छायाचित्रण आव्हान पर्व दुसरे - भाग ३ : 'पाहणार्‍याची रोजनिशी' आणि त्या रोजनिशीतला एक क्षण

प्रत्येकाच्या रोजनिशीत असे अनेक क्षण असतात जे सुखाच्या, दुखा:च्या, नैराश्याच्या किंवा उमेदीच्या भावना जागवतात किंवा एखादा क्षण, त्यातले घटक आजुबाजुच्या परिस्थितीबद्दल बरच काही सांगुन जातात आणि आपल्याला ते चटकन भावतं किंवा जाणवतं. ह्या क्षणांची रेंज मोठी आहे, अगदी आपल्या जवळच्या माणसाच्या निरागस हसण्याचा तो क्षण किंवा आपल्या रोजच्या कामाला जाण्याच्या प्रवासातला एखादा भावनेला हात घालणारा क्षण, कोणाला रोजनिशीतलं काय भावेल कोणी सांगावं पण चला आपण सगळे एकमेकांना सांगुयात...

आणि रोजनिशीतले क्षण टिपताना तो भारीचा कॅमेरा जवळ असायला पाहिजे असं नाही तर मोबाईलवरच्या साध्या कॅमेरात टिपलेले क्षणही खुप प्रांजळ असु शकतात, आणि २० दिवसात निदान १ क्षण तरी इथल्या प्रत्येकाला टिपता यावेत, तेंव्हा हा धागा शतकी करुयात बरे. (डोळा मारत)

काही अशाच क्षणांची ही एक झलक-

टिप - छायाचित्रे नेटवरुन उचलली आहेत, प्रताधिकार कायद्याचा भंग होत असल्यास चित्रे इथून काढून टाकावयाची असल्यास संपादकांनी कळवावे.

नियमः
१. केवळ स्वतः काढलेले छायाचित्रच स्पर्धेच्या काळात स्पर्धेसाठी प्रकाशित करावे. मात्र त्याविषयाशी संबंधित इतरांची, इतरत्र पाहिलेली चित्रे योग्य परवानगी घेऊन इथे टाकल्यास हरकत नाही. स्पर्धाकाळात टाकलेले इतरांचे चित्र स्पर्धेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाही.
२. स्पर्धाबाह्य अशी कितीही चित्रे देण्यास हरकत नसेलच मात्र त्यासाठी किमान एक चित्र स्पर्धेसाठी द्यावे लागेल.
३. आव्हानाच्या विजेत्यास पुढील पाक्षिकात आव्हानदाता आणि परीक्षक व्हायची संधी मिळेल. अर्थात आधीच्या आव्हानाचा विजेता पुढील पाक्षिकाचा विषय ठरवेल आणि विजेता घोषित करेल. (मग तो विजेता त्यापुढील पाक्षिकाचा आव्हानदाता व परीक्षक असे चालू राहील.)
४. आज सुरू होणार्‍या स्पर्धेचा शेवट १८ ऑगस्ट रोजी भा.प्र.वे.नुसार रात्री १२:०० वाजता होईल. १९ ऑगस्ट रोजी निकाल घोषित होईल व विजेती व्यक्ती पुढील विषय देईल.
५. पाक्षिक आव्हानाच्या धाग्यावर प्रकाशित झालेल्या चित्रांच्या तंत्रावर शंका विचारण्यावर, निकोप टिप्पण्या करण्यावर बंदी नाही. मात्र हे आव्हान आहे हे लक्षात घेऊन जिंकण्यासाठी/हरवण्यासाठी उगाच एखाद्याला टीकेचे लक्ष्य करू नये अशी विनंती. अर्थात तुम्हाला हव्या त्या चित्रांबद्दल मुक्त, निकोप चर्चा करण्यास प्रोत्साहन देण्याचेच धोरण आहे.
६. आव्हानाचा विजेता घोषित करण्याचे पूर्ण अधिकार आव्हानदात्यांचे असतील. त्यासाठी त्याने ठरावीकच निकष लावावेत असे, बंधन नाही. त्याने आव्हान द्यावे व त्याचे आव्हान कोणी सर्वात उत्तम पेलले आहे ते ठरवावे, इतके ते सोपे आहे. शक्यतो ३ क्रमांक जाहीर केले जातील.(मात्र पुढील पाक्षिकात फक्त प्रथम क्रमांकाची व्यक्ती आव्हान देईल). आव्हानदात्याकडून काय आवडले हे सांगण्याचे बंधन नसले, तरी अपेक्षा जरूर आहे.
७. आव्हानदात्याला प्रथम क्रमांकाचा एकच विजेता/विजेती घोषित करणे बंधनकारक आहे.
८. आव्हानात स्पर्धेसाठी प्रकाशित चित्रे प्रताधिकाराच्या दृष्टीने निकोप असावीत अशी अपेक्षा आहे.
९. आव्हानदाता स्वतःची चित्रे प्रकाशित करू शकतो मात्र ती स्पर्धेत धरली जाणार नाहीत.
१०. कॅमेरा व भिंगांची माहिती देणे बंधनकारक. शक्य असल्यास इतर तांत्रिक तपशील द्यावेत.

