्कास आहेच.
.

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

१९६६ : चीनचा सर्वेसर्वा माओने सांस्कृतिक क्रांती जाहीर केली. ह्या अंतर्गत माओने आपल्या विरोधकांचा नायनाट केला; अंदाजे २० लाख मृत.

.
किसको कातिल मै कहूं किसको मसीहा समझूं ?
.
Remembering the biggest mass murder in the history of the world
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : अभिनेता शम्मी कपूर (२०११)

.
गाणं ऐकताना "छू लेने दो नाजुक होठोंको" ची आठवण येते. रफीसायबांच्या आवाजतली मिठास ....
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सगळ्यांना स्वातंत्र्यदिवसाच्या खूप शुभेच्छा

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

बड्डे : अभिनेत्री राखी (१९४७)

.
पडद्यावर अमितजी, राखी, आणि रणधीर. आशाबाईंचा आवाज. पंचम चं संगीत.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

१९७५ : 'शोले' चित्रपट प्रदर्शित.

.
आप के नाम से ताबिंदा है उनवान-ए-हयात.....
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : गायिका हेमलता (१९५४)

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : कवी, सिनेदिग्दर्शक गुलजार (१९३४)

.
पंचम चं संगीत. आशाबाईंचा आवाज.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : 'इन्फोसिस'चे संस्थापक नारायण मूर्ती (१९४६)

.
टाईम्स ऑफ इंडिया मधे आजच ही स्टोरी का प्रसिद्ध झालिये ?
.
.
मथळा - श्री सिक्का हे पाय-उतार होऊन एक वर्ष झाले तरीही इन्फोसिस मधली गळती काही थांबलेली नाहिये.
.
.

Nirmalya Kumar, Lee Kong Chian professor of marketing at Singapore Management University and distinguished fellow at Insead Emerging Markets Institute, says even though on paper Infosys is an outstanding company, things have been muddied for top executives because of lack of clarity on where the real power in the company lies. “The recent departures, not necessarily of the CFO, is symptomatic of the problem that it is not clear as CEO/CFO who do you report to. The Infosys board or Narayana Murthy, or both? Who is in charge? Despite having no formal governance role, Murthy clearly does not shy away from attempting to run the company through press pronouncements. It is depressing to see someone who was previously seen as a legitimate Indian corporate icon attempting to sabotage their own creation,” he says.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : अभिनेता ए. के. हंगल (२०१२)

.
इतना संन्नाटा क्यों है भाई ?
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : गायक मुकेश (१९७६)

.
मनोबा ला हे गाणं आवडेल.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : सिनेदिग्दर्शक हृषिकेश मुखर्जी (२००६)

.
त्यांच्या चित्रपटातलं हे गाणं.
हे ठुमरी आहे असं मी ऐकलंय. खखोदेजा.
पडद्यावर : स्वरूप संपत, पालेकर साहेब, आणि उत्पल दत्त.
गायिका : आशा भोसले.
.
.

.
.
अजून एक.....
.
लताबाईंची जास्त काल उपेक्षा करता येत नाही.....
.
एकदम झक्कास गाणं आहे हे.
.
पंडित रविशंकर यांनी या गाण्याचं संगीत बनवलंय.
.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : लेखक, कवी, समीक्षक फिराक गोरखपुरी (१८९६)

.
.
अत्रेंच्या नावावर जसे अनेक चावट विनोद खपवले जातात तसे यांच्या नावावर अनेक चावट शेर खपवले जातात. खाली एक नॉन चावट शेर देत आहे.
.
कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नही
जिंदगी तूने तो धोके पे दिया है धोका
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उन के आने से आती है चेहेरे पे रौनक
वो समझते हैं मरीज़ का हाल अच्छा है

हा शेर कुणाचा आहे???? लय आवडला आपल्याला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

गालिबभौ..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

उन के आने से आती है चेहेरे पे रौनक
वो समझते हैं मरीज़ का हाल अच्छा है

.
असाच एक मस्त शेर आहे....
.
अयादत पर मेरी आकर वो ताकीद करते हैं
तुझे हम मार डालेंगे नहीं तो जल्द अच्छा हो ।
.
अयादत म्हंजे रुग्णाच्या प्र्कृतीची विचारपूस करणे.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : गीतकार शैलेंद्र (१९१६)

