गद्य

दुपारच्या हळव्या आठवणी ....

दुपारच्या हळव्या आठवणी ....

ललित लेखनाचा प्रकार: 

क्षणकथा: 1

Removed

ललित लेखनाचा प्रकार: 

पुलंचं गर्वहरण करणारा बाबा

Jeeves & Wooster


मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या आणि मराठी वस्तीत रहाणाऱ्या मुलांच्या आयुष्यात इंग्रजी पुस्तकं जशी उशीरा येतात तसंच माझंही झालं. अगदी कॉलेजात गेलो तरी माझा पिंड मराठी लेखकांच्या लेखनावर आणि इंग्रजी लेखकांच्या मराठीतल्या अनुवादांवर पोसला जात होता. त्यामुळे हा बाबा माझ्या आयुष्यात येण्याची शक्यता अजिबात नव्हती.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

मी फेसबुकवर फ्लर्ट का करतो?

Miklós Barabás - Flirting

ललित लेखनाचा प्रकार: 

गलीबॉय - रॉबिनहूड विथ नवीन बूड

Gully Boy Still

ललित लेखनाचा प्रकार: 

या अली, ओ पालनहारे, वगैरेंची रोलरकोस्टर राईड

Gandhiji

परवा सकाळी डोक्याने एक मोठी रोलरकोस्टर राईड पूर्ण केली. पण तिची गंमत तुम्हाला सांगण्यासाठी थोडं मागे जावं लागेल.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

मेकप मेकप मेकप!

एकेकाळी - म्हणजे इसपू वगैरे काळातच साधारण - लोकांचे मेकअप करायचे मी. ब्रायडल, नाचाचे, शाळेच्या गॅदरींग्जचे वगैरे.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

मी, उडू , पक्षी आणि परब्रह्म

मी, उडू , पक्षी आणि परब्रह्म

मी पक्षी कसा झालो याची गंमत किंवा गोष्ट किंवा गंमतगोष्ट सांगावी म्हणतो. आता पक्षी झालो म्हणजे कोणाच्या शापाने वगैरे नाही हां, पुराणकथा नाही ही, म्हणजे मी पुराणांपेक्षाही पुराणा असलो तरीही या गोष्टीचा आणि पुराणाचा काहीही संबंध नाही. अगदी आपखुशीनं पक्षी झालो मी , थोडा माझ्याही नकळत; आणि यात शापापेक्षाही वरदानाचाच काही संबंध असावा.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

चिमण्यांचा बहिष्कार

Ghatashraddha

ललित लेखनाचा प्रकार: 

चक्का उलटा फिरते!

"ए बेबी, तुझा चक्का उलटा फिरते नं व्ह!" मागून जोरात आवाज आला.
एक सेकंद दचकून मी खाली वाकून चाकाकडे पाहिलंच, पण तेवढ्यात गंगारामच्या रिक्षाच्या टपावर बसलेल्या पोरांनी खाली उतरून त्याला जोरात धक्का मारला, आणि मला मागे टाकून हुल्लड करत रिक्षा पुढे निघून गेला! मी पण जोरजोरात सायकल हाणत ओरडले, "ए गंगाराम, काहीSSS काय सांगतो? मी आता पडले असते म्हणजे!" पण गंगाराम हसत हसत "कशी घाबरली!" करत पुढे निघून गेला.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - गद्य