मनातले छोटेमोठे प्रश्न किंवा विचार - भाग ८१

ही धागामालिका आपल्या मनात येणारे, नेहमी नेहमी डोकावणारे विचार मांडण्यासाठी आहे. कधी कधी आशय फार मोठा नसतो. फार खोल विचार केलेला नसतो. तो विचार/ कल्पना/ प्रश्न/ गंमत डोक्यात येते, जाते. कधी कधी आपण विसरतो, कधी कधी ती ती पुन्हा पुन्हा येत असल्याने आपण विसरू शकत नाही.
यापूर्वीच्या धाग्यावरचे प्रतिसाद १००पेक्षा अधिक झाले आहेत म्हणून हा पुढचा धागा.
----

कालच ऐकलेल्या जबरदस्त गोष्टी .
माझा एक मित्र आहे . अत्यंत सत्प्रवृत्त . आदरणीय श्री सर्वोच्च नेते व त्यांची मातृसंस्था यांचा प्रामाणिक भक्त.
तो भेटला आणि राजकीय विषय निघाला कि भरपूर तलवारबाजी होते आमच्या दोघात . काल ठरवलं कि आज मध्ये न बोलता याला फुल्ल बोलू द्यायचा . ऐकायचं . या ऐकण्यातून दोन भारी त्याच्या मते सत्य आणि माझ्या मते भयानक अफवा ऐकल्या , त्या अशा ;
१. एका पक्षाच्या पक्षाध्यक्षा या पूर्वायुष्यात "बार डान्सर "होत्या . ( अर्थातच , या व्यवसायाशी असोशिएटेड हींन चारित्र्य वगैरे हे तो ज्या टोन मधे बोलला त्यामध्ये गृहीत असावे ) मी एकदा बार टेंडर, वेटर आणि बार डान्सर यात गल्लत होत नाहीये ना ते विचारले . गल्लत नव्हती . मग पुन्हा खात्री करण्यासाठी बार डान्सर म्हणजे छम छम करता ... वगैरे गाण्यात सोनाली बेंद्रे जे नृत्य करताना दाखवल्या आहेत तोच व्यवसाय का असे स्पष्ट विचारल्यावर होकारार्थी उत्तर आले . ( माझ्या मनात त्यांचे कै . पती , भरत जाधव , संजय नार्वेकर यांच्या पध्धतीने नोटा उडवतानाचे रोचक दृश्य आले . वाईट वाटले . त्यात ते परकीय चलन असणार हे उमजून अजून वाईट वाटले )
हि अफवा अजून कोणी कोणी ऐकली आहे ? ( किंवा हे अतिशय खऱे आहे असेही किती लोकांना वाटत आहे ?)
२. त्या सध्या भारत बाहेर आहेत . त्या उपचार वगैरे हे यावेळी कारण नसून , सध्या भारताचे खूप चांगले चालले आहे ,ते डिस्टरब करण्याची सुपारी कोणा मोठ्या डॉन ला द्यायला गेल्या आहेत ( हि डॉन मंडळी फोन वरून पण पण सुपारी घेतात असे ऐकले होते . हि सुपारी नसून या बडी बेगम साहिब कुठल्यातरी अफजलखान डॉन ला सुपारी नव्हे तर विडा द्यायला गेल्या असाव्यात . शिवाय एवढे मोठे काम , फोन वरून होणार नसेल म्हणूनही गेल्या असतील , कुणास ठाऊक )
चेष्टा जाऊ द्या , पण या अफवा ( किंवा सत्य गोष्टी , आपापल्या चवी/ निष्ठेनुसार ) अजून कोणी ऐकल्या आहेत ?

field_vote: 
0
No votes yet

#१ ऐकली आहे. यावर एक वत्स मेसेजही फिरत होता.

#२ लोलपूर्ण आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

बार‌ डान्स‌र‌ त‌र‌ असूद्या, प‌ंप्र‌च्या मुलाला जाळ्यात‌ अड‌क‌व‌ण्यासाठी त्यांना मोठ‌मोठ्या श‌क्तींक‌डून‌ खास‌ नियुक्त‌ क‌र‌ण्यात‌ आले होते असेही ऐक‌ले आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

सोनियांच्या कार‌नाम्याब‌द्द्ल‌चा माझा एक‌ प्र‌तिसाद‌ गाय‌ब‌! सोनियांच्या द‌बावाखाली ऐसी व्य‌व‌स्थाप‌क‌ आले काय‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

प्र‌तिसाद‌ ह‌ल‌व‌ण्याचं मॉड्यूल‌ अप‌ग्रेड‌नंत‌र नीट चाल‌त न‌सावं ब‌हुधा. आधीच्या धाग्यात 'हा प्र‌तिसाद इथे ह‌ल‌व‌ला आहे' असा संदेश‌ही येत नाही आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नवीन धागा ? ढेरेशास्त्री उडालेला प्रतिसाद लिहा हो परत !!! ( उगा नाहीतर हक्कभंग आणि सेडिशन का काय ते लावायचा तो कुठलासा एक झ चॅनेल )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प‌हिली अफ‌वा ऐक‌ली आहे.
आता विमान कंप‌न्यांनी विमानात‌ एक हिप्नॉटिस्ट‌ ठेवावा. म्ह‌ण‌जे, साधी सीट‌ही बिजिनेस क्लास वाटाय‌ला लागेल‌. आणि कोणाचाही 'ह‌क्क‌भंग‌' होणार‌ नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

फॅनफिक्शनकर्ते घटनेला कथानकात घेतील बहुतेक.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पॉल‌ एर्डोस‌ नावाच्या एका ह‌ंगेरिय‌न‌ ग‌णित‌ज्ञाब‌द्द‌ल‌ वाच‌त होतो. विक्षिप्त‌शिरोम‌णी माणूस‌ होता. त्याच्या विकीपानाव‌रून:

Erdős signed his name "Paul Erdos P.G.O.M." When he became 60, he added "L.D.", at 65 "A.D.", at 70 "L.D." and at 75 "C.D."

P.G.O.M. represented "Poor Great Old Man"
The first L.D. represented "Living Dead"
A.D. represented "Archaeological Discovery"
The second L.D. represented "Legally Dead"
C.D. represented "Counts Dead"

लोल‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

ते 'प्र‌योग‌शाळा खिशात अस‌ते' वालं वाक्य ह्याच्या बाय‌कोने म्ह‌ट‌लंय की आईन‌स्टाईन‌च्या की टोट‌ल दंत‌क‌था, ह्याबाब‌त शंका आहे.
स‌ह‌ज अवांत‌र: (ब‌रेच स‌द‌स्य ग‌णिती दिस‌तात म्ह‌णून:) मी क‌धी प्र‌ब‌ंध लिहीला त‌र माझा एर्डोश क्र‌मांक दोन असेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

>> मी क‌धी प्र‌ब‌ंध लिहीला त‌र माझा एर्डोश क्र‌मांक दोन असेल. ..................घ्या की म‌नाव‌र लिहाय‌च‌ं. म‌ग‌ आम्हांलाही म्ह‌ण‌ता येईल, की आम्ही 'एर्द‌श क्र‌. २'शी स‌ंवाद साध‌ला होता. Smile
बाकी तुम‌च‌ं ग‌णिती काम जाणून घ्याय‌ला उत्सुक‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

असेच‌ म्ह‌ण‌तो.

(ग‌णित‌प्रेमी) बॅट‌मॅन‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

एर्दोश नंबर दोन!!! तुम्ही फारच थोर आहात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मी त्या हिशोबाने अजून त‌री काय थोरगिर नाही. Blum 3
प‌ण, मी मूळ मुद्दा काय लिहीलाय त्याब‌द्द‌ल माहिती मिळाल्यास आभार. तो डाय‌लॉग कोणाचाय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

ऐसीवर सध्या फार शांतता आहे असे वाटते . प्रतिभावंत , विचारवंत ,अभ्यासू , मनस्वी , विविध विषयांचे माहितगार असे अनेक ऐसीकर गप्प आहेत . काहीजण आंतरजालावर इतर ठिकाणी उत्तम पोस्ट टाकत आहेत पण इकडे मात्र फक्त खरडफळ्यावर आहेत . या उदासीनतेचे कारण काय आहे या बद्दल कुतुहूल आहे . बऱ्याच मंडळींचा कार्यमग्न/ग्रस्त आहे असे म्हणणे आहे . पण सर्वच मंडळी एकदम कार्यग्रस्त होण्याचे कारण काय हेही काळात नाही .
काही उदाहरणे :
आदूबाळासारखे उत्तम ललित लिहिणारे आणि काही विशिष्ट विषयात उत्तम माहिती मांडणारे गप्प आहेत . ( मान्य आहे जलपर्णी डेली कॉलम सारखी लिहिता येत नाही , तरीपण ...)
ऋषिकेश फेसबुकवर उत्तम माहितीपूर्ण आणि विचारप्रवर्तक लिखाण करत आहे . पण त्यांचे असे म्हणणे आहे कि के परत इथे टाईप करणे त्रासदायक आहे ( कॉपी , पेस्ट होऊ शकत नाही का ?)
मनस्वी लिहिणारा मनोबा गप्प आहे . तो म्हणेल कि लै काम आहे हो ... पण अधून मधून सुद्धा वेळ नाही ?
अत्यंत वाचकप्रिय ललित लिखाण करणारे ( आणि का माहित नाही पण इतर काही लिहिले कि भरपूर विरोध झेलणारे ) अरुण जोशी मधूनच उगवतात .. पण सामान्यतः अनुपस्थित आहेत .
कोल्हटकर आजोबांचे लिखाण सर्वाना आवडत असावे पण तेही सध्या शांत आहेत .
अनुप ढेरे आणि अभ्या गायकवाडांबाबतीत मिपा वर छान रंग भरताहेत , पण इथे मात्र मौनात आहेत .
जंतू सध्या फार बिझी आहेत म्हणतात , पण बऱ्याच महिन्यात काही लिहिलेले नाही त्यांनी .
बॅटमॅन ला लिहायला लोकसत्ताचे मोठे आभाळ मिळाले आहे . अतिशय छान .... पण इथे पण लिहा कि राव .
घासकडवी आणि मुक्तसुनीत हे तर हल्ली अनुपस्थितीकरिताच प्रसिद्ध असावेत .
बरेच विरोधी प्रतिसाद कमावणाऱ्या अनुताई हि गप्प ??? ये क्या हो रहा है
अजून किती किती जणांची नावे लिहू ? ...

