मनातले छोटेमोठे प्रश्न आणि विचार - १०१

ही धागामालिका आपल्या मनात येणारे, नेहमी नेहमी डोकावणारे विचार मांडण्यासाठी आहे. कधी कधी आशय फार मोठा नसतो. फार खोल विचार केलेला नसतो. तो विचार / कल्पना / प्रश्न / गंमत डोक्यात येते, जाते. कधी कधी आपण विसरतो, कधी कधी ती ती पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आपण विसरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या धाग्यावरचे प्रतिसाद १००+ झाले आहेत म्हणून हा पुढचा धागा.

field_vote: 
0
No votes yet

हे आमचं लाडकं अनियन.

रस्ता चुकवणाऱ्या फ्रेंडबद्दल लिहिलं आहे ते ठीक; तिथे फोटो, नाव वगैरे बरोब्बर पुरुषाचे आहेत. मोगँबो खुश हुआ.
Friend Dishonorably Discharged From Navigation Duties After Missing Exit

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

(चुकून 'लाडकं बनियन' वाचले. असो चालायचेच.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी3
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रश्न असा काही नाही पण एक विचार आला. मजजवळ "साष्टीची बखर ऊर्फ वसईचा दुर्धर धर्मसंग्राम" या नावाच्या १९३५ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका पुस्तकाची मूळ छापील प्रतीवरून मीच काढलेली झेरॉक्स नक्कल आहे. ह्या नकलेवरून आणखी काही नकला काढता येतील. येथे कोणास रस असल्यास मी नक्कल करून भारतामध्ये कुठेही पोस्टाने पाठवण्यास तयार आहे. किंबहुना मला हे करण्यात आनंदच होईल. अनेक वाचनालये धुंडाळण्याच्या सवयीतून एका छोट्याश्या वाचनालयात हे पुस्तक जीर्णावस्थेत सापडले. याच पुस्तकाची एक थोडीशी वेगळी वर्शन काव्येतिहाससंग्रह मालेत १८८२ साली प्रसिद्ध झाली होती. त्यात काही कमतरता आढळल्याने या नवीन आवृत्तीच्या लेखकाने सुमारे पन्नास वर्षे परिश्रम करून काही अधिक माहिती मिळवून ही आवृत्ती छापली. साष्टी बेट, तत्कालीन ठाणे व कल्याण प्रांत, सध्याची नवी मुंबई, दमण, तारापूर, अशेरी, या संबंधातल्या पोर्ट्युगीज अंमल, पेशवे, मराठे यांच्या कारकीर्दीतल्या काही काळाचे सनावळ्या आणि कालनिश्चिती करून लिहिलेले हे लिखाण अत्यंत रोचक आहे. कोणास नक्कल हवी असल्यास पोहोचविण्याचा पत्ता व्य.नि.त कळवावा. नक्कल रेजिस्टर्ड पोस्टाने पाठविली जाईल. एकापेक्षा अधिक प्रती जवळपासच्या आपसांत माहितीच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास एकाच सोयीच्या ठिकाणी पाठवता येण्यासारखे असेल तर बरे.
'ऐसी'ची जागा वैयक्तिक बाबीसाठी वापरण्यास मिळण्याबद्दल 'ऐसी'चे आभार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुस्तक प्रताधिकारमुक्त असेल तर स्कॅन करून ऐसीच्या सर्व्हरवरही ठेवता येईल. पैसे घेऊन स्कॅन करून देतात का कोणी?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

स्कॅन व्यावसायिक रीत्या सहजी करता येईल. प्रताधिकार प्रकाशकांकडे आहेत. पुस्तक प्रकाशित होऊन ८४ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे प्रताधिकाराची मुदत बहुतेक संपली असणार. पण एकवार खात्री केलेली बरी. प्रकाशनसंस्थेचा ८५ वर्षांपूर्वीचा पत्ता आज तोच असेल असे नाही. आजमितीला ही संस्था पुस्तकप्रकाशनाच्या व्यवसायामध्ये नाही. किंबहुना अशी संस्था अस्तित्वात आहे की नाही ह्याचीच शंका आहे. तेव्हा थोडे इकडेतिकडे विचारून चौकशी करून प्रत्यक्ष तिथे जाऊन संस्था अस्तित्वात असेल तर तिच्या विद्यमान मुख्याधिकाऱ्याला भेटून पाहीन. तोवर स्कॅन करून ठेवीन.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लेखकांच्या मृत्युनंतर ६० (का ८०?) वर्षांनी प्रताधिकार संपतो.

अशी पुस्तकं फक्त स्कॅन करून न थांबता, पुढे त्याचं युनिकोडीकरणही करता येईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

फिजिसीस्ट रोहिणी गोडबोले,यांची मुलाखत एफेम 107.1 वर. कार्यक्रम पुन्हा ऐकता येतात का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0