चंचल मन

काही करायला जातो
तेथे तू आडवा येतो.
शंका-कुशंकांचे
जाळे विणून येतो.

कुणावर विश्वास
ठेवायचे म्हणतो.
दगाबाजीचे किस्से
तू मला सांगतो.

मित्र-आप्त सार्‍यांना
तू दूर-दूर केले.
एकांती तुझ्या सोबती
वैराण आयुष्य माझे.

करू नको आता
काळजी तू माझी.
खंजिरांच्या जखमा
सहण्याची शक्ति दे.

मोकळ्या आकाशात
श्वास मला घेऊ दे .
आनंदानी जगण्याचा
मार्ग मला शोधू दे.

field_vote: 
0
No votes yet