एक लक्षात ठेवा फक्त खरडफळ्यावर शुचि मामी , अच्चू काका आणि अदिती किती लढवणार किल्ला ?

ऐसीवर कसदार, नवीन , विविध विषयांवर वाचण्या करीत उत्सुक A .N . Bapat

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीची तांत्रिक‌ अड‌च‌ण‌ हे कार‌ण‌ असावे. यात‌ ऐसी व्य‌व‌स्थाप‌नाला दोष द्याय‌चा हेतू नाही. छ, ष्ह, दीर्घ‌ उकार‌ ईकार‌, क्ष हे लोकांना फार‌च‌ त्रासाचे वाट‌त असावेत‌. म‌ला दीर्घ‌ उकार‌ इकारासाठी क्यापिट‌ल‌ यू आणि आय‌ ची स‌व‌य‌ होती म्ह‌णून‌ वाच‌लो. ज्यांना ड‌ब‌ल‌ इ आणि ड‌ब‌ल‌ यू ची स‌व‌य‌ (झाली) होती ते मेले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मिपाच‌ ग‌म‌भ‌न‌ घेता येऊ श‌केल‌ काय‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

शक्य आहे .
मी पहिल्यापासून गुगल ट्रान्सलिटरेशन मध्ये लिहून कॉपी पेस्ट करत असल्याने मला हि अडचण जाणवली नाहीये . हे फार अवघड वाटत नाही .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज्यांना ड‌ब‌ल‌ ई ची स‌व‌य‌ आहे त्यांच‌ं हेच‌ वाक्य‌.....
ज्यांना ड‌ब‌ल‌ एए छेए स‌व‌य‌ आहे....... अस‌ं उम‌ट‌त‌ं आणि म‌ग‌ त्यांना ते क‌रेक्ट‌ क‌र‌त‌ ब‌साव‌ं लाग‌त‌ं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

माझ्या तीनचार क‌विता टाकाय‌च्या होत्या केव्हापासून. हे च, छ, ई, ऊ आदी अक्षरांचे झोल आहेत म्हणून स‌ध्या विश्रांती. मोबाईल‌व‌र ऐसी क्रोम म‌ध्ये फार दिव्य दिस‌तंय. डेस्क‌टॉपव‌र असतो तेव्हा भांडाय‌चं न‌सेल त‌र टंकाय‌ला फार कंटाळा येतो. बाकी स्वाक्ष‌री आहेच ब‌द‌ल‌लेली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

अहो टाका ना. म‌राठी च‌ंघाटी व‌र टाय‌पून म‌ग टाका इथे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

तांत्रिक अडचण हे न लिहिण्याचं कारण असेल तर त्यावर अनेक उपाय आहेत असं मला वाटतं. तुमच्या सोयीचा उपाय निवडू शकता.

 • संगणकावरून टंकताना बहुतांश लोक विंडोज वापरतात असं मी गृहित धरतो. गूगल इनपुट मेथड तुम्ही विंडोजवर डाउनलोड करून वापरू शकता (download link). किंबहुना आजकाल फेसबुकवर देवनागरीतून लिहिणारे बहुतांश लोक गूगल इनपुट मेथड वापरतात असं मला सांगण्यात आलं आहे. (ही सांगोवांगी आहे कारण मी विंडोज वापरत नाही.)
 • मोबाईलवरून किंवा टॅबलेटवरून टंकण्यासाठीही आता अॅपल आणि अॅन्ड्रॉइड दोन्हींवरून देवनागरी टंकनाच्या विविध पद्धती उपलब्ध आहेत. मी स्वत: अॅपलचा मराठी कीबोर्ड अनेक वर्षांपासून वापरतो. अॅन्ड्रॉइडवर तर मराठी हस्ताक्षर ओळखणारा कळफलकही मिळतो. तिथे उपलब्ध असणारे पर्याय -
  1. मराठी जीबोर्ड - ह्यात वर्णमालेतले स्वर आणि व्यंजनं देवनागरीत दिसतात.
  2. गूगल इंडिक कीबोर्ड (मराठी आणि इंग्रजी) - ह्यातला एक पर्याय मराठी जीबोर्डसारखा आहे आणि दुसरा ट्रान्सलिटरेशनसारखा चालतो. म्हणजे कळफलकावर रोमन अक्षरं दिसतात. तुम्ही मराठी शब्दांचं तुमच्या मते इंग्रजीत जे स्पेलिंग होईल ते टंकता. गूगल तुम्हाला (बहुतांश वेळा) योग्य मराठी पर्याय देतो. शिवाय, मराठी/इंग्रजी टंकणं खूप सोपं होतं. हा सध्या सर्वात लोकप्रिय पर्याय आहे असं मला सांगण्यात आलेलं आहे.
  3. Google Handwriting Input (Marathi) - हा चक्क तुमचं हस्ताक्षर ओळखून तुम्हाला मराठी टंकू देतो!
 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

म‌ंड‌ळ‌ दिल‌गीर‌ आहे. "ल‌य‌ बिज्जी आहे" किंवा "xx खाज‌वाय‌ला वेळ नाही" असं स‌ह‌सा होत नाही, प‌ण हा मार्च‍-एप्रिल‌ म‌हिना त्याला अप‌वाद‌ ठ‌र‌ला/तो आहे.

ऐसीव‌र‌च्याच‌ एका स‌द‌स्येच्या विन‌ंतीव‌रून‌ एक‌ दीर्घ‌ लेख‌ लिहाय‌चा आहे, त्याच‌ ख‌ट‌प‌टीत‌ स‌ध्या आहे. त्यान‌ंत‌र‌ दोन‌ क‌था डोक्यात‌ पिकून‌ त‌य्यार‌ आहेत‌. एक‌दोन‌ ल‌लितेत‌र‌ पाल‌थे ध‌ंदेही क‌राय‌चे आहेत‌.

वुड‌हाऊस‌ गोल्फ‌क‌थांत‌ म्ह‌ण‌तो त‌स‌ं "a youth misspent in the pursuit of commerce" ही स्थिती स‌र‌ली की प‌र‌त‌ लिहिता होईन‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

बॅटमॅन ला लिहायला लोकसत्ताचे मोठे आभाळ मिळाले आहे ?
ही बात‌मी माझ्यासाठी न‌वीन‌च आहे. काय‌ नावाने लिहितात ते तिथे ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

च्यायला , अवघड आहे . कारण हे दिवसा ऐसी वर बॅटमॅन असतात . रात्री , घरी , आणि लोकसत्तात काय नाव घेतात हे शोधायला पाहिजे...
असं करा , कुठली तरी एक बंगाली पहिलं नाव घ्या . सतार bitaar वाजवणाऱ्याचा असलं तर बरं . त्याच्या पुढे कर्नाटकातलं प्रत्येक गाव घेऊन त्यापुढे "कर " लावून आडनावे तयार करा उदा : बेळगावकर , हुबळीकर , देवेनहळ्ळीकर , इंगळहळ्ळीकर आणि या विविध परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स मध्ये पूर्ण नाव सापडेल . ( टीप : आडनावाकरिता जनार्धन रेड्डी के हसीन कारनामे नावाचा विडिओ मिळतो का बघा )
मुटके साहेब , हा तुमच्यावर सूड नसून , खोटी नावे घेऊन ऐसीवर आणि खरी नावे घेऊन उर्वरित जगात वावरणाऱ्यांच्या वरचा सूड आहे . ( तुम्हाला खऱ्या नावाचा व्यनी करतो )
पुढचा गृहपाठ : चिंतातुर जंतू चे खरे नाव शोधणे .
बॅटमॅन : हळू घ्या ...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बॉण्ड‌, ए एन बॉण्ड‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

स‌र‌जी, माफी असावी. अनेक‌ ठिकाणी हात मार‌त अस‌ल्याने इक‌डे लिहाय‌ला वेळ नाही मिळ‌त‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ईथे टंक‌ता येत नाहीय .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बाब‌री प्र‌क‌र‌णाव‌र‌ एखादी काद‌ंब‌री आहे का?