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

निकाल

सर्वप्रथम सगळ्यांचे आभार, सर्व प्रतिसादकांची रोजनिशी आवडली. निकाल घोषित करण्यास विलंब झाला आहे, पण ऑलमोस्ट सगळेच फोटो आवडल्याने निकाल कसा द्यावा ह्याचा विचार मी करत होतो, अर्थात इतरही काही आळशी कारणं होती पण ते असो, ह्या आव्हानाला मिळालेल्या प्रतिसादापेक्षा अधिक प्रतिसाद संख्या अपेक्षित होती कारण विषय तसा सोपा होता, आपण भवताली काय-काय बघतो ह्याची उजळणी त्या निमित्ताने होते किंवा आपण जरा डोळसपणेच आजुबाजूला बघायला शिकू असे वाटले, पण ह्या निमित्ताने इथले अनेक शब्दप्रभू दृष्य-कलेबाबत उदासीन आहेत हे पुनश्च अधोरेखित होत आहे, इतकेच नव्हे तर दृष्य कलेबाबत आस्था असणार्‍यांनी देखील डोळे बंद करून घेतल्याने क्षणभर शब्दांचा वारसा सोडून जाणार्‍या ब्रिटिशांबद्दल मनात चीड उत्पन्न झाली, मग धाग्यावरचे फोटो बघून जरा बरं वाटलं. (डोळा मारत)

माझा कॅमेरा दुरूस्तीला गेलेला असल्याने आणि फोनवरील कॅमेर्‍यातुन काढलेले फोटो चंद्रावरचे वाटण्याची शक्यता असल्याने आणि अर्थात चंद्रावर जाणे माझ्या रोजनिशीत नसल्याने तुर्तास मी मनात असूनही फोटो काढू शकलो नाही.

प्रत्येक फोटोबद्दल मी प्रतिसाद दिला असल्याने इथे अधिक काही लिहित नाही, तर निकाल पुढीलप्रमाणे आहे -

क्रमांक तीन - छायाचित्र 'विदाउट प्रॉवोकेशन'
छायाचित्रकार - रोचना
क्रमांक तीन - छायाचित्र 'चिमटे' -
छायाचित्रकार - राधिका
   
क्रमांक दोन - छायाचित्र 'जलपरी' -
छायाचित्रकार -रुची
क्रमांक दोन - छायाचित्र 'वाढता कॉवबॉय' -
छायाचित्रकार - मुळापासून
क्रमांक दोन - छायाचित्र 'तयारी' -
छायाचित्रकार - अदिती
   
क्रमांक एक - छायाचित्र 'चहा' -
छायाचित्रकार - नंदन
क्रमांक एक - छायाचित्र 'मुक्तीचे द्वार' -
छायाचित्रकार - स्पा
क्रमांक एक - छायाचित्र 'गुडनाईट' -
छायाचित्रकार - ऋषिकेश

तांत्रिक दृष्ट्या स्पा ह्यांचे चित्र सर्वोत्तम आहे, नंदनची इतर दोन छायाचित्रेही मस्त आहेत.

स्पर्धेसाठी छायाचित्र न दिलेल्यांमधे खास उल्लेख धनंजयच्या गोल्डन गेटवरच्या समुपदेशन छायाचित्राचा करावासा वाटतो, त्याचबरोबर अदितीने दिलेल्या रेस्तंराचे छायाचित्रही मस्त आहे, मुळापासून ह्यांचे अनेक फोटो उत्तम आहे, त्यात पॅटर्न तर खासच आहे, अमुकने दिलेली सगळीच छायाचित्रे उत्तम आहेत.