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : सिनेअभिनेत्री साधना (१९४१)

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खरी साधना पाहायची तर ती साधनाकट सकट, आणि सुनील दत्तसारख्या डब्ब्याशिवाय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अगदी अगदी.
झक्कास गाणं आहे हे पण.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शाह रुख खानच्या मते हे सर्वाधिक रोमँटिक गाणे आहे.
बाय द वे, रोमँटिकला मराठीत काय शब्द आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रोमँटिक हाच शब्द मराठीत जसाच्यातसा वापरा. मजा येईल.
नाहीतरी टेबल, दवाखाना सारखे शब्द इतर भाषांतून आपण घेतलेच की.
.
जाताजाता - उंटावरचा शहाणा मोड ऑन करून सल्ला - फक्त रोमान्स, रोमँटिक, व रोमँटिसिझम हे तीन भिन्न.......
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रोमँटिकला मराठीत काय शब्द आहे

रोमांचिक.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

 1. जाहली रोमांचित ही तनु
 2. प्रीतीचं झुळझूळ पाणी .... रोमांच सर्वांगी .... गेले मी ...
 3. स्वप्नात साजणा येशील का ?.....रोमांचित गोरे अंग, विळख्यात रेशमी धरशील का ?
 4. कशी गौळण ..... रोमांचित काया......
 5. जिवलग माझे .... रोमांचित मी अवघ्या गात्री
 6. मी पतंग तू दोरा ... सर्वांगाला करी रोमांचित....

...
.
यावरून रोमांचित हा शब्द शरिरात जे काही होतं त्याबद्दलचा आहे असं वाटतं.
रोमँटिक हा शब्द मनात जे काही होतं त्याबद्दलचा असावा असा माझा कयास.
.
त्यामुळे रोमांचित हा शब्द रोमँटिक पेक्षा खालच्या दर्जाच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी असावा.
कारण शरिरापेक्षा मन हे श्रेष्ठ मानलेले आहे.
उदा. जिस्मानी रिश्ता वि. रुहावनी रिश्ता.
शारिरिक संबंध हे मानसिक संबंधांपेक्षा कनिष्ठ वगैरे.
अगदी भग्वदगीतेत सुद्धा शरीरापेक्षा मन श्रेष्ठ आहे असं लिहिलेलं आहे.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पण वरील सर्व केसेसमध्ये अंगावर आलेले हे रोमांच गार पाण्याचं टमरेल डोक्यावर उपडं झाल्याने आलेले नाहीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

अमका टमका अनुभव रोमांचक असणे. वगैरे अर्थीही तो शब्द वापरला जातो. त्यामुळे माझ्याही मते रोमँटिक ला चपलखल शब्द मराठीत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रोमांचिक वेगळं आणि रोमांचक वेगळं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

ओह्ह ओके.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो भंकस करत होतो. रोमांचिक असा कोणताही शब्द नाही. पण आपलं चुकीचं मत नेटाने रेटणे हा ऐसीचा राष्ट्रीय खेळ आहे. त्यात आपला थोडा वाटा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

ओह्ह्ह ओके Smile
पण दादानु तनु रोमांचित होणे हा वाक्प्रचार मात्र प्रचलित आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीवरील उच्चभ्रु मंडळी नेटाने चुकीचं मत रेटत असतात हे (एकदाचं) कबुल केलंत याबद्दल धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

तुम्ही या. (म्हणजे You're welcome.)

शिवाय - विनोद कळला की हात वर करा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

अरेरे ! जोरात लागलं का ? उगी उगी

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

ऐसीवर सगळे देशद्रोही लोक ठासून भरलेले असल्यामुळे ऐसीवर फारतर अराष्ट्रीय खेळ होऊ शकतात. Blum 3

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

>>रोमांचिक.

हे रापचिक सारखं वाटतंय

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

प्रणय असा एक शब्द आहे.

शृंगारिक असा पण आहे शब्द, पण तो तितकासा बरोबर नाही.

प्रेमळ शब्द कसा वाटतो Smile

हे एक गाणे छान आहे साधनाजींचं ..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

उजेडात होते पुण्य - अंधारात पाप
ज्याचे त्याचे हाती आहे - कर्तव्याचे माप
दुष्ट दुर्जनांची कैसी- घडे लोकसेवा
उघड दार देवा आता.......