(त‌स्लिमा न‌स‌रीन‌ यांची 'ल‌ज्जा' सांगू न‌ये. ती न‌ंत‌र‌च्या घ‌ट‌नांव‌र‌ आधारित‌ आहे.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

>>बाब‌री प्र‌क‌र‌णाव‌र‌ एखादी काद‌ंब‌री आहे का?<<

 1. कितने पाकिस्तान - कमलेश्वर (अधिक माहिती)
 2. आखरी कलाम - दूधनाथ सिंह (अधिक माहिती)
 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ध‌न्य‌वाद‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

ऐसीकरांमधून बी.एम.एम कुणी अटेंड करतं का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

RDBMS theory बद्धल मदत हवी आहे. विशेषतः नॉर्मलायझेशन फॉर्म्स आणि डेटा डिपेंडंसीज समजून घ्यायचे आहेत. विकी, StackOverFlow आणि इतर साइटींवर वाचून झालेय पण पुरते समजले नाही. विशेषतः 3NF, BCNF फारसे काही कळले नाही.
कुणी इथे लेख लिहिला तर बरे होईल. मला फोनवर समजावून सांगितले तर फारच उपकार होतील. तज्ज्ञ मिपा करांनी मला व्यनी करावा ही विनंती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

-वाम‌न‌ देश‌मुख‌, हैद‌राबाद

पाणी फाउंडेशन नावाची संस्था पाणलोट विकासाविषयीची माहिती देणाऱ्या विविध फिल्म्स तयार करते. त्यांचे दुवे खाली दिले आहेत. ह्या फिल्म्स बघून तुमच्या प्रतिक्रिया इथे कळवू शकता.

आपले पाणलोट मित्र – चतुरराव आणि चतुराताई
https://youtu.be/bjp-8fQ7wF0

घरच्या घरी हायड्रोमार्कर कसा बनवतात
https://youtu.be/CwIBmXXDGSo

हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार मोजणे
https://youtu.be/KG-OKLTrYUQ

हायड्रोमार्करच्या सहाय्याने कंटूर रेषा आखणे
https://youtu.be/-f06540jllE

सी.सी.टी. कसे बनवतात
https://youtu.be/ir7HwZK_7Qg

डीप सी.सी.टी. कसे बनवतात
https://youtu.be/3u3iuxbNpCI

एल. बी. एस. कसा बनवतात
https://youtu.be/IEyAzDFO_5g

शोष खड्डा कसा बनवतात
https://youtu.be/bz53sZ810kA

माती परीक्षण
https://youtu.be/eNkXwUIdbzA

आगपेटीमुक्त शिवार
https://youtu.be/DhI9xTN6jk4

पाणलोट रचनांच्या पुनरुज्जीवनाने होणारे चमत्कार
https://youtu.be/0Ujdw-EJ8b4

जागरूक गावकरी, बंधाऱ्याचं काम झालं, ‘लय भारी’
https://youtu.be/wq2N0o9YlQw

वॉटर बजेट
https://youtu.be/-VqNI1TV6n8

अजिंक्यतारा
https://youtu.be/SSwzbjedino

दुष्काळाशी दोन हात
https://youtu.be/GIQsqqbeaVE

वेळू – मारली बाजी
https://youtu.be/kg9E0JiabZM

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

प्रतिसादात मुद्दा पटवून देण्यासाठी दील्याने
कुठलीही सूचना कल्पना न देतां बाजु न मांडु देतां माझ्या आय डी ला डायरेक्ट बॅन करण्यात आलेले आहे.
याची अर्थातच कुठलीही खंत नाही
पण जनतेला माहिती हवी म्हणून रेकाॅ्र्ड वर नोंद करुन ठेवतोय
आय डी सांभाळ हे जीवनाचे ध्येय असल्यास मालकांच्या नादी लागू नवे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पाव रोटी खायेंगे चायवालेको को....

फोकलिच्यांनो, जरा जागा करा रे! बसा!

-आद्य संस्थापक

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

श्रीकृष्ण आयोगाचा मुंब‌ई द‌ंग‌लींव‌र‌चा ऑफिशिय‌ल‌ अह‌वाल‌ जालाव‌र‌ कुठे उप‌ल‌ब्ध आहे का? स‌ब‌र‌ंग‌ डॉट कॉम‌ने आप‌ल्या साय‌टीव‌र‌ टाक‌लेला हा मिळाला, प‌ण ऑफिशिय‌ल‌ तीन‌ सिंह‌वाला कुठे मिळेल‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

>>प‌ण ऑफिशिय‌ल‌ तीन‌ सिंह‌वाला कुठे मिळेल‌?<<

अह‌वाल पूर्ण झाला तेव्हाच्या स‌र‌कारनं अह‌वाल नाकार‌ला होता. त्यामुळे ब‌हुधा त्याला अधिकृत‌ स‌र‌कारी प्र‌सिद्धी मिळाली नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

आली आली गं भागाबाई, नवरा नको गं बाई, विंचू चावला

ह्या गाण्यांना "भारुड" म्हणतात का "शाहिरी"? का अजून काही?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

_/\_

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

टीम बर्नर्स ली ला आज ट्युरिंग पुरस्कार मिळाला . या www डेव्हलप करून पेटंट न करणाऱ्या थोर माणसाचे आभार .
समजा त्याने हे पेटंट केले असते तर ....
इथे टीम बर्नर्स ली चे ऋणी कोणी आहेत का ?
( माझ्या व्यावसायिक क्षेत्रात हि असे एक थोर शास्त्रज्ञ आहेत ज्यांनी एक तंत्रज्ञान विकसित करून "ज्याला हवे त्याने फुकट वापरावे , व जगातील प्रदूषण दूर करावे " अशी घोषणा केली . मी त्यांचा ऋणी आहे , जागतिक पातळीवर आणि वैयक्तिक पातळीवर ... कारण हेच तंत्रज्ञान वापरून मी माझे पोट भरतो . )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Wiredमधून

Berners-Lee is working to make this a reality through an open source project called Solid. He hopes to create an open technology standard that different applications can use to share data, regardless of what that data is or what type of application needs to read it. Such a standard would enable applications—your hospital’s record-keeping software or a social network—to read and write data from the servers you choose and control, rather than the servers that belong to an individual company.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

धन्यवाद जंतू . हे जे तुम्ही काही लिहिले आहे त्या लिंकेत.. ते जर होऊ शकले तर त्याचा ( दूरगामी ? ) परिणाम काय होऊ शकेल यावर काही लिहाल का ? ( आमच्या सारख्या टेक्नो मंद सर्व सामान्य फडतूस लोकांना काही कळत नाही यातील म्हणून हि विनंती )
आणि "इथे टीम बर्नर्स ली चे ऋणी कोणी आहेत का ?"या प्रश्नाचे वैयक्तिक उत्तर देऊ इच्छिता का ?
इथे नाही ... पण ओव्हर ऑल मंडळी गेटाचे ( कधी कधी ) आणि जॉबाचे ( भरपूर वेळा ) आणि झुकेरबर्गाचे जय जय कार करताना दिसतात . नक्की कळत नाही कि समजा www सध्याच्या फॉर्म मध्ये नसतंच किंवा ... ?? तर पुढच्या या .. लोकांना त्यांनी जे काही केलं ते करता आलं ते एवढ्या सहजतेने करता आलं असतं का ? त्या मानाने सर ली फार दुर्लक्षित राहिले आहेत का ? आपण वैचारिक आणि तांत्रिक प्रकाश टाकू शकाल या वर ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>ते जर होऊ शकले तर त्याचा ( दूरगामी ? ) परिणाम काय होऊ शकेल यावर काही लिहाल का ?<<

स‌ध्याच्या प‌रिस्थितीत‌ हे होऊ श‌केल असं दूरान्व‌यानंदेखील वाट‌त‌ नाही. कार‌ण लोक वॉल्ड गार्ड‌न्स प‌संत क‌र‌ताहेत आणि आप‌ला डेटा कोण वाप‌र‌तंय ह्याची त्यांना विशेष प‌र्वा दिस‌त‌ नाही.

>>"इथे टीम बर्नर्स ली चे ऋणी कोणी आहेत का ?"या प्रश्नाचे वैयक्तिक उत्तर देऊ इच्छिता का ?<<

मी इंट‌र‌नेट‌ स‌र्व‌प्र‌थ‌म‌ वाप‌र‌लं ते ब‌हुधा १९९३साली. त्याचे आणि विशेषत: त्याच्या खुलेप‌णाचे आणि खुल्या प्र‌माणीक‌र‌णाचे अनेक फाय‌दे उप‌भोग‌ले अस‌ल्यामुळे मी ओप‌न सोर्स‌ आणि ओप‌न स्टॅन्ड‌र्ड्स‌चा पूर्ण‌वेळ चाह‌ता आहे.

आण‌खी एक : मी व‌र दिलेल्या मुलाख‌तीत‌ विकीपीडियाचा उल्लेख आहेच, शिवाय, ऐसी किंवा त‌त्स‌म‌ म‌राठी संस्थ‌ळं ओप‌न सोर्स आणि ओप‌न स्टॅन्ड‌र्ड्स‌शिवाय अस्तित्वात‌च येऊ श‌क‌ली न‌स‌ती. त्यामुळे इथे कुणी त्यांचा ऋणी न‌सेल, त‌र त्यानं च‌प‌ला घालाव्यात आणि... Wink

>>त्या मानाने सर ली फार दुर्लक्षित राहिले आहेत का ?<<

अर्थात हो, कार‌ण त्यांनी पायाभूत काम केलं आणि (ज्यांच्या नावाचं पारितोषिक त्यांना मिळालं त्या अॅल‌न ट्यूरिंग‌प्र‌माणेच) पायाभूत काम‌ं स‌र्व‌सामान्य ज‌न‌तेच्या दृष्टीनं ग्लॅम‌र‌स‌ न‌स‌तात‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

विंडोज आणि मॅकच्या गुलामगिरीतून सोडवणाऱ्या ग्नू आणि लिनक्सवाल्यांचीही मी ऋणी आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मुघल आणि मराठ्यांचे तरी उपलब्ध आहे. मुघल काळापासून पुढचे बरेच काही आहे. त्याअगोदरचे मात्र तुलनेने कमी उपलब्ध आहे.