सर्वांचे अभिनंदन आणि आभार, इतरांची छायाचित्रे देखील सुंदर आहेत, पण मला वरची जास्त आवडली. क्रमांक एक नंदन, स्पा आणि ऋषिकेश ह्यांना विभागून दिल्याने पुढच्या आव्हानाचा विषय तिघांनी किंवा परस्परसंमतीने द्यावा अशी विनंती करतो.

जाता-जाता पुढच्या विषयासाठी एक टीप म्हणजे 'शब्द' असा विषय देऊन पहा, कदाचित अधिक प्रतिसाद मिळेल. (डोळा मारत)

विजेत्यांचे अभिनंदन! पुढील

विजेत्यांचे अभिनंदन!
पुढील आव्हानाच्या प्रतिक्षेत.

Amazing Amy

प्रकाटाआ

प्रकाटाआ

स्पर्धेचा शेवट १८ ऑगस्ट रोजी

स्पर्धेचा शेवट १८ ऑगस्ट रोजी भा.प्र.वे.नुसार रात्री १२:०० वाजता होईल. १९ ऑगस्ट रोजी निकाल घोषित होईल व विजेती व्यक्ती पुढील विषय देईल.

२० ऑगस्ट निकाल घोषित होईल, त्यामुळे आज जमल्यास काही फोटो इथे टाकू शकता.

टक

चित्र स्पर्धेसाठी नाही.

Camera: NIKON COOLPIX L120, ISO: 400, Exposure: 1/500 sec, Aperture: 5.4, Focal Length: 39.7mm

शाळा

चित्रे स्पर्धेसाठी नाही.

तांत्रिक तपशील सध्या मिळत नाही आहे. मिळाल्यावर देतो.

परिप्रेक्ष्य

चित्र स्पर्धेसाठी नाही.


Camera: Panasonic DMC-FZ28, ISO: 160, Exposure: 1/320 sec, Aperture: 5.6, Focal Length: 86.4mm, Flash Used: No

विरुद्ध

चित्र स्पर्धेसाठी नाही.

Camera: NIKON COOLPIX L120, ISO: 80, Exposure: 1/160 sec, Aperture: 4.7, Focal Length: 23.2mm, Flash Used: No

(No subject)

-------------------------------------------

Pro Photographer Cheap Camera

स्ट्रीट फोटोग्राफी संदर्भातील एक गंमतीशीर video काल पहिला. "Pro Photographer Cheap Camera Challenge" या मजेदार Video मालिकेतला हा एक. हातात कसाही कॅमेरा असो, त्यातूनही चांगले फोटो कसे काढले जातात याचं उत्कृष्ट प्रात्यक्षिक या video मध्ये आपण बघू शकतो. तसंच, भाषेचं ज्ञान नसतानाही लोकांशी संवाद साधून त्यांच्याकडून सहकार्य मिळवणारा फोटोग्राफर पण लाजवाब!

बघितला होता, मस्त आहे,

बघितला होता, मस्त आहे, म्हणूनच मोबाईल कॅमेराने सुद्धा उत्तम फोटो येतील असं मी पहिल्यांदा म्हणालो होतो.

ह्या फितीतला अ‍ॅन्कर काई वॉन्ग अनेक कमेरांचं परिक्षण करत असतो तेही बर्‍याचदा पाहिलं आहे.

अजून २

१.

Camera: Canon
Model: Canon PowerShot SX160 IS
ISO: 800
Exposure: 1/200 sec
Aperture: 5.9
Focal Length: 80mm
Flash Used: No

२.

Camera: Canon
Model: Canon PowerShot SX160 IS
ISO: 100
Exposure: 1/25 sec
Aperture: 5.9
Focal Length: 80mm
Flash Used: No

राधिका

पहीला फोटो खूप आवडला.

पहीला फोटो खूप आवडला.

आहा दोन्ही फोटो मस्त आहेत,

आहा दोन्ही फोटो मस्त आहेत, अ‍ॅक्रोबॅट करणारे चिमटे वाटतायत ते, कबुतराचा क्लोज-अपही मस्त आला आहे.

अ‍पघाती रेनेसान्स

युक्रेनच्या संसदेतील गदारोळ टिपणार्‍या चित्रात अपघाताने सापडलेली फिबोनाच्ची स्पायरल रचना आणि संबंधित बातमी

__/\__ हा हा हा, ह्यालाच

__/\__ हा हा हा, ह्यालाच पहिला नंबर. (जीभ दाखवत)

जो जे वांछील तो ते लाहो.

monsanto 015
तांत्रिक माहिती:
कॅमेरा: निकॉन डी९०
भिंग: ६२ मि. मि.
उघडझाप: १/१२५ से.
छिद्र: f/५

म्हातारीची टोपी

फोटो आवडला, एरवी टोपीखाली प्रश्न सरकवणार्‍या सत्ताधार्‍यांच्या समोर असे सगळेच प्रश्न टोपीवर मिरवणारी उदारमतवादी म्हातारी मराठी आंतरजालावर फिट्ट बसेल. (जीभ दाखवत), इथुन तरी स्त्रीवादी बॅच दिसला नाही.