प्रणय हे नाम आहे. त्यापासुन बनणारे विशेषण सुचवा.
________
प्रणयी हे एक आहे पण ते प्रणयी जोडी/जोडपे अशा अर्थी बरोबर आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रणयी गीत, प्रणयी जोडी इ. बरोबर आहे.

आणि कथांना प्रेमकथा असेच म्हणतात.

याहून वेगळा शब्द असेल तर माहिती नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

उजेडात होते पुण्य - अंधारात पाप
ज्याचे त्याचे हाती आहे - कर्तव्याचे माप
दुष्ट दुर्जनांची कैसी- घडे लोकसेवा
उघड दार देवा आता.......

हे एक गाणे छान आहे साधनाजींचं ..

.
हे गाणं म्हणे वगळलं जाणार होतं.
पण शेवटी त्याला घ्यायचं ठरलं.
आणि शेवटी हेच गाणं सगळा भाव घेऊन गेलं. लताबाईंच्या सर्वोत्कृष्ठ ३ गाण्यांपैकी एक असेल हे.
.
त्याच चित्रपटातलं हे पण ऐकून टाका. झक्कास आहे. लताबाईंनी धुमाकूळ घातलाय.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खूपच छान आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

उजेडात होते पुण्य - अंधारात पाप
ज्याचे त्याचे हाती आहे - कर्तव्याचे माप
दुष्ट दुर्जनांची कैसी- घडे लोकसेवा
उघड दार देवा आता.......

हो. फक्त साधनाकाकू बरदाश्त करावी लागते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

इतकं काही अवघड नाहीये ते ,

काकू गोड दिस्तायत या गाण्यामधे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

उजेडात होते पुण्य - अंधारात पाप
ज्याचे त्याचे हाती आहे - कर्तव्याचे माप
दुष्ट दुर्जनांची कैसी- घडे लोकसेवा
उघड दार देवा आता.......

जन्माष्टमीनिमित्त माझं आवडतं गाणं काल द्यायचं राहून गेलं -

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

जंतू सर - बाय एनी चान्स तुम्ही हे रत्न पाहिलं आहे का?

https://www.youtube.com/watch?v=8-0jHhOkk_M

अस्सल चुलीवरच्या साजुक तुपातले शुद्ध इंग्लिश उच्चार. शेक्सपिअरने ऐकले तर लग्गेच सोवळे नेसून पूजेला बसेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

फाटक इज सो स्वीट. माय हार्ट मेल्टेड. मेनी मेनी थँक्स फ्रोम द मेल्टेड हार्ट!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अहाहा, रत्न अमूल्य आहे!
एकदा हे गाणं ऐकलं ते अनऐकणं करता येत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : अभिनेता ऋषी कपूर (१९५२)

.
.

.
.

.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे - सलील चौधरी (मृत्यू : ५ सप्टेंबर १९९५)

.
सुहाना सफर मस्त गाणं आहे. निर्णयन मंडल, तुस्सी ग्रेट्ट हो.
.
या गाण्यात पडद्यावर देव साहेब आहेत. आणि माला सिन्हा.
.
या सिनेमात इतरही दोन्तिन मस्त गाणी आहेत.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : पत्रकार, लेखक आर्थर कोस्लर (१९०५)

.
.
God that Failed

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आहाहा आज मधुमतीचे 'सुहाना सफर' बोर्डावरती. छा गये तुस्सि!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : आशा भोसले (जन्म : ८ सप्टेंबर १९३३)

.
निर्णयन मंडल, "चैन से हम को कभी आपने जीने ना दिया" - हे गाणं बोर्डावर लावल्याबद्दल तुम्हाला एक फ्लाईंग किस्स.
.
.

.
.

.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

निर्णयन मंडल, "चैन से हम को कभी आपने जीने ना दिया" - हे गाणं बोर्डावर लावल्याबद्दल तुम्हाला एक फ्लाईंग किस्स.

