अवलोकनार्थ

Brian

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

तीन दिवसांतल्या तीन या आकड्यातही जातियतावाद आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ऐसीवर कधीकधी लैच न्यूनगंड येतो तो अशामुळेच.

आपल्याला शष्प संदर्भ न लागलेल्या पोस्ट किंवा चित्रावर कोणीतरी त्यातलं मर्म पुरेपूर समजल्याप्रमाणे प्रतिसाद देतो. आणि ऐसे खूप जण असतात.

-(अडाणचोट) गवि

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तीन दिवसात स्वयंसेवक लढायला तयार, ही मोहन भागवतांची मल्लीनाथी वाचली नाहीत का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

संघम् संरक्षण करिच्छसि

हे कोठले संस्कृत म्हणायचे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्ही याला संस्कृत म्हणता?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मोठ्या आशेने तिसरा निबंध असेल म्हणून पुडी खोलली पण बंदुकवाला बाबा दारात हुबा।
अमरिकन कार्टुन समजणार कसे जर संदर्भच माहित नाहीत.
- उगाच न तळमणारा अचरटबाबा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स्वयंसेवकांच्या लाठ्यांना घाबरुन शत्रुचे सैनिक चळचळा कापायला लागतील. आणि हाफ प्यांट घातली तर बेशुद्धच पडतील! (कशाने, ते विचारु नका)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.