जलपरी.

Jalpari
तांत्रिक माहिती:
कॅमेरा: निकॉन डी९०
भिंग: ४२ मि. मि.
उघडझाप: १/१०० से.
छिद्र: f/३.३

जलपरी

लहान मुलांची नेहमीची गोड स्माईलवाली पोझ सोडुन अशी सोज्वळ दमदाटी केलेली पोझ आवडली, तांत्रिकदृष्ट्याही फोटो मस्त आला आहे.

मस्त फोटु येताहेत. निकाल

मस्त फोटु येताहेत.
निकाल लावणे अवघड असणार आहे. 'मी' ला शुभेच्छा!

Amazing Amy

टाय होणारे मी लिहून देते

टाय होणारे मी लिहून देते (डोळा मारत)

द बिग पिक्चर

द बिग पिक्चर ह्या बॉस्टन.कॉमच्या फोटोफीचरचा या आठवड्यातला विषयही 'दैनंदिन आयुष्य' असाच आहे -
http://www.boston.com/bigpicture/2014/08/daily_life_august_2014.html

झकास फोटो आहेत एक एक

२३ आणि २५ काहि खास नाहि वाटले पण बाकी सगळे A-1 आहेत. कुठलाहि यातला स्टेज्ड वाटत नाहि. हे असे सगळे क्षण आपल्या पण आजू-बाजूला असतात. आपण लक्ष देत नाहि? की ते क्षण कॅमेर्‍यात कसे पकडायचे यात सगळी खुबी आहे? माझ्या पायवाटेवच्या फोटोबद्दल न्यूSSSनगंड वाटायला लागला आता !

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

प्रांजळ

१३ क्रमांकाचा फोटो पहा, असा क्षण हमखास कॉमन आहे पण त्यावेळेला तो टिपण्याचे लक्षात रहात नाही, काहींसाठी क्रमांक १८चा पण कॉमन असेल पण ते 'नाट्य' दिसण्यासाठी तांत्रिक सफाई आणि तंत्र दोन्ही अवगत हवे हे खरे. पण मुळात काहीतरी कँडिड(प्रांजळ) लक्षात येण्यासाठी तसे भवताली जाणिवपुर्वक बघितले पाहिजे असे वाटते.

१३ तर क्लासच आहे

तो मुलगा घाबरला नाहिये. चेहेर्‍यावर हसू आहे अजून. पण 'नाहि, काहि भानगड नाहि ना होणार' या विचारने हात आक्रसून मागे झालाय. पण डोळ्यातले भाव पहा! त्याचं टायटलपण काय चपखल आहे - ".... isn't sure he wants anything to do with the "Peanut" ..." क्या बात है, व्वा! नंदन, पुनःश्च एकदा थ्यांकू हां.

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

वेलकम :)

बाकी यातल्या क्र. १२ मधल्या (गॉडझिलासारखेच विक्षेप करणारी तरुणी) फोटोसारखाच क्षण टिपणारा अमुक यांचा हा प्रतिसाद आठवला -

http://www.aisiakshare.com/node/2136#comment-34599

होय बरोबर आहे तुमचं मी, १३

होय बरोबर आहे तुमचं मी, १३ कॉमन आहे पण आपणही त्या क्षणात लीन असतो त्यामुळे, फोटो काढायचे भान रहात नाही.
तो बुद्ध मूर्तीच्या शिराचा फोटो फार आवडला.

माझ्या रोजनीशीतील काही क्षण

चला सकाळ झाली, ऑफीसला निघायची घाई आहे. झटझट आवरून, घरातल्या चिमणीच्या मागे लागून, दुसरीकडे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मस्ट असतात.
१. न्याहारी

२.चहा नी विकांताला घरी बनवलेली बिस्किटे

३. गुडनाईट
त्याउलट, रोज रात्री बाहुल्यांचं जेवण झालं की आमच्याकडे त्यांच्या चपला काढल्या जातात नी त्यांना असे मांडून ठेवले जाते. नी मग सगळ्या बाहुल्या माझ्या बाहुलीजवळ झोपायला जातात (स्माईल)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आई ग शेवटचा फोटो कसला क्यूट

(लोळून हसत) आई ग शेवटचा फोटो कसला क्यूट आहे. (स्माईल)

+१

शेवटचा फोटो झकास आहे, उलटा असल्यामुळे आणि बाहुलीच्या चपलेसमोर बाबाच्या चपलेला कमी जागा मिळाल्यामुळे लोकांच्या भावनेला हात घालणारा झालाय.