तेव‌ढं ते प‌ब्लिक भांड‌तंय आणि तीन तीन शिव‌ज‌य‌ंत्या क‌र‌तंय, त्याचं काय‌ त‌री क‌र की रे बॅट्या. Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सदैव शोधात..

ती त‌र‌ म‌जाच‌ आहे आणि.

मूळ‌ कार‌णे दोन: एक‌ तार‌खेप्र‌माणे आणि एक‌ तिथीप्र‌माणे. इथे झाल्या दोन‌ शिव‌ज‌यंत्या. सो फार‌ स‌म‌जाय‌ला सोपे. उर्व‌रित‌ एक तारीख‌ जी आहे ती या दोहोंहून‌ भिन्न आहे आणि न‌वीन‌ संशोध‌नाशी म्याच‌ही होत‌ नाही. त‌री प‌ब्लिक ती साज‌री क‌र‌ते कार‌ण‌ "प्रंप्रा". १९२० व‌गैरे सालापासून‌ त्या तार‌खेला शिव‌ज‌यंती साज‌री क‌राय‌ची प्र‌था होती, स‌ब‌ब‌ "आम‌च्या आबाआज्यापास‌नं" चा ट्याग‌ या तार‌खेला चिक‌ट‌ला. स‌ब‌ब तीन‌दा ज‌यंती साज‌री क‌र‌तेत‌.

माझे वैय‌क्तिक म‌त: शिव‌ज‌यंती तिथीनेच साज‌री क‌रावी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

माझे वैय‌क्तिक म‌त: शिव‌ज‌यंती तिथीनेच साज‌री क‌रावी.

बॅटोबा, ऐसीव‌र‌चे दिन‌वैशिष्ट्य‌ तिथी प्र‌माणे अस‌ले त‌र कीती म‌जा येइल्.

आज‌च्या ज‌न्म‌दिव‌सात "मारुती" चे नाव मुद्दामुन व‌ग‌ळ‌ल्याब‌द्द‌ल "गॅंग‌ ऑफ फोर" चा निषेध्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अग‌दी अग‌दी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मारुतीची ज‌न्म‌तारीख १४ डिसेंब‌र १९८३ ध‌र‌ता यावी ब‌हुधा. Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

१. मारुति नॉट‌ मारुती
२. ती मारुति नॉट‌ तो मारुती.
Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

पुलंची 'मिस‌ मारुती' आठ‌व‌ली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

फॉर ऑल प्रॅक्टिक‌ल प‌र्प‌झेस इट इज 'मारुती'च!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम‌च्या लिंक‌व‌र‌ एक‌ म‌हारोच‌क‌ वाक्य‌ पाहिले.

With over 30 years of production, Maruti 800 remains the second longest production car in India, next only to Hindustan Ambassador.

आंबासेड‌र‌ मारुति ८०० च्या पुढे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मारूती - १९८३ ते २०१४
अंबेशिट‌र - १९५८ ते २०१४

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ब‌हुस‌ंख्यांच्या दैव‌ताच्या विष‌याला भ‌र‌क‌ट‌व‌ल्या ब‌द्द‌ल "लिटिल गॅंग ऑफ फोर‌" चा निषेध्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज‌न्म‌तारीख‌ बोले तो प्र‌त्य‌क्ष प्रॉड‌क्श‌न‌ला सुरुवात झाली ती असावी काय‌? अन्य‌था क‌न्सेप्श‌न‌ची तारीख‌ (बोले तो मारुति मोट‌र्स‌ या एंटिटीची क‌न्सेप्ट निर्माण‌ होण्याची तारीख‌) ब‌हुधा खूप‌च आधीची असावी.

(ब‌हुधा आणीबाणीपूर्व‌? स‌ंज‌य गांधींचे उद्योग! मारुति मोट‌र्स‌ काढ‌ण्याच्या नावाखाली ब‌ऱ्याच ज‌णांक‌डून‌ पैसे गोळा क‌रून ब‌ऱ्याच ज‌णांना चुना लाव‌ला होता, नि प्र‌त्य‌क्षात काढ‌ली नाहीन नि काही नाही, त्याव‌रून‌ आणीबाण्योत्त‌र‌ काळात‌ ब‌राच धुर‌ळा उडाला होता, असे अंधुक‌से आठ‌व‌ते - ल‌हान होतो तेव्हा! म‌ग पुढे ब‌हुधा बाईंच्या दुस‌ऱ्या लीज‌ ऑफ लाइफ‌म‌ध्ये मारुति मोट‌र्स‌ची संक‌ल्प‌ना पुन्हा रीस‌रेक्ट‌ क‌रून प्र‌त्य‌क्षात आण‌ली गेली होती वाट‌ते. चूभूद्याघ्या.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अय्या गॅंग‌ ऑफ‌ फोर? कॉण‌ता क‌ंपू ग‌ं अनु? त्यातील‌ स‌द‌स्य‌ न‌क्की कोण‌ कोण‌ तेही क‌ळू देत‌ की Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

च‌ल‌ तिर‌क‌स‌प‌णा आणि जेल‌सी टाळाय‌चा प्र‌य‌त्न‌ क‌रुन नीट मांड‌ते - तू+ग‌ब्ब‌र्+बॅट्या+म‌नोबा अशी गॅंग क‌त‌ही नॉय चॉल‌बे.
म‌ला प‌ण घ्या म‌ग‌ भ‌ले फॅब-फोर‌ न‌को
फॅन्टॅब्युल‌स्-फाइव्ह‌ क‌रा WinkROFL
____
मी ध‌नु-३ ग्र‌ह‌ं प‌ड‌ले बाई, म‌ला ल‌प‌वाछ‌प‌वी ज‌म‌त‌ नॉय Smile जो है वोह साम‌ने एक‌द‌म ट्रान्स्प‌र‌न्ट्. म‌ग‌ आम‌चे राग‍-लोभ्-द्वेष्-हेवा-प्रेम‌ही त‌स्स‌च्. तेव्हा म‌ला घ्या नाही त‌र नाकी न‌ऊ .... ROFL हाहाहा

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

आप‌ण नाही ग‌ शुचि..
म‌ला ऐसी माल‌क संपाद‌क अभिप्रेत होते.. मारुति चे नाव कोण टाळ‌णार दुस‌रे.

गॅंग ऑफ फोर म्ह‌ण‌जे कोण ते ब‌घ गुग‌ल क‌रुन्..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ब‌घ मी क‌शा निष्क‌र्षांच्या ऊड्या मार‌ते Sad
Darn!!! I am so so .... जाऊ देत्.
ब‌र‌ं झाल‌ं मी तुला विचार‌ल‌ं Smile थॅंक्स्

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

>>मारुति चे नाव कोण टाळ‌णार दुस‌रे.<<

अनु राव‌ मोड ऑन - एकाची बाय‌को दुस‌ऱ्याने पळ‌व‌ली म्ह‌णून स्वत: ब्र‌ह्म‌चारी असून‌ही आप‌ल्या शेप‌टाला आग‌ लावून घेऊन जाऊन लंका जाळ‌ण्याइत‌के स्वामिभ‌क्त‌ / ***** (प‌ट‌ला न‌सेल त‌र आप‌ल्याला ह‌वा तो श‌ब्द भ‌रून घ्या) नाहीत‌ ब्वॉ कुणी इथे. अनु राव मोड ऑफ

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

नुक‌ताच‌ वैकुंठ‌ स्म‌शान‌भूमीत जाय‌चा प्र‌संग‌ आला. प्रेत‌ आंत‌ ढ‌क‌ल‌ण्याच्या आधी, क्ष‌ण‌भ‌र‌ आंत‌ल्या भ‌ट्टीचे द‌र्श‌न‌ झाले. त्या प्र‌चंड‌ ज्वाळा आणि एक‌च‌ प्रेत‌, याचे प्र‌माण‌ फार‌च‌ व्य‌स्त‌ वाट‌ले. एव‌ढ्या आगीत त‌र तीन्-चार प्रेते, एकाच‌ वेळेस‌ ज‌ळ‌ली अस‌ती. अशा प्र‌कारे, ही विद्युत‌दाहिनी चाल‌व‌ली त‌र‌, प्र‌ति प्रेत‌ किती ख‌र्च‌ येत असावा, म‌न‌पाला? काही अंदाज‌ ? हा ख‌र्च‌ कोणाक‌डून व‌सूल क‌र‌तात‌ ? ह्याबाब‌त कोणी टेक्निक‌ल‌ माहिती देऊ श‌केल का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

अश्या टाइप‌चे ऑइल फाय‌र्ड इन्सिनिरेट‌र खुप पुर्वी डीझाइन केले आहेत्.
डोळ्यात भ‌रावा असा काही ख‌र्च येत नाही. काळ‌जी न‌सावी.

