चित्रसंस्करण, अक्षरलेखन, मांडणी- अमुक
(मानुएल प्रेस्ती यांच्या 'स्काय चेज्' चित्रावर आधारित)