Instagram चे फोटू (स्पर्धेसाठी नाही)

मुळात विषय Instagram ला अनुरूप आहे म्हणून आणखी दोन फोटो शेअर करण्याचा मोह आवरला नाही (एरवी Instagram ला कुणी विचारत नाही!). आधीच्या दोन पोस्ट मध्ये बक्कळ फोटो दिले आहेत त्यामुळे ही पोस्ट पुन्हा स्पर्धेसाठी देवून गर्दी वाढवू इच्छित नाही.

हिवाळ्यात फोटोंचा उच्छाद मांडणे एवढा एकाच timepass असल्याने खालचे दोन्ही फोटो बर्फाळ आहेत (जुने फोटो दाखवण्याच्या नादात ताजे गरमागरम फोटो नाही काढता आले… ).

मस्त

दुसरा फोटो खासच. चाकांच्या रेषांतून आणि नजीकच्या माणसाच्या आकृतीतून निर्माण होणारे noir-नाट्य, डावीकडच्या खांबाची सावली वाटावी अशा बंद दिव्याच्या खांबामुळे फोटोच्या कोनाला येणारा किंचित unsettling फील - हे सारे मस्तच. हा फोटो कातरला असल्यास त्याची अखंड आवृत्तीही पहायला आवडेल.

+१

दुसरा फोटो मस्त आहे, सावल्या, टायरच्या खुणा, समोरासमोरचे चालु बंद दिवे, नंदन म्हणतो त्याप्रमाणे फोटो जमुन आला आहे.

+१

असेच म्हणते. अतिशय सुंदर आहे.
मला माहीत नाही हे कितपत खर आहे पण - कुठेतरी वाचलेले की चित्र हे फोटोसम अन फोटो हा चित्रासम दिसला की म्हणे ते चांगले (स्माईल)
तुमचा फोटो अगदी चित्रासारखा वाटला मला.

धन्यवाद!

नंदन, मी आणि सारीका सर्वांना धन्यवाद! नंदन म्हणतात तशी अखंड आवृत्ती आता उपलब्ध नाही (फोन बदलला). Instagram च्या "चौकटी" त बसवण्यासाठी फोटो जितका कातरावा लागतो, तितका कातरलेला आहे आणि Instagram चे Inkwell filter वापरले आहे बहुदा. फोटो दीड वर्षं जुना आहे त्यामुळे नक्की आठवत नाही.

आदूबाळ, मला नाही दिसते

आदूबाळ, मला नाही दिसते Sad

प्रथम दिसले त्याचा फटू हानला

(लोळून हसत) (लोळून हसत)

+१

बहुदा गुगल ड्राइव्ह वरचे फोटो दिसत नसावेत इथे, संपादक अधिक सांगू शकतील. वायरींचे ते जंजाळ फारच तुमच्या सरळसोट प्रतिसादाला अनुसरून नाही (डोळा मारत)

च्यामारी, इथले संपादक फार लबाड, माझा प्रतिसाद पडेपर्यंत फोटो दिसायला लागला, असो, क्षण 'हानल्या' बद्दल धन्यवाद. इतरेजनांनो तुम्हीही प्रयत्न क्रा.

काल दिसत होता, आज परत कढली फोटोची - खालची समस्या असावी -

403. That’s an error.

Your client does not have permission to get URL /5aJr1KgcgL_jUy3MWQV6NhuOayGHP3RW9SbicCumj8Op-QyTMqYmz79g8OI9dVrv9QAFvk4vCSlrZxtg_SmAfls0Cw7JQXo=w1348-h602 from this server.

Forbidden That’s all we know.

डोक्यातला गोंधळ प्रतिसादात

डोक्यातला गोंधळ प्रतिसादात उतरून काशी कढवली होती, पण आता तिला मोक्षप्राप्ती झाली असावी.