.
निर्णयन मंडल, हे गाणं निवडण्यामागे तुम्हाला काय सूचित करायचं आहे ?
.
आशाबाईंची अक्षरश: हजारो गाणी असताना तुम्ही हे निवडलंत म्हणून विचारतो !!!!!
.
तुम्ही इतके स्ट्रेट-फॉर्वर्ड नाही आहात हे मला माहीती आहे म्हणून विचारतो !!!!!
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

निर्णयन मंडल, हे गाणं निवडण्यामागे तुम्हाला काय सूचित करायचं आहे ?

पूर्वी कोणत्याशा नियतकालिकात एक स्पर्धा असे. अमकंतमकं झालं तर तो / ती / ते कोणतं गाणं म्हणतील? तद्वत, किंवा त्याउलट, ऐसीवरचे काही प्रतिसाद वाचून काही लोकांचं असं (म्हणजे 'चैन से...' ते गातील असं) होत असेल का? उदा. यनावालांनी जर हा 'न'बावाला प्रतिसाद वाचला, तर ते कोणतं गाणं म्हणतील? अशा प्रकारच्या काही प्रश्नांचा आमच्या माथ्यात चालू असलेला गच्चागोळ या निवडीला कारणीभूत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : आचार्य विनोबा भावे (१८९५)

.
आचार्य पोफळे गुरुजी आठवले.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : संगीतकार जयकिशन (मृत्यू : १२ सप्टेंबर १९७१)

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....

सायबा, बडे दिनोंबाद पधारे आप.
गाणी मस्तच आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रोज येतो की इकडे चर्चा वाचायला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

=======================================================================
छिन्नी हातोड्याचा घाव, करी दगडाचा देव, सोशी दैवाचे तडाखे त्यास मानूस ह्ये नाव.....

पुण्यस्मरण : गायक, संगीतकार हेमंत कुमार (१९८९)

.

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

याच चालीवर एक खूप जुने गोवन लोकगीत आहे. हुनिरमामा आयलो आनि तॉ पेट्येकुशिक लिपलो, त्या माझुरीच्या पिलान ताकां ॲका गासान खाय्लो..
पण दोघांचेही मूळ परकीय आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : गीतकार हसरत जयपुरी (मृत्यू : १७ सप्टेंबर १९९९)

.
असुया ग्रस्त भावनेतून (मधुबाले सारखाच) लताबाईंचा सुद्धा दुस्वास करणाऱ्या स्त्रियांसाठी - लताबाईंचा अतिनाजुक आवाज आणि अण्णांचं संगीत.
.

.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

‘दिनविशेषा’ची व्याप्ती वाढत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

डबक्यातला दीर्घ ‘वि’चारी…

ज्यांची बायको आज चड्डी कोणत्या रंगाची घालू हे सुद्धा हिंग लावून ज्यांना विचारत नाही त्यांनी कुणी काय करावे याचे तोडलेले तारे मुळ धाग्याच्या उद्दीष्टाची आयमाय करणारे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हा कार्यक्रम नक्की कुणाच्या घरी होतो ? म्हणजे विचारून रंग वगैरे ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

...चड्डीत हिंग नक्की कोणाच्या घरी घालतात? नाही म्हणजे, ऑफ ऑल द प्लेसेस...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : अभिनेत्री शबाना आझमी (१९५०)

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आपले आदूबाळ दिसतायत यात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

इथे ते २००६ मधे असे लिहीलेले आहे. ते २००७ साली होते. तो २०-२० चा वर्ल्ड कप पहिला २००७ साली होता.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : संगीतकार, गायक पं. जितेंद्र अभिषेकी (१९३२)

.

.
.
संगीतकार अभिषेकीबुवा. गायिका - फैय्याज.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

क्रिकेटपटू मन्सूर अली खान पतौडी (२०११)

पटौदी.

(अर्थात, मराठीत बोले तो वी आर द म्हणिंग ऑफ द पतौडीच, त्यामुळे... असो चालायचेच.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : अभिनेत्री दुर्गा खोटे (१९९१)

.
निर्णयन मंडल, काय ओ हे ? मर्राठी आणि दणदणीत अभिनेत्रीवर चित्रीत एकही गाणं सापडलं नाही तुम्हास - बोर्डावर लावायला ? बोर्डावर अजूनही नूरजहां चं च गाणं आहे.
.
खऱ्याची दुनिया राहिलेली नाही हेच खरे.
.
गैरोंपे करम अपनोंपे सितम.....ए जान-ए-वफा ये जुल्म न कर !!!
.
.
पडद्यावर दुर्गा खोटे आणि मधुबाला. (आणि इतर).
आवाज : लताबाई. दुसरं कोण !
.
.