एका प्रेताला २-२.५ किलो ऑइल पुर‌ते. अजुन थोडे ऑइल भ‌ट्टी ग‌र‌म क‌र‌ण्यात आणि ठेव‌ण्यात वाया जाते. आता ह्याव‌रुन अंदाज बांधा ख‌र्चाचा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वैकुंठात‌ली दाहिनी विजेची आहे. ठाणे म‌न‌पाम‌ध्ये डिझेल‌ (एल‌ डी ओ) वाप‌र‌णारी दाहिनी आहे.
विजेच्या दाहिनीचे डिझाईन‌ क‌न्व्हेक्टिव‌ न‌ ठेव‌ता माय‌क्रोवेव्ह‌ टाइप‌चे ठेव‌ल्यास‌ ख‌र्च‌ क‌मी होईल‌.
------------------------------------------
विद्युत‌ दाहिनीपेक्षा डिझेल‌ दाहिनी अधिक‌ ब‌री असावी कार‌ण‌ विद्युत‌दाहिनीत‌ लाक‌डे ज‌ळ‌त‌ न‌स‌ल्याने मांस‌ ज‌ळ‌ण्याचा वास‌ येतो तो वास‌ डिझेल‌ दाहिनीत‌ ज‌ळ‌णाऱ्या डिझेल‌च्या वासात‌ झाक‌ला जात‌ असेल‌ अशी श‌क्य‌ता आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

डिझेल‌ दाहिनीत‌ वास‌ येत‌ नाही हे प्र‌त्य‌क्ष‌ अनुभ‌व‌ले आहे. (२१ ऑग‌स्ट‌ २०१४).

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

डिझेल‌ दाहिनीत‌ वास‌ येत‌ नाही हे प्र‌त्य‌क्ष‌ अनुभ‌व‌ले आहे. (२१ ऑग‌स्ट‌ २०१४).

Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

>>विद्युत‌दाहिनीत‌ लाक‌डे ज‌ळ‌त‌ न‌स‌ल्याने मांस‌ ज‌ळ‌ण्याचा वास‌ येतो<<

ख‌रंच का? वैकुंठात अनेकांना निरोप‌ दिला आहे, प‌ण मांस‌ ज‌ळ‌ण्याचा वास आलेला आठ‌व‌त नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

भ‌ट्टी म‌ध‌ली ह‌वा चिम‌णीतुन ३० मिट‌र व‌र सोड‌ली जाते. भ‌ट्टीतुन ह‌वा बाहेर येत नाही त्यामुळे वास व‌गैरे काही येत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मांसाचा वास‌ वैकुंठात‌ स‌र्व‌त्र‌ भ‌रून‌ राहिलेला अस‌तो. मुंब‌ईत‌ ओशिव‌रा स्म‌शानात‌ सुद्धा हा अनुभ‌व‌ घेत‌ला आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

त्याचे एक‌ कार‌ण असे असेल की, बाजुलाच् म्ह‌णे चीता लाऊन प‌ण जाळाय‌ची सोय आहे.
दुस‌रे कार‌ण मान‌सिक असु श‌क‌ते. मेंदु ला वास इमॅजिन क‌र‌ता येतात प्र‌त्य‌क्षात न‌स‌ले त‌री.

मुळात ती भ‌ट्टी बंद अस‌ते, फ‌क्त आत‌ टाक‌ण्या साठी ती उघ‌ड‌ली जाते. एग्झॉस्ट फॅन नी ह‌वा चिम‌णीतुन व‌र‌ दुर फेक‌ली जाते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज‌गात‌ल्या ब‌हुतांश‌ पॉव‌र‌प्लॅण्ट‌म‌ध्ये/कार‌खान्यांम‌ध्ये चिम‌णीतून‌ धूर‌ बाहेर‌ टाक‌त‌ अस‌तात‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

फक्त वैकुंठ च नाही पण त्याच्या बाजूला असणाऱ्या सोसायट्यांमधील लोकांना या वासाची सवय होऊन गेलीय . वैकुंठ मध्ये विद्युत दाहिनी बरोबरच एक दुसरे इंधन वापरणारी दाहिनी पण आहे . ( गॅस का डिझेल ते आठवत नाही ) पण त्यात दहनाला जास्त वेळ लागतो विद्युत दाहिनी पेक्षा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

विद्युत‌दाहिनीत किती व्होल्टेज लाग‌ते ? प्रेत नुस‌त्या इलेक्ट्रिक हिटिंग‌ने ज‌ळ‌ते की काही माध्य‌म‌ (एल‌डीओ वा त‌त्स‌म‌) वाप‌रावे लाग‌ते ? आत‌ले ताप‌मान काय अस‌ते ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

आत‌ल्या ताप‌मानानेच‌ ज‌ळ‌ते. माध्य‌म‌ लाग‌त‌ नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

साधी केमिस्ट्री आहे ही. बरेच पदार्थ ९०० तापमानास पेट घेतातच. पेट घेतल्यावर अतिजलद ओक्सिजन पुरवला तर CO2, H2O,NITROGEN ची ओक्साइड्स होतील त्याला वास येणार नाही. सायनच्या विद्यतदाहिनीत इलेक्ट्रिक हीटर आणि ओक्सिजन सिलिंडर ठेवलेत. चालवणारा इले० एंजिनिअर ठेवलाय.
. याला पर्याय म्हणून तेल/डिझल आणि फक्त हवेचा ब्लोअर ठेवला तर काय काळजी घ्यावी लागेल याचा विचार करा. अर्धवट जळलेले प्रणिज पदार्थ आणि डिझलचा काळा धूर ,वासही येईल

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लोक किती असंब‌द्ध बोलू श‌क‌तात‌ आणि त्यांना ते क‌सं ज‌म‌तं ह्याविषयी म‌ला नेह‌मी कुतूह‌ल वाटत आलेलं आहे. खाल‌चं भाष‌ण नुक‌तंच‌ ऐक‌लं आणि पुन्हा एक‌दा असा प्र‌श्न प‌ड‌ला की हे स‌र्व कुठून येतं?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

नास्तिकांना नाही नाही ते सुच‌तं तिथून्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

जोशी साहेब , तुम्हाला नास्तिक कुठे दिसला यांच्यात ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अजोसाठी नास्तिक म्ह‌ण‌जे संताजीध‌नाजी झालेत‌, अग‌दी कुठेही दिस‌तात‌. ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

चिंज नास्तिक‌ आहेत्. त्यांना त्यांच्या फिलॉसॉफिचं ज‌सं सुच‌तं त‌सं लोकांना आपाप‌लं सुच‌तं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

म्ह‌णाय‌चा भाग‌ असा कि नास्तिकांना सामान्य‌त्वात मूर्ख‌त्व‌ दिस‌तं. क‌धी क‌धी अतिरेक होतो नि भोळ‌स‌ट चांगुल‌प‌णात देखील मूर्ख‌त्व दिस‌तं. मी बाप‌डा निरीxअण नोंद‌व‌तोय्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

एक साने गुरुजी अस‌तो, एक‌ मुक्त‌पीठावाला लेख‌क अस‌तो, एक अस्तिक अस‌तो, एक दव‌ंणे अस‌तो, एक‌ असाच कोणी व्ह‌ल्न‌रेब‌ल‌ अस‌तो, एक‌ या स‌र्वांना ट‌वाळीसाठी वाप‌र‌णारा अस‌तो, आणि एक या ट‌वाळाला आर‌सा दाख‌व‌णारा अस‌तो. जालाव‌र मी आर‌से घेऊन ट‌वाळांच्या मागे लाग‌लेला अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

जालाव‌र मी आर‌से घेऊन ट‌वाळांच्या मागे लाग‌लेला अस‌तो.

अन मी आर‌से घेऊन‌ अजोच्या मागे लाग‌लेला अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

जंतु , कुठून हे रत्न शोधलंत ? वा , छान !!! अजून असंबद्ध ऐकायचं आहे का ? तर इंदुरीकर महाराजांची प्रवचने एका .( cd मिळतात अत्यंत लोकप्रिय आहेत . धमाल असतात . गाडीने लांबचा प्रवास असला की मी चालकाकडे फर्माईश करतो ( शक्यतो चालकांकडे या cd असतात . ) वेळ कसा जातो कळत नाही .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मी क‌धी नास्तिकांच्या ब‌र‌ळीला आप‌ली क‌र‌म‌णूक क‌रून घेत नाही. त‌से फ‌र्माईश‌ क‌रावेत असे त्यांचे चिकार‌ म‌टेरिय‌ल‌ जालाव‌र आहे. अग‌दी र‌स्त्याव‌र‌चा अशिxइत उत्साही नास्तिक ते स्व‌त्:स म‌हाझंड स‌म‌ज‌णारे शास्त्र‌द्न्य‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अलीक‌डे (हा श‌ब्द‌ आज‌काल‌ या श‌ब्दामुळे औट‌डेटेड‌ झालाय‌ 'आज‌काल‌') ल‌ग्न‌व्य‌व‌स्था व‌गैरे भान‌ग‌डींव‌र‌ च‌र्चा क‌र‌ताना ह‌म‌खास हे किंवा अशासार‌खे वाक्य फेक‌ले जाते:

"आज‌काल‌च्या सुना सासूसास‌ऱ्यांना ड‌स्ट‌बिन‌ स‌म‌ज‌तात‌ / घ‌रात‌ किती ड‌स्ट‌बिन‌ आहेत‌ हे विचार‌तात‌" व‌गैरे.