फटू हानला, हे फारच आवडलं. (तशी मराठीतली क्रियापदं मारामारीप्रधानच असतात, असं वाटतं. उदा. धागा/फोटो काढला, विडंबन पाडलं, दुसरी स्लॅब काल पडली, इ.)

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

विनंती

इथे सातत्याने प्रतिसादशील असलेल्या सदस्यांना विनंती कि आव्हानात भाग घेतला नाही तरी निदान मोबाईल/इन्स्टाग्रामवरचे छायाचित्र इथे देऊन समस्त ऐसीकरांना तुमच्या रोजनिशीचा क्षण पहाण्याची संधी द्यावी.

चटकन आठवणारे सदस्य - बॅटमन, मन, अमुक, मेघना, सारीका, अनुप, अदुबाळ, चिंतातूर जंतु, राजेश, टिंकरबेल, अरुण जोशी, ऋषिकेश, नगरीनिरंजन, रुची, रोचना.

स्पर्धेसाठी नाही

हा फोटो स्पर्धेसाठी नाही

सध्या आमच्या रोजनिशीत हे सगळे पाहुणे रोज असेच रांगेत बसून जेवतात (स्माईल)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

हाहाहा मस्त मस्त!!!

हाहाहा मस्त मस्त!!!

"मी" यांच्या आवाहनाला अनुसरून

"मी" यांच्या आवाहनाला अनुसरून समोर प्रथम दिसले त्याचा फटू हानला आणि Pixlr express या सॉफ्टवेअरद्वारे त्यावर संस्करण केलं.

(दिसतोय का? का प्रथेप्रमाणे मी काहीतरी काशी कढवली आहे?)

(अब दिख रहा है का?)

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

खड़े हैं दीद की हसरत लिए निगाहों में

कबूल दिल की इबादत हो, और तू आये
(अर्थात, हानलेला फोटू अजूनही दिसत नाही (स्माईल))

आता तर बुवा मी हातच टेकले...

आता तर बुवा मी हातच टेकले...

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

रस्त्याचे उद्घाटन

हा बरा आहे. गेल्या आठवड्यात आमच्याकडे एका रस्त्याचे उद्घाटन झाले. खूप स्टॉल्स लागले होते. एका आर्टीस्ट्कडून मी चेहर्‍यावर फुलपाखरु रंगवून घेतलेले. सॉलिड मजा आली. कारण हवा खूप छान होती. चक्क ऊन होतं.

वा वा, तुम्ही टिपला नसला तरी

वा वा, तुम्ही टिपला नसला तरी क्षण एकदम प्रांजळ आहे, तुम्हीही एखादी सेल्फी टिपली असेल तर तीही चालेल की.

पुरे पुरे आता

(स्माईल) पुरे पुरे आता (स्माईल)

सारीका, तुझा हा फोटो आणि सही

सारीका, तुझा हा फोटो आणि सही दोन्हींचं मिश्रण मजेशीर आहे. फूल रंगवून घेताना फोटो काढला का? असेल तर तो ही दाखव.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हाहाहा खरय अदिती फूल रंगवून

हाहाहा खरय अदिती (स्माईल)
फूल रंगवून घेताना नाही पण एक जवळून असेल तो टाकतेय. आय अ‍ॅम अन एक्झ्हिबिशनिस्ट (हाहाहा इन अ हर्मलेस वे (डोळा मारत))


__________

आपल्या दोघींचा रिव्हर वॉकवरचा टाकणार होते पण तुला आवडेल का असा विचार आला Sad
________
अजून एक कारण आहे मला खूप उत्सुकता असते कोण कसे दिसते ते जाणून घ्यायची. बरेच जण फेसबुकमुळे माहीत आहेत पण अनेक अनेक जण माहीत नाहीत.
______
हा खरं तर पहाणार्‍याच्या रोजनिशीतील क्षण पाहीजे. पण मला घरातल्यांचे फोटो टाकावेसे वाटात नाहीत अन अन्य रोचक टिपले नाहीत.

काय उत्तमोत्तम चित्रे येताहेत

काय उत्तमोत्तम चित्रे येताहेत

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

(No subject)

१.

१/१६०, ५५ मिमि, निकॉन डी५१०० (क्रॉप्ड)

२.
१/५००, २८ मिमि, निकॉन डी५१०० (मोनोक्रोम मोड)

चित्रावर क्लिक केल्यास मोठ्या आकारात पाहता येईल.

दुसरा फोटो पानभर करून

दुसरा फोटो पानभर करून पाहिल्यावर मस्त वाटला, नुसत्या आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर हा शेरीफ झकास वाटला असता असे वाटले, जरा संस्करण करून बघेन.