.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मर्राठी आणि दणदणीत अभिनेत्रीवर चित्रीत एकही गाणं सापडलं नाही तुम्हास - बोर्डावर लावायला ?

आता एक मराठी अभिनेत्री दिसेल बोर्डावर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

बड्डे : तनुजा (जन्म : २३ सप्टेंबर १९४३)

.
व्वा !! न्याय दिलात मराठी ला. आणि तनुजाला सुद्धा. .....गोड चेहऱ्याची तनुजा.
.
ही दोनचार गाणी पण ऐकुन टाका.
.

.
.
यात ती विशेष गोड दिसते.
.

.
.

.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यस्मरण : अभिनेत्री पद्मिनी (२००६)

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : अभिनेता, निर्माता देव आनंद (१९२३)

.
ये रात ये चांदनी - हे गाणं बोर्डावर लावल्याबद्दल निर्णयन मंडलास झप्पी मारून पप्पी घ्यावीशी वाटते.
.
.

.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : गायिका, संगीतकार लता मंगेशकर (१९२९)

.
पल्कों के ठंडी सेज पर सपनोंकी कलिया सोती है - निर्णयन मंडल, झक्कास गाणं निवडलंत.
.
.
मीराबाईंचं हे झकास भजन. लताबाईंच्या स्वर्गीय आवाजात. सर्वोच्च न्यायालयाला कडक सॅल्युट ठोकून.
.

.
.
गोस्वामी तुलसीदास यांनी रचलेलं हे भजन. लताबाईंच्या शांत, शीतल, मिठासभऱ्या आवाजात. सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा एकदा कडक सॅल्युट ठोकून.
.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जागतिक हृदय दिन

.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

वाह ... क्या ब्बात है !
.
निपोंचं आवडतं गाणं आहे हे. माझं पण.
.
लताबाईंच्या अत्यंत दुर्लक्षित गाण्यांपैकी एक.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : अभिनेता, दिग्दर्शक महमूद (१९३२)

.
रफी सायबांच्या आवाजातली मिठ्ठास.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : हृषिकेश मुखर्जी (जन्म : ३० सप्टेंबर १९२२)

.
त्यांच्या चुपके चुपके मधलं हे गाणं.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : मजरूह सुलतानपुरी

.
लताबाईंच्या गाण्यांचं अजीर्ण झालेलं असल्यास हे गीता दत्त यांचं गाणं ऐका.
.
पडद्यावर (मधुबालेच्या पासंगाला ही न पुरणारी) वहिदा रेहमान. आणि गुरु भाय.
.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बड्डे : सचिन देव बर्मन आणि मजरूह सुलतानपुरी (जन्म : १ ऑक्टोबर १९०६, १९१९)

.
बोर्डावर "जलते है जिसके लिये" हे गाणं लावल्याबद्दल - निर्णयन मंडल, हम आपका एहतिराम करते है.
.
मजरूह आणि सचिनदा यांचं एक कॉमन गाणं इथे. लताबाईंची कम्माल.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मजरूह यांचं आणखी एक मस्त गाणं. मदनमोहन चं संगीत.
.

.
.
.
लताद्वेष्ट्यांसाठी हे - मुबारक बेगम च्या आवाजातलं गाणं. फक्त राजेंद्रकुमार बरदाश्त करावा लागेल. आणि जमुना का कोण ती.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>लताद्वेष्ट्यांसाठी हे - मुबारक बेगम च्या आवाजातलं गाणं

लताद्वेष्ट्यांना भुसनळे/नळ्या म्हणायला पायजेलाय !!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

बड्डे : स्वातंत्र्यचळवळीतील नेत्या व विचारवंत अॅनी बेझंट(१८४७)

.
यांनी १८८६ मधे "Why I Am a Socialist" या मथळ्याचा एक लेख लिहिला होता.
.
ज्या वर्षी त्यांचा जन्म झाला होता त्या वर्षीच एन्गल्स चं "प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्युनिझम" प्रकाशित झालं होतं.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0