कैक‌ प‌रिचितांक‌डून हे ऐक‌ले आहे. यामागील‌ बाकीची स‌र्व‌ ब्याक‌ग्रौंड‌ क्ष‌ण‌भ‌र‌ चुलीत‌ घालून त्या ड‌स्ट‌बिन नाम‌क श‌ब्द‌प्र‌योगाचे मूळ‌ काय असावे याब‌द्द‌ल‌ कुठे विदा मिळेल‌ काय‌? म्ह‌ण‌जे हा श‌ब्द‌प्र‌योग‌ अन हे वाक्य ज‌णू त्यात‌ली स्थिती आप‌ण स‌र‌स‌क‌ट‌ रोज आस‌पास‌ पाह‌त अस‌ल्याच्या थाटात‌ न‌क्की क‌धीपासून फेक‌ल्या जाणे सुरू झाले? कार‌ण‌ प‌रिचितांची ल‌ग्ने जुळ‌णे अन न‌व्या ज‌मान्याला शिव्या त‌र खूप‌ अगोद‌र‌पासून पाह‌तोय प‌ण हा श‌ब्द‌प्र‌योग‌ कै अगोद‌र‌ क‌धी ऐक‌ण्यात आला नाही.

माझे वैय‌क्तिक म‌त असे की क‌धीत‌री कुठ‌ल्यात‌री मुक्त‌पीठ‌वाल्या लेखात‌ हे डिस्क‌श‌न‌ प्र‌थ‌म‌ आलं (ब‌हुधा २०१० च्या आस‌पास‌?) आणि स‌म‌स्त‌ न‌वाज‌मानापीडित‌ म्हाताऱ्यांनी ते एक‌द‌म उच‌लून ध‌र‌लं. हे ख‌रे आहे की त्याचे मूळ‌ वेग‌ळेच‌ आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

कुठ‌ल्यात‌री मुक्त‌पीठ‌वाल्या लेखात‌ हे डिस्क‌श‌न‌ प्र‌थ‌म‌ आलं (ब‌हुधा २०१० च्या आस‌पास‌?) आणि स‌म‌स्त‌ न‌वाज‌मानापीडित‌ म्हाताऱ्यांनी ते एक‌द‌म उच‌लून ध‌र‌लं.

ROFLROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

हे बटलर इंग्लिश.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स‌त्य‌ या विष‌याव‌र‌ती ज‌से हात‌ टेकावे लाग‌तात, त‌से किंब‌हुना त्याहुन‌ही जास्त evil या स‌ंक‌ल्प‌नेपुढे अधिक‌च श‌र‌णाग‌ती प‌त्क‌रावी लाग‌ते. स‌त्य‌, चांगुल‌प‌ण आदि ध‌व‌ल‌कीर्ती स‌ंक‌ल्प‌ना निदान हृद‌याशी क‌व‌टाळ‌ता येतात (embrace चे भाषांत‌र्) प‌ण evil चे काय्?
.
कोणि म्ह‌ण‌तात ज‌गात‌ दुष्ट न‌सेल त‌र‌ सुष्ट क‌से क‌ळेल्?
.
कोणी वाद‌ घाल‌तात सुष्ट्- दुष्ट हे विश्वाचे स‌ंतुल‌न‌ ठेव‌णारे २ आव‌श्य‌क‌ पैलू आहेत्
.
काहीज‌ण‌ म्ह‌ण‌तात की निस‌र्ग‌ निर्द‌यी आहे आणि त्या निर्द‌यीप‌णाचे प्र‌तिबिंब‌ 'दुष्ट' या स‌ंक‌ल्प‌नेत दिसुन येते - याचा अर्थ‌ मी असा घेते की हिट‌ल‌र‌ने केलेल ज्युंव‌रील‌ अन‌न्वित‌ अत्याचार, ९-११ चा निर्बुद्ध‌ स‌ंहार हे आजारी म‌नाचे द्योत‌क‌ आहे आणि निस‌र्ग‌ आहे. ज‌से श‌रीर‌ आजारी प‌ड‌ते त‌से म‌न‌ही आजारी प‌डू श‌क‌ते.
.
ज्या क्षणी सुष्ट स‌ंक‌ल्प‌ना आप‌ण उरी ध‌र‌तो त्या क्ष‌णी वाईटाची आठ‌व‌ण‌ येऊन शॉर्ट स‌र्किट होते असा अनुभ‌व‌ आहे. That's sooooooooooo annoying.
.
ज‌ंग‌ यांच्या म‌ते जो व्य‌क्तिम‌त्व‌ जित‌क‌ं स्वीकार‌ण्याने ब‌न‌ते तित‌का विरुद्ध‌ गुण‌ध‌र्म नाकार‌ला जाऊन‌ "शॅडो" व्य‌क्तीम‌त्व‌ ब‌न‌ते.
.
क‌बीर‌ जे म्ह‌ण‌तात - "दुइ पाटन के बीच में साबित बचा ना कोय" हे ब‌हुतेक‌ या द्व‌ंद्वाब‌द्द‌ल‌च असावे.
.
ब‌रे काही दुष्ट ही युनिव्ह‌एर्स‌ल‌ म्ह‌णावीत त‌र‌ त‌सेही होताना दिस‌त‌ नाही. ज‌र हिंसा हे युनिव्ह‌र्स‌ल‌ दुष्ट मान्य‌ केले त‌र‌ ज‌गातून युद्ध‌ नाहीसे होइल्. प‌ण क्व‌चित निस‌र्गाम‌धे होणारी माईंड‌लेस (निर्बुद्ध्) हिंसा क‌शी ज‌स्टीफाय क‌र‌ता येईल उदाह‌र‌णार्थ जिथे अन्य‌ प्राणी फ‌क्त क्षुधाश‌म‌नार्थ‌ प्राणी मारुन खातात तिथे वाघ हा निव्व‌ळ‌ खेळ म्ह‌णून प्राणी मार‌तो- हे अर्थात ऐकुन आहे. मांज‌र‌ उंद‌रास‌ खेळ‌व‌ते असे ऐक‌लेल आहे, क‌बुत‌र‌ अर्ध‌व‌ट मारुन खेळ‌व‌ते हे पाहीलेले आहे. प‌ण अर्थात जे पाहीले त्यात मांज‌रीने ते अर्ध‌व‌ट मार‌लेले क‌बुत‌र अग‌दी आडोशाला तिच्या पिलांना ट्रेनिंग‌ म्ह‌णुन देऊ केलेले पाहीलेले आहे तेव्हा अग‌दीच‌ निर्बुद्ध स‌ंहार‌ न‌व्ह‌ता.
.
I don't exactly remember & hence cannot confirm प‌ण युद्धे न‌स‌तिल‌ त‌र ज‌गाची लोक‌स‌ंख्या बेसुमार‌ वाढुन युद्धात मेले नाहीत तित‌के लोक उपास‌मारीने म‌र‌तील असा एक प्र‌वाद ऐकुन आहे. (somewhere I have gathered that impression. )
____
यातील‌ प्र‌त्येक‌ मुद्दा उत्त‌म‌ रितीने मांड‌ता येऊ श‌क‌तो हे मान्य आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

सुख‌ दुख‌त‌ं हे ब‌हुतेक यालाच म्ह‌ण‌तात्-
आज‌काल‌ हाटीलात जाऊन तूपाळ, स्निग्ध, म‌ठ्ठ चेह‌ऱ्यानी प‌दार्थ ओर‌पाय‌चा क‌ंटाळा आला आहे. ना काही अन्न‌दान (ज‌से पोळी भाजी भिकाऱ्याला देणे. एव‌ढेच बाकी ऐप‌त नाही), ना काही अन्य‌ दान‌, ना देऊळ, ना दुस‌ऱ्याला म‌द‌त‌ केल्याचे स‌माधान्. जो तो साला सुखात‌, ऐश्व‌र्यात, माज‌लेला ..... तेजाय‌ला या तूपाळ, स्निग्ध चेह‌ऱ्याच्या ग‌र्दीचा क‌ंटाळा येतो क‌धीक‌धी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

इंडियन एक्स्प्रेस वाचून असं वाटतं, भारतात एकच ग्रेटम ग्रेट कॉलेज हाये, 'जे एन यू'. आठवड्यातून निदान ४ तरी लेख पाडलेले असतात 'जे एन यू' कसं भारी आहे, तिथले विद्यार्थी कशे आंदोलनं करत असतात, तिथले शिक्षक विद्यार्थी कशे क्रिटिकल थिंकिंग करणारे आहेत आणि शेवटी सरकार कसं या कॉलेजला हळू हळू मारून टाकतंय. नाही, सरकारी निर्णयांवर टिका टिपण्णी असावी की पण जे एन यू महात्म्य काय लावलंय. पुणे विद्यापिठ किंवा शिवाजी विद्यापिठ हे काय् विद्यार्थ्यांसाठी युटोपिया नाहीयेत, एक से बढकर एक घाणेरडे निर्णय लादून विद्यार्थ्यांवर सतत अन्याय इथेही होत असतो. अक्षरश: भ्रष्टाचाराची आगरे झालीयेत, एजंटला पैसे देऊन प्रत्येक विषय काढता येतो. रेट कार्ड्स आहेत यांची. पण ह्या विद्यापीठांच्या समस्या कधी संपादकिय पानातल्या लेखात आलेलं वाचलं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

it is worthy to recall that one of the greatest but least acknowledged contributions of universities like JNU to India’s public life has been that these citadels of higher learning admitted and nurtured students from deprived backgrounds.