गायमुलगा बाकी आवडला. तुफान

गायमुलगा बाकी आवडला. तुफान ढिशक्यांव ढिशक्यांव, जीन प्यांटा अन हॅटा अन टोकदार बुटं आणि ते विशिष्ट अ‍ॅक्सेंटातले विंग्रजी असलेल्या वेष्टर्नपिच्चरांची आठवण येऊन डॉळे पाणावले. पाहतो आता एखादा.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

बोस्टन हार्बरवर एका निवांत

बोस्टन हार्बरवर एका निवांत संध्याकाळी टिपलेलं हे जोडपं:

जोडप्याबरोबर मागची स्थिर बोट

जोडप्याबरोबर मागची स्थिर बोट आणि त्यामागचं हायराईझ चांगलं टिपलं गेलं आहे.

सुंदरच!! चेहरा झाकून, त्या

सुंदरच!! चेहरा झाकून, त्या जोडप्याची प्रायव्हसी जपल्याबद्दल धन्यवाद (डोळा मारत)

कॅंडिड

या पोस्टमध्ये दिलेले फोटो "रोजनिशी" मधले नसले तरी कॅंंडिड म्हणावेत असे आहेत. काहीही staged केलेलं नसून जे क्षण मला त्यावेळी भावले, ते टिपण्याचा माफक प्रयत्न केला आहे.

१. बाप

तांत्रिक माहिती:
कॅमेरा: Pentax K-x
भिंग: ५५-३०० मि. मि.
उघडझाप: १/२५० से.
छिद्र: f/८
फोकल लेंग्थ: १९० मि. मि.

------------------------------------------------------------------------------------------------

२. लग्नाचा फोटू

तांत्रिक माहिती:
कॅमेरा: Pentax K-x
भिंग: ५५-३०० मि. मि.
अधिक माहिती उपलब्ध नाही.

------------------------------------------------------------------------------------------------

३. The Spell of Innocence (मला योग्य मराठी शीर्षक सुचले नाही.)

तांत्रिक माहिती:
कॅमेरा: Pentax K-x
भिंग: ५५-३०० मि. मि.
उघडझाप: १/१६० से.
छिद्र: f/५.६
फोकल लेंग्थ: २३० मि. मि.

लहान मुलींचा फोटो आवडला

लहान मुलींचा फोटो आवडला (स्माईल)

+१

सहमत.

माझ्या रोजनिशीतला अमूल्य क्षण

मी (जवळजवळ) रोज चालायला जातो. माझ्या नेहेमीच्या मार्गावरचा हा फोटो. पहाटे सडकून पाउस झाला आणि अजून ढगाळ आहे. बाजुच्या झर्‍याचा आवाज भरून काढा! कधी हलकासा पाउस झाला तर झरा शांत असतो पण पानांवरचे थेंब टपटपत असतात आणि त्या मंद आवाजाची साथ असते. पक्षी गात असतात - कधी साद / प्रतिसादाची जुगलबंदि तर कधी समूह-गान! हपिसात प्रोजेक्ट सुरू करायचा असला तर माझंच लक्ष नसतं कारण या पाउण तासात प्रोजेक्टची आखणी चालू असते डोक्यात! किंवा बरेच दिवसानी ऐकलेल्या किशोरीताईंच्या लकेरी घोळत असतात, नाहितर गवाणकरांचं पुस्तक वाचलेलं असतं नुकतंच त्यामुळे 'वस्त्रहरण'ची कॅसेट वाजत असते. क्वचित असाहि दिवस असतो की विचारांचं मोहोळ शांत असतं. मी एक-दोनदा जप करायचा प्रयत्न केला पण कधी वेगळ्या ट्रॅकवर गाडी गेली कळलंच नाहि! त्यामुळे आता ठरवलंय की परत अशी निर्विचार अवस्था जाणवली की पाय न वाजवता हळूच निघून जायचं.....असो. तर हा माझ्या रोजनिशीतला अमूल्य क्षण.

सेल-फोनने काढलाय. या एव्ह्ढ्या भरघोस माहितीशिवाय अजून टेक्निकल डीटेल नाहिये (स्माईल)

व्यवस्थापकः height="" असा ट्याग टाळावा, शिवाय टॅगमधील आकडे रोमन अक्षरात लिहावेत ही विनंती.

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

व्यवस्थापक, अहो पुरावा आहे इथे!