अॅक्च्युअली जेएन‌यु ब‌द्द‌ल इंडिय‌न एक्स‌प्रेस पेक्षा जास्त पुरोगाम्यांना जास्त प‌ड‌लेलं अस‌तं. Harsh Mander यांनी लिहिलेला हा लेख हे उत्त‌म उदाह‌र‌ण आहे. डिप्राईव्ह्ड बॅक‌ग्राऊंड्स अस‌लेल्या विद्यार्थ्यांना म्ह‌णे स‌ंधी दिली. म्ह‌ंजे नेम‌कं काय ? त‌र ज्यांची बॅक‌ग्राऊंड्स डिप्राईव्ह्ड न‌व्ह‌ती त्यांच्याक‌डून पैसा ओर‌बाडून या फ‌ड‌तूस (डिप्राईव्ह्ड) बॅक‌ग्राऊंड्स अस‌लेल्यांच्या डोंब‌लाव‌र ओत‌ला आणि व‌र स्व‌त्:च्चीच पाठ थोप‌टून घेत‌ली .... की ब‌घा ओ ब‌घा आम्ही किती उच्च काम क‌रीत आहोत्.

खालील प्यारा त‌र हाईट आहे -

But in his last Facebook post before his suicide, JNU’s Dalit student, Muthukrishnan, wrote, “When Equality is denied everything is denied”. Recent years have seen the massive expansion, and the equally massive privatisation of higher education in India. It is estimated that between half and two-thirds of all students in India today could be of the first generation to ever enter higher education. JNU is among the few public institutions that have actively welcomed such students, undertaking an inestimable public duty.

स‌मान‌ता हा त‌र पुरोगाम्यांचा स‌र्वात् आव‌ड‌ता प्वाईंट्. प‌ण आत्म‌ह‌त्या क‌र‌णाऱ्या त्या च‌क्र‌म मुलाने स्व‌त्:ला हा प्र‌श्न विचार‌ला का की त्याच्या आईव‌डीलांनी त‌री किमान त्यांच्या मासिक आव‌केतील स‌मान र‌क्क‌म त्याच्याव‌र ख‌र्च केली का ? जेएन‌यु सार‌ख्या प‌ब्लिक इन्स्टिट्युश‌न म‌धे जाण्यापूर्वी विद्यार्थी हा एका म‌ह‌त्वाच्या इन्स्टिट्युश‌न म‌धे जातो. ती म्ह‌ंजे कुटुंब्. स‌र‌कार असा काय‌दा का क‌रीत नाहि की प्र‌त्येक पालकांनी मासिक आव‌केतील र‌क्क‌म कुटुंबातील स‌र्व व्य‌क्तीम‌धे स‌मान विभाग‌णी क‌रून् ख‌र्च क‌रावी ?? व पाल‌क ज‌र हे क‌रीत न‌स‌तील त‌र घ‌रात त‌री त्याला स‌मान‌ता मिळ‌ते असे म्ह‌ण‌ता येईल का ? व ज‌र घ‌रात स‌मान‌ता मिळ‌त न‌सेल त‌र त्याला "स‌र्व काही" डिनाय केले जातेय किंवा क‌से ?

खाज‌गीक‌र‌ण हा त‌र पुरोगाम्यांच्या स‌र्वात नाव‌ड‌त्या मुद्यांम‌धे टॉप ला अस‌लेला मुद्दा. खाज‌गी शिक्ष‌ण म्ह‌ंजे म्ह‌णे प्लुर‌लिझ‌म चा मृत्यु, इंडिपेंड‌ंट थिंकिंग ला धोका. आणि इंडिपेंड‌ंट थिंकिंग म्ह‌ंजे काय ?? त‌र भेद‌भावाला विरोध. म्ह‌ंजे एखाद्या क‌ंप‌नीने नोक‌र‌भ‌र‌तीत केलेला अस‌तो तो भेद‌भाव्. व काम‌गाराने "मी मार‌वाड्याच्या क‌ंप‌नी पेक्षा ब‌हुराष्ट्रीय क‌ंप‌नीत‌च काम क‌र‌णार असं म्ह‌णून Siemens सार‌ख्या क‌ंप‌न्यांत अर्ज क‌र‌णे म्ह‌ंजे "प‌र्स‌न‌ल चॉईस्". ही अस‌ली भेद‌भावी वृत्ती म्ह‌ंजे पुरोगाम्यांच्या दृष्टीने "इंडिपेंड‌ंट थिंकिंग".

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझं म्हणणंय,

डिप्राईव्ह्ड बॅक‌ग्राऊंड्स अस‌लेल्या विद्यार्थ्यांना म्ह‌णे स‌ंधी दिली.

हे फक्त जे एन यू नेच केलं का? माझ्याच कॉलेजमध्ये, अक्षरश: दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असणाऱ्या, कुटुंबातील प्रथम साक्षर असणाऱ्या, दलित, आदीवासी, माझ्यासारख्या सो कॉल्ड उच्चवर्णिय पण खासगी कॉलेजात शिकणे परवडू न शकणाऱ्या कित्येक मुलांना अक्षरशः फुकट उत्तम शिक्षण मिळाले. अश्या कॉलेजातल्या समस्यांना का बरे कव्हरेज मिळत नाही इंग्रजी वर्तमानपत्रांतून?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

हे फक्त जे एन यू नेच केलं का? माझ्याच कॉलेजमध्ये, अक्षरश: दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत असणाऱ्या, कुटुंबातील प्रथम साक्षर असणाऱ्या, दलित, आदीवासी, माझ्यासारख्या सो कॉल्ड उच्चवर्णिय पण खासगी कॉलेजात शिकणे परवडू न शकणाऱ्या कित्येक मुलांना अक्षरशः फुकट उत्तम शिक्षण मिळाले. अश्या कॉलेजातल्या समस्यांना का बरे कव्हरेज मिळत नाही इंग्रजी वर्तमानपत्रांतून?

तुम‌च्या मुद्द्याच्या गाभ्याशी, त्यामागील भाव‌नेशी एक‌द‌म स‌ह‌म‌त आहे.

अनेक् ज‌ण आपाप‌ल्या प‌रीने उपेक्षितांसाठी काहीत‌री क‌रीत‌च अस‌तात्. ( प‌ण Harsh Mander सार‌खी म‌ंड‌ळी ही सार‌खा आर‌डाओर‌डा क‌र‌ण्यात‌च ध‌न्य‌ता मांड‌तात्. इंडिय‌न एक्स‌प्रेस फ‌क्त "फ‌ड‌तूसांना हवे अस‌लेले क‌ंटेंट्" उप‌ल‌ब्ध क‌रून देत आहे. तुम‌च्याव‌र अन्याय होत आहे हे कोणालाही स‌ह‌ज‌ प‌ट‌वून देता येते.). उपेक्षित म‌ंड‌ळींना याची काडिचीही किंम‌त नाही. ज‌रा कुठे मनाविरुद्ध झाले की स‌मान‌ता आणि भेद‌भाव चा नारा द्याय‌चा आणि आर‌डाओर‌डा सुरु क‌राय‌चा. स‌मान‌ता हा ५००० ट‌क्के ब‌क‌वास आहे हे साम्य‌वादाच्या व स‌माज‌वादाच्या (सोव्हिय‌त युनिय‌न, भार‌त, व्हेनेझुएला) अप‌य‌शाने अनेक‌दा दाख‌वून दिलेले अस‌ले त‌रीही. तिथे इंडिपेंड‌ंट थिंकिंग न‌स‌ते यांचे. कार‌ण तिथे प्राय‌व्हेटाय‌झेश‌न ऑफ बेनिफिट्स आणि सोश‌लाय‌झेश‌न ऑफ कॉस्ट्स क‌र‌ता येते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गब्बरभौ, फडतूससुद्धा इंडियन एक्स्प्रेस वाचतेत काय??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

गब्बरभौ, फडतूससुद्धा इंडियन एक्स्प्रेस वाचतेत काय??

म‌ग Harsh Mander हे इंडिय‌न एक्स‌प्रेस म‌धे का लिहिताय‌त ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मी दररोज इंडियन एक्सप्रेस वाचतो . मला काही आठवड्यातून चार लेख JNU वर वाचायला मिळाले नाहीयेत . नक्की कुठे वाचलेत तुम्ही ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अबापट, आठवड्यातून चार म्हणजे खुप जास्त कव्हरेज मिळतं हे सांगण्यासाठी म्हटलं. मला जे एन यूचा तिरस्कार वगैरे काही नाही, पण बाकीच्या विद्यापीठात सगळं आलबेल आहे का? की भ्रष्टाचार, जुनाट सिलॅबस, प्राध्यापकांच्या जागा न भरल्या जाणे, पीएचड्यांची दुकाने या समस्या नाहीयेत?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

मला जे एन यूचा तिरस्कार वगैरे काही नाही,

मी जे एन यूचा थेट तिर‌स्कार क‌र‌तो. व असे क‌र‌ण्यात म‌ला अभिमान् वाट‌तो.

ख‌रंत‌र मी नेह‌रूंना भार‌तात‌ला एक खूप् मोठा व्हिल‌न मान‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जास्त कव्हरेज एवढाच मुद्दा असेल तर मान्य . एखाद्या गोष्टीला ला देशद्रोही किंवा देशप्रेमी या पैकी कुठलंही असंबद्ध लेबल लागलं कि हे होणे अपरिहार्य !! इथे ऐसीवर JNU माजी विद्यार्थिनी आहेत . त्यांचे या विषयी काय म्हणणे आहे ते बघावे .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

>>मला जे एन यूचा तिरस्कार वगैरे काही नाही, पण बाकीच्या विद्यापीठात सगळं आलबेल आहे का? की भ्रष्टाचार, जुनाट सिलॅबस, प्राध्यापकांच्या जागा न भरल्या जाणे, पीएचड्यांची दुकाने या समस्या नाहीयेत?<<

ज‌र‌ तिर‌स्कार‌ न‌स‌ला, त‌र एक‌दा असाही विचार‌ क‌रून पाहा : जेएन‌यूचा तिर‌स्कार‌ अस‌ल्याग‌त वाग‌णं ज‌र‌ स‌र‌कार‌नं सोडून दिलं त‌र वृत्त‌प‌त्रांच्या हाती आय‌तं कोलीत‌ मिळ‌णार नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

वृत्त‌प‌त्रांना दुस‌रे विष‌य‌ नाहीत‌ का असं विचार‌लं त‌र‌ ते चूक क‌सं?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

भ‌क्त‌स‌दृश‌ अस‌लेले इथ‌ले एक‌ स‌द‌स्य‌ पुढ‌चे ल‌क्ष्य‌ अमुक‌ कॉलेज‌/विद्यापीठ‌ अस‌ं उघ‌ड‌प‌णे इथेच‌ लिहून‌ जातात‌. तेव्हा स‌र‌कार‌ मुद्दाम‌ आक‌साने वाग‌त‌ आहे असा निष्क‌र्ष‌ निघ‌तो. त्याबाब‌त‌ वृत्त‌प‌त्रांनी आवाज‌ उठ‌व‌णे योग्य‌ आहे. (वृत्त‌प‌त्रे ऐसी अक्ष‌रे वाचून‌ लिहितात‌ असा दावा नाही. प‌ण‌ स‌र‌कार‌ मागे लाग‌ले आहे हे ओप‌न‌ सिक्रेट‌ आहे).

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

तो स‌र‌कार‌चा प्र‌श्न‌ आहे. त्याला इत‌का क‌व्ह‌रेज देण्यात‌ वृत्त‌प‌त्रांचा व्हेस्टेड इंट्रेस्ट‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

त्याला इत‌का क‌व्ह‌रेज देण्यात‌ वृत्त‌प‌त्रांचा व्हेस्टेड इंट्रेस्ट‌ आहे.

म‌ला वाट‌लं होतं की मुद्दा स्व‌यंस्प‌ष्ट आहे. प‌ण तो न‌सेल त‌र -

 1. मान‌व्य‌विद्या ही एक ज‌ग‌न्मान्य ज्ञान‌शाखा आहे.
 2. जेएन‌यू भार‌तातील मान‌व्य‌विद्या शाखेतील एक अग्र‌ग‌ण्य (किंब‌हुना 'द' अग्र‌ग‌ण्य‌) संस्था आहे.
 3. त्यामुळे तिथे ज‌र काही वेग‌ळं घ‌डू लाग‌लं त‌र ती राष्ट्रीय पात‌ळीव‌र‌ची बात‌मी होऊ श‌क‌ते.
 4. स‌ध्या तिथे वेग‌ळं काही घ‌ड‌तं आहे.

अर्थात, त‌रीही बात‌मी देताना आपाप‌ल्या पूर्व‌ग्र‌हांनुसार बात‌मी दिली जाते हे उघ‌ड‌ आहे. उदा. विद्यार्थी द‌ह‌श‌त‌वादी / देश‌द्रोही / न‌क्ष‌ल‌वादी आहेत, किंवा विद्यार्थी स‌र‌कारी ग‌ळ‌चेपीविरोधात विद्रोह क‌र‌णारे (शोकान्त?) म‌हानाय‌क‌ आहेत, ह्या दोन टोकाच्या भूमिका आहेत. त्यांविषयी च‌र्चा होऊ श‌क‌ते. मात्र, स‌द्य‌ प‌रिस्थितीक‌डे माध्य‌मांनी दुर्ल‌क्ष‌च‌ क‌रावं आणि ते केलं नाही त‌र‌ ते काही त‌री अनैतिक‌ किंवा गैर‌ होतं आहे (असा काही मुद्दा असेल‌ त‌र‌) हा मुद्दा म‌ला क‌ळू श‌क‌ला नाही. विषयाशी पूर्ण‌त: अन‌भिज्ञ‌ अस‌लेल्या सामान्य‌ माण‌साला त‌रीही असं वाटू श‌क‌तंच. मात्र, मान‌व्य‌विद्येच्या अभ्यास‌कांना असं वाट‌णं म‌ला त‌री विशेष‌ त‌र्क‌स‌ंग‌त‌ वाट‌ल‌ं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

दुर्लक्ष करूच नये हो, पण अती कव्हरेज मिळाल्याने उच्चशिक्षणातील अनागोंदी, भ्रष्टाचार, इतर प्रश्न हे ऐरणीवर येत नाहीत, असे वाटत नाही का?
अवांतर: महाराष्ट्रातील तथाकथीत शिक्षणसम्राटांनी जो खेळखंडोबा केलाय उच्चशिक्षणाचा, त्याच्यावर बोलायला मराठी माध्यमे तयार नसतात. राष्ट्रीय माध्यमे एकच मुद्दा लावून धरतात. एक रविशकुमार सोडला तर इंजिनीअरींग कॉलेजांच्या दुरवस्थेबाबत कुठे लिहून आलेलं मला तरी आठवत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

एक रविशकुमार सोडला तर इंजिनीअरींग कॉलेजांच्या दुरवस्थेबाबत कुठे लिहून आलेलं मला तरी आठवत नाही.

इंजिनिय‌रिंग कॉलेजांची दुर‌व‌स्था आहे यात आश्च‌र्य‌ज‌न‌क काहीच नाही. तेव्हा ती बात‌मी नाहीच्.

उठ‌सूट खाज‌गी शिक्ष‌ण‌ स‌ंस्थांना "तुम्ही ज्ञान‌दानाच्या पुण्य‌क‌र्मात य‌ंव क‌रा अन त्य‌ंव क‌रा" अस‌ली लेक्च‌रे झाडाय‌ची, शिक्ष‌ण‌स‌म्राटांच्या नावानं श‌ंख‌ क‌राय‌चा, खाज‌गी शिक्ष‌ण‌स‌ंस्थांव‌र वारेमाप ब‌ंध‌नं घालाय‌ची, त्यांचे न‌फ्याचे मार्ग ब‌ंद क‌राय‌चे आणि म‌ग कॉलेजांची दुर‌व‌स्था झाली म्ह‌णून बोंब‌लाय‌चं !!!!

हे रेंट‌क‌ंट्रोल च्या च ध‌र्तीने जाते.

डिस्क्लेम‌र् - मी स्व‌त्: डि.वाय‌.पाटिल‌ यांच्या स‌ंस्थेतून बाहेर प‌ड‌लो. म्ह‌ंजे मी काही फार ग्रेट्ट विद्यार्थी आहे असे नाही. ख‌रंत‌र आद‌र्श विद्यार्थी क‌सा न‌सावा याचे मी उत्त‌म उदाह‌र‌ण आहे. आम‌च्या वेळी दुर‌व‌स्थाच होती. प‌ण न‌फा या एका गोष्टीचा विचार केल्यान‌ंत‌र माझ्या लक्षात आलं की दुर‌व‌स्था का आहे ते. अर्थात हे प्र‌त्येकाला क‌ळ‌त अस‌तं. फ‌क्त व‌ळ‌त नाही. प्र‌त्येकाला स्व‌त्:चा न‌फा मॅक्झिमाईझ क‌रून दुस‌ऱ्याचा क‌मी क‌राय‌चा अस‌तो. प‌ण आप‌ले हेतू शुद्ध आहेत म्ह‌ंट‌लं (उदा. ज्ञान‌दान) की आर‌डाओर‌डा क‌राय‌ला मोक‌ळीक मिळ‌ते.

अर्थात कॉलेजांची दुर‌व‌स्था ही Lack of facilities ब‌द्द‌ल अस‌ते. व ऐकीव माहीतीनुसार शिक्ष‌णाच्या क्वालिटीचा व Facilities च्या abundance चा खूप क‌मी स‌ंब‌ंध अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उठसूट खाजगी शिक्षण संस्थांना "तुम्ही ज्ञानदानाच्या पुण्यकर्मात यंव करा अन त्यंव करा" असली लेक्चरे झाडायची, शिक्षणसम्राटांच्या नावानं शंख करायचा, खाजगी शिक्षणसंस्थांवर वारेमाप बंधनं घालायची, त्यांचे नफ्याचे मार्ग बंद करायचे आणि मग कॉलेजांची दुरवस्था झाली म्हणून बोंबलायचं !!!!
हे रेंटकंट्रोल च्या च धर्तीने जाते.
>> +1
त्यांच्याच कॉलेजमधे शिकून त्यांनाच 'तुंबड्या भरल्या' वगैरे नावं ठेवायची... आरक्षणाच्या नावाने उठसुठ बोंब मारत फिरायचं जसं काय हेच 'देणारे' आहेत... रिसिविंग एंडला असूनही ही असली प्रवृत्ती मिरवायला पाहिजेच 'जातीचे'...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वाम‌प‌र‌स्प‌र‌लालीक‌र‌ण

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

Chavez

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0