व्यवस्थापकः height="" असा ट्याग टाळावा...

FAQ मधल्या या धाग्यात पायरी ७ मधे "टीप: लांबी किंवा रूंदी पैकी एकच मोजमाप दिलंत तर फोटो skew होत नाही." म्हंटलंय म्हणून मी फक्त width="400" दिलं. तुम्हा दोघांपैकी कोण बरोबर आहे?

......टॅगमधील आकडे रोमन अक्षरात लिहावेत ही विनंती.

नाहि कळलं हे. म्हणजे वरती ४०० आकडा वापरला तो? ..... नाहि पण आज एक एप्रिलपण नाहिये त्यामुळे चेष्टा नसावी हि (स्माईल)


पत्त्यातल्या 'चॅलेंज' डाव खेळलायत का कधी? त्यातल्याप्रमाणे सांगायचं तर 'तुमच्या दोन विनंत्यांवर माझी हि एक विनंती'! धागा एडीट करण्याऐवजी प्रतिसाद दिलेला बरा - विशेषतः अशा सूचना द्यायच्या असतील तेव्हा. धाग्यातले पुढचे फोटो बघायला स्क्रोल करताना इथे पान थांबलं म्हणून लक्षात आलं नाहितर पुढेच गेलो असतो.

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

धाग्यातील पायरीचं बघतो, काही

धाग्यातील पायरीचं बघतो, काही बदल आवश्यक वाटला तर करतो

आधी वरील चित्रात देवनागरीत ४०० लिहिलं होतं तर हाईटमधील अवतरण चिन्हात काहीच नव्हतं. व्यवस्थापकीय अधिकारात ते मी ठिक केल्याने तुम्हाला आता नीट दिसतंय.

जर विवक्षित हाईट अथवा विड्थ द्यायची नसेल तर तो टॅग काढूनच टाकावा आणि द्यायची असल्यास आकडा रोमन अक्षरात उदा. 400 असा द्यावा.

बाकी वेगळे प्रतिसाद देत बसलो तर धाग्यावर हेच प्रतिसाद अनेक होतील (डोळा मारत)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

फोटोतली जागा आणि त्यामागची

फोटोतली जागा आणि त्यामागची प्रेरणा आवडली.

मी टिपलेले काही क्षण -

मी टिपलेले काही क्षण -

कृपया ह्या प्रतिसादाला उपप्रतिसाद देऊ नये, अजून काही छायाचित्रे मी डकावणार आहे.

फोटो नाही पण

एक प्रसंग आठवला.
फारा वर्षांपूर्वी नेसरीला (प्रतापराव गुजर) गेलो होतो, तेव्हा एस.टी स्टँडवर बसची वाट पहाताना बाजूला एक लिंबूसोड्याचं दुकान दिसलं.
तिथे मालक बहुधा बाहेर गेला असावा, कारण सूत्र एका १०-१२ वर्षाच्या मुलाच्या आणि त्याच्या मित्राच्या हाती होती. तिथला सोडा "गोटी-सोडा" होता.
जेव्हा जेव्हा एखादं गिर्‍हाइक सोडा मागायला यायचं, तेव्हा त्या गोटी-सोडयाची बाटली उघडण्याच्या कल्पेनेनेच ती मुलं खूष व्हायची. अजूनही लक्षात आहेत ते त्यांचे आनंदी चेहेरे आणि प्रत्यक्ष सोडा फुटतानाचा तो आवाज ऐकून त्यांनी चोरून एकमेकांकडे फेकलेल्या स्माय्ल्या!
कॅमेरा तेवढा नव्हता Sad

हरकत नाही, माझ्याकडून हे

हरकत नाही, माझ्याकडून हे छायाचित्र तुमच्यासाठी -

हरकत नाही क्षणचित्रासारखेच

हरकत नाही क्षणचित्रासारखेच उत्तम शब्द-चित्र आहे हे.

१. बाप तसा बेटा

Camera: Canon
Model: Canon PowerShot SX160 IS
ISO: 100
Exposure: 1/500 sec
Aperture: 5.9
Focal Length: 76.3mm
Flash Used: No
Latitude: n/a
Longitude: n/a

राधिका

फारच सुंदर फोटो आहे, आकाश,

फारच सुंदर फोटो आहे, आकाश, शांत समुद्र, लाटा, आणि किनार्‍यावरच्या वाळूच्या रेघा ह्यातून मस्त पॅटर्न तयार झाला आहे, त्यात ते निरागस दोघे (स